Zpráva

Neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu žadatelům

Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby Požadovaná výše dotace (v Kč) Schválená výše dotace (v Kč) Komentář
1 Anděl Strážný, z.ú. 02771527 ústav Anděl Strážný, z.ú. 8384795 tísňová péče 456 000 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
2 Česká unie neslyšících 00675547 spolek CSS ČUN Ostrava SAS 1281600 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 40 592 0 Poskytování sociální služby není v souladu se SPRSS MSK na léta 2015 - 2020
3 Česká unie neslyšících 00675547 spolek Tlumočnická služba ČUN 4358523 tlumočnické služby 25 500 0 Poskytování sociální služby není v souladu se SPRSS MSK na léta 2015 - 2020
4 SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. 24135160 akciová společnost SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. 4219200 domovy se zvláštním režimem 5 236 272 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
5 SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. 24135160 akciová společnost SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. 5415234 domovy pro seniory 2 629 600 0 Poskytování sociální služby není v souladu se SPRSS MSK na léta 2015 - 2020
6 Spirála pomoci, o.p.s. 22689443 obecně prospěšná společnost Péče o seniory a zdravotně znevýhodněné v domácím prostředí 1139754 osobní asistence 479 000 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
Celkem 8 866 964 0  
frame-scrollup