Zpráva

Dotační program Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje ŽPZ/02/2014

Rada kraje na své schůzi dne 3. 12. 2013 usnesením č. 30/2318 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje ŽPZ/02/2014.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
Termín podání žádosti o dotaci je do 10. 1. 2014 včetně.

Kontakt:

pro oblasti 1 a 2 dotačního programu:
Mgr. Roxana Macháčková, tel. 595 622 694,
e-mail: roxana.machackova@msk.cz

pro oblasti 3 a 4 dotačního programu:
Mgr. Petr Strakoš, tel. 595 622 697,
e-mail: petr.strakos@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje ŽPZ/02/2014

Přílohy:

frame-scrollup