Zpráva

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014

Rada kraje na své schůzi dne 30. 4. 2013 usnesením č. 14/990 schválila podmínky dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

Termín:

Termín podání žádostí o dotaci je do 31. 5. 2013 včetně.

Kontakt:

Bc. Ivana Odstrčilíková, odbor školství, mládeže a sportu, tel.: 595 622 441, e-mail: ivana.odstrcilikova@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014

Přílohy:

frame-scrollup