Zpráva

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016

Rada kraje na své schůzi dne 24. 3. 2015 usnesením č. 64/5099 schválila podmínky dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

Termín:

Lhůta pro podávání žádostí je od 24. 4. 2015 do 30. 4. 2015 včetně.

Kontakt:

Bc. Ivana Odstrčilíková, tel.: 595 622 441, e-mail: ivana.odstrcilikova@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016

Přílohy:

frame-scrollup