Zpráva

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012

Rada kraje na své schůzi dne 30. 11. 2011 usnesením č.: 98/6317 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Termín podání žádosti o finanční příspěvky je 27. leden 2012 do 14:00 hod.

Kontakt:

Bc. Petr Zajac, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 725, e-mail: petr.zajac@kr-moravkoslezsky.cz

Bc. Jana Bartošková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 327, e-mail: jana.bartoskova@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012

Přílohy:

Poznámka: příloha č. 12 se použije i pro účely Průběžného vyúčtování

frame-scrollup