Zpráva

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015

Rada kraje na své schůzi dne 17. 2. 2015 usnesením č. 62/4903 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Termín:

Lhůta pro podávání žádostí je od 26. 3. 2015 do 15. 4. 2015.

Kontakt:

Bc. Jana Bartošková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 327, e-mail: jana.bartoskova@msk.cz

Bc. Petr Zajac, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 725, e-mail: petr.zajac@kr-moravkoslezsky.cz

Podmínky:

Podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015

Přílohy:

frame-scrollup