Zpráva

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013

Rada kraje na své schůzi dne 5. 3. 2013 usnesením č. 10/699 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Uzávěrka doručení žádosti o finanční příspěvky je 19. 4. 2013.

Kontakt:

Ing. Bc. Roman Honeš, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 461, e-mail: roman.hones@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013

Přílohy:

frame-scrollup