Zpráva

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015

Rada kraje na své schůzi dne 17. 2. 2015 usnesením č. 62/4902 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Termín:

Lhůta pro podávání žádostí je od 27. 3. 2015 do 10. 4. 2015.

Kontakt:

Ing. Roman Honeš, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 461, e-mail: roman.hones@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (formát PDF; velikost 206 kB)

Přílohy:

frame-scrollup