Zpráva

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji (RRC/05/2015)

Rada kraje na své schůzi dne 21. 4. 2015 usnesením č. 66/5368 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2015.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Termín:

Lhůta pro podávání žádostí je od 25. 5. 2015 do 21. 6. 2015.

Kontakt:

Kontaktní osoba pro 1. a 2. dotační titul: Ing. Ema Havelková, MBA, tel. 595 622 314, e-mail: ema.havelkova@msk.cz

Kontaktní osoba pro 3. dotační titul: Mgr. Andrea Pánková, tel. 595 622 528, e-mail: andrea.pankova@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji

Přílohy:

frame-scrollup