Zpráva

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014

Rada kraje na své schůzi dne 27. 5. 2014 usnesením č. 44/3316 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Termín podání žádosti o finanční příspěvky je 18. července 2014 včetně.

Kontakt:

Ing. Bc. Roman Honeš, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 461, e-mail: roman.hones@msk.cz

Jana Kaiduschová, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 312, e-mail: jana.kaiduschova@msk.cz

Podmínky:

Podmínky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014

Přílohy:

[1] Tato příloha se použije i pro účely průběžného vyúčtování.

frame-scrollup