Zpráva

Poskytnutí dotací programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014 – II.

Seznam schválených projektů pro poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu 1 dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014 - II.

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Schválená dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl na uznatelných nákladech projektu délka trvání projektu Spolupracující VŠ případně výzkumná organizace Poznámka
2 IMCoPharma a.s. akciová společnost 27845311 Spolupráce při vývoji, analýze a optimalizaci parametrů (podle PhEur) vícesložkových a multifunkčních excipientů ve farmaceutické výrobě pévných lékových forem 300 000,00 1 000 000,00 30,00 % 31. 12. 2015 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno  
4 D3Soft s.r.o. společnost s ručením omezeným 25900595 Vývoj SW pro expertní systém pro získávání dat z internetu 299 000,00 460 000,00 65,00 % 31. 12. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
17 Ata engineering CZ s.r.o. společnost s ručením omezeným 25370782 Inovace modulárního řešení konstrukce stavby konstrukcí výtahových šachet 297 000,00 457 000,00 64,99 % 31. 12. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
18 K2 atmitec s.r.o. společnost s ručením omezeným 42767717 Analýza a návrh modulu prognózy budoucího chování odběratelů 275 000,00 500 000,00 55,00 % 31. 12. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
23 Blackberry, s.r.o. společnost s ručením omezeným 29396379 Příprava nových výrobků zdravé výživy z aronie 195 000,00 300 000,00 65,00 % 31. 12. 2015 Vysoké učení technické v Brně  
25 AstrumQ Interactive, s.r.o. společnost s ručením omezeným 29447445 Mobilní aplikace Domaluj si říkanku 299 000,00 460 000,00 65,00 % 31. 12. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
27 SOLBIEN a.s. akciová společnost 27827143 Prověření palivářských charakteristik a emisních limitů tuhých biopaliv pro provoz na různých typech topeniště s cílem uvedení technologie především na zahraniční trh 300 000,00 461 538,00 65,00 % 31. 12. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
        Celkem 1 965 000,00 3 638 538,00        

Seznam schválených projektů pro poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu 2 dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014 - II.

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Schválená dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl na uznatelných nákladech projektu délka trvání projektu Poznámka
6 CAUTUM s.r.o. společnost s ručením omezeným 29014646 Spolufinancování mzdových nákladů na nově vytvořené pracovní místo VaV ve společnosti CAUTUM s.r.o. 297 400,00 594 960,00 49,99 % 31. 12. 2015  
7 ATEsystem s.r.o. společnost s ručením omezeným 01392042 Spolufinancování nákladů na nově vytvořená pracovní místa ve VaV 243 200,00 486 400,00 50,00 % 31. 12. 2015  
        Celkem 540 600,00 1 081 360,00      

Seznam neschválených projektů pro poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu 1 dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014 - II.

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Požadovaná výše dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl na uznatelných nákladech projektu délka trvání projektu Spolupracující VŠ případně výzkumná organizace Poznámka
1 HV Výtahy s.r.o. společnost s ručením omezeným 62302418 Horse trainer 295 700,00 455 000,00 64,99 % 31. 12. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
3 Ing. Ladislav Torčík fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 64958311 Funkční textilie využívající prvky automatické identifikace a rozšířené reality 299 000,00 460 000,00 65,00 % 31. 12. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
8 NOVOGEAR, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 49611208 Vývoj software pro sledování logistiky a výkonnosti výroby převodovek 105 000,00 300 000,00 35,00 % 31. 12. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
9 HS Interactive s.r.o. společnost s ručením omezeným 27773710 Sportovní sociální síť 295 000,00 465 000,00 63,44 % 31. 12. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
10 Ondřej Šarady fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 73365912 Experimentální ověření chování tuhého paliva na bázi polyethylenu v zařízeních pro termický rozklad 285 200,00 438 800,00 65,00 % 31. 12. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
11 Pavel Ptáček fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 87361752 Experimentální ověření chování tuhého paliva na bázi použitých pneumatik během nízkoteplotní konverze 290 600,00 447 200,00 64,98 % 31. 12. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
12 Enviom servis s.r.o. společnost s ručením omezeným 28618335 Experimentální ověření chování tuhého paliva na bázi plastového materiálu ABS během termolytického rozkladu 283 400,00 436 100,00 64,99 % 31. 12. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
13 Ing. Jan Macháč fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 73885355 Experimentální ověření chování tuhého paliva na bázi LDPE během nízkoteplotní konverze 298 200,00 458 900,00 64,98 % 31. 12. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
14 Antonín Nevřiva fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 73116394 Experimentální ověření chování tuhého paliva na bázi PET během pyrolytického rozkladu 298 600,00 459 500,00 64,98 % 31. 12. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
15 Tomáš Nevřiva fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 47866667 Experimentální ověření chování tuhého paliva na bázi složení 60 % polyethylénu, 20 % polypropylenu a 20 % polystyrenu během vakuové pyrolýzy 283 500,00 436 300,00 64,98 % 31. 12. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
16 Radek Křesina fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 75983711 Experimentální ověření chování tuhého paliva na bázi polystyrénu během odplynění plynem 285 500,00 439 300,00 64,99 % 31. 12. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
19 Ing. Eduard Polák fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 47158832 Fototerapie pro neonatologii 299 000,00 460 000,00 65,00 % 31. 12. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
20 Unimerex s.r.o. společnost s ručením omezeným 29384567 Tester HW prostředků pro optické přenosy dat 246 000,00 410 000,00 60,00 % 31. 12. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
21 BORCAD cz s.r.o. společnost s ručením omezeným 25855042 Výzkumně – vývojové práce na sedadle pro kolejová vozidla, včetně provádění modálních analýz a životnostních zkoušek jejich komponent 236 000,00 430 000,00 54,88 % 31. 12. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
22 Beskydská likérka s.r.o. společnost s ručením omezeným 27767001 Řídící systém pro stáčení sirupů 262 800,00 438 000,00 60,00 % 31. 12. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
24 F I T E a.s. akciová společnost 47674938 Aplikace principu "smart" v systémech nakládání s komunálními odpady a jeho potencionální přínosy pro životní prostředí 300 000,00 550 000,00 54,55 % 31. 12. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
26 WEBMEX PLUS s.r.o. společnost s ručením omezeným 02462338 Vývoj softwarového systému pro e-commerce 299 000,00 460 000,00 65,00 % 31. 12. 2015 Vysoká škola podnikání, a.s.  
        Celkem 4 662 500,00 7 544 100,00        

Seznam neschválených projektů pro poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu 2 dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014 - II.

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Požadovaná výše dotace( Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl na uznatelných nákladech projektu délka trvání projektu Poznámka
5 ENWOX SYSTEMS s.r.o. společnost s ručením omezeným 02944049 Spolufinancování mzdových nákladů na nově vytvořené pracovní místo VaV ve společnosti ENWOX SYSTEMS s.r.o. 297 400,00 594 960,00 49,99 % 31. 12. 2015  
        Celkem 297 400,00 594 960,00      
frame-scrollup