Zpráva

Poskytnutí dotací programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014 - 2. kolo

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 12/1088 ze dne 11. 12. 2014:

  • rozhodlo poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu "Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014 – 2. kolo" pro 7 žadatelů (7 projektů), kteří splňují všechny podmínky dotačního programu, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;
  • schválilo, že dotace poskytnuté v rámci dotačního programu "Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014 – 2. kolo", dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých od 1. 7. 2014 do 30. 10. 2015 včetně.

Seznam projektů navržených na poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014 - 2. kolo"

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Plánované uznatelné náklady Z toho uznatelné neinvestiční náklady Z toho uznatelné investiční náklady Požadovaná výše dotace (zaokrouhleno na celé stokoruny dolů) Návrh dotace 70 % (zaokrouhleno) Uznatelné neinvestiční náklady z požadované výše dotace (zaokrouhleno na celé stokoruny dolů) Uznatelné investiční náklady z požadované výše dotace (zaokrouhleno na celé stokoruny dolů) 1. splátka dotace v roce 2015 (60 % z dotace) 2. splátka v roce 2015 (40 % z dotace) Období realizace projektu
1 Dolní oblast VÍTKOVICE z.s.p.o. 75125285 Vytvoření odpočívadel pro návštěvníky ve veřejně přístupném prostoru NKP Důl Hlubina, koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren (nákup mobiliáře) 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 84 000 Kč 56 000 Kč 1. 12. 2014–30. 4. 2015
2 Klub vojenské historie Bohumín spolek 26519160 Revitalizace expozice MO-S5 "Na Trati" 104 800 Kč 104 800 Kč 0 Kč 73 200 Kč 73 200 Kč 73 200 Kč 0 Kč 43 920 Kč 29 280 Kč 1. 7. 2014–30. 10. 2015
3 Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace p.o. 00095354 Kosárna Karlovice – Revitalizace expozic, stavebně technické úpravy hlavního objektu a obnova informačního systému v objektech a areálu 285 000 Kč 285 000 Kč 0 Kč 199 500 Kč 199 500 Kč 199 500 Kč 0 Kč 119 700 Kč 79 800 Kč 1. 11. 2014–30. 10. 2015
4 Národní památkový ústav s.p.o. MK 75032333 Pořízení technického vybavení pro účely kulturních akcí 2 250 000 Kč 0 Kč 250 000 Kč 175 000 Kč 175 000 Kč 0 Kč 175 000 Kč 105 000 Kč 70 000 Kč 1. 1. 2015–30. 10. 2015
5 SAK Studénka, příspěvková organizace p.o. 66183561 Revitalizace části expozice Vagonářského muzea ve Studénce 287 000 Kč 287 000 Kč 0 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 120 000 Kč 80 000 Kč 1. 7. 2014–30. 10. 2015
6 Slezské zemské dráhy, o.p.s. o.p.s. 26819856 Zlepšení vybavenosti a infrastruktury pro návštěvníky výletních vlaků osoblažské úzkorozchodky 285 700 Kč 0 Kč 285 700 Kč 199 900 Kč 199 900 Kč 0 Kč 199 900 Kč 119 940 Kč 79 960 Kč 1. 10. 2014–30. 10. 2015
7 VADE MECUM BOHEMIAE s.r.o. s.r.o. 25390953 Parkovací plocha a prostor před vodním mlýnem Wesselsky; 1 etapa 287 000 Kč 246 000 Kč 41 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 172 200 Kč 27 800 Kč 120 000 Kč 80 000 Kč 1. 11. 2014–30. 10. 2015
Celkem         1 699 500 Kč 1 122 800 Kč 576 700 Kč 1 187 600 Kč 1 187 600 Kč 784 900 Kč 402 700 Kč 712 560 Kč 475 040 Kč -

Navrhovaná částka celkem 1.187.600 Kč

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 12/1088 ze dne 11. 12. 2014:

  • rozhodlo neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 v rámci dotačního programu "Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014 – 2. kolo" pro 1 žadatele (1 projekt), dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

Projekt navržený na neposkytnutí dotace v rámci dotačního programu "Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014 - 2. kolo"

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Plánované uznatelné náklady Z toho uznatelné neinvestiční náklady Z toho uznatelné investiční náklady Požadovaná výše dotace (zaokrouhleno na celé stokoruny dolů) Návrh dotace 70 % (zaokrouhleno) Uznatelné neinvestiční náklady z požadované výše dotace (zaokrouhleno na celé stokoruny dolů) Uznatelné investiční náklady z požadované výše dotace (zaokrouhleno na celé stokoruny dolů) 1. splátka dotace v roce 2015 (60 % z dotace) 2. splátka v roce 2015 (40 % z dotace) Období realizace projektu
1 Město Studénka obec 00298441 Rekonstrukce osvětlení u Zámku ve Studénce 336 000 Kč 336 000 Kč 0 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč -
Celkem         336 000 Kč 336 000 Kč 0 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč -
frame-scrollup