Zpráva

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům

Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby Požadovaná výše dotace (v Kč) Schválená výše dotace (v Kč) Komentář
Celkem Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
Agentura SLUNCE, o.p.s 26851598 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory Zlaté Slunce 1441727 domovy pro seniory 3 600 000 3 600 000 660 174 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Agentura SLUNCE, o.p.s 26851598 obecně prospěšná společnost Poskytování osobní asistence 6828433 osobní asistence 2 100 000 1 643 000 411 078 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Akademický ústav Karviná, z.ú. 62331485 ústav Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA 7799721 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 945 000 523 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
AlFi, z.s. 02801426 spolek Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS 6431660 raná péče 292 750 256 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Althaia o.p.s. 22892150 obecně prospěšná společnost Odborné sociální poradenství 3324815 odborné sociální poradenství 255 000 225 000 24 084 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Althaia o.p.s. 22892150 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení - Klub Osa, Nízkoprahové zařízení - Klub Hlinka 5799165 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 360 000 360 000 48 812 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu, a dále individuálně posouzen dle písmena j)
Althaia o.p.s. 22892150 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 8842992 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 510 000 435 000 39 153 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu, a dále individuálně posouzen dle písmena j)
ANIMA VIVA o.s. 26591014 spolek Centrum ANIMA Opava 5587445 sociální rehabilitace 1 075 000 534 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
ANIMA VIVA o.s. 26591014 spolek Sociální poradna ANIMA VIVA o.s. 8840509 odborné sociální poradenství 532 000 370 000 30 717 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
ARKA CZ, o.s. 26673045 spolek Terénní programy ARKA 1109069 terénní programy 358 000 149 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
ARKA CZ, o.s. 26673045 spolek Adiktologická poradna ARKA 3561786 odborné sociální poradenství 423 000 243 000 20 568 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
ARKA CZ, o.s. 26673045 spolek Následná péče ARKA 8243517 služby následné péče 200 000 132 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Dům pro matky s dětmi 1100631 azylové domy 5 405 600 1 167 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Azylový dům pro muže 1201512 azylové domy 3 842 000 1 014 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Centrum sociálních služeb Samaritán 1268368 azylové domy 3 468 000 942 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Centrum sociálních služeb Ostrava, azylový dům pro muže 1411560 azylové domy 3 430 000 3 430 000 152 618 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Dům pro ženy a matky s dětmi 1457315 noclehárny 528 000 528 000 24 470 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Komunitní centrum, Obránců míru 15, Havířov - Šumbark 1461792 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 750 000 565 000 41 213 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Centrum sociálních služeb Samaritán 1989131 sociální rehabilitace 518 000 123 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Centrum sociálních služeb Samaritán 2004679 nízkoprahová denní centra 929 800 270 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Centrum sociálních služeb Samaritán 2053217 noclehárny 1 184 000 1 141 000 38 638 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Domov Přístav 2347976 domovy se zvláštním režimem 4 000 000 4 000 000 297 805 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví - Karviná 3046380 terénní programy 1 370 000 0 0 Poskytování sociální služby není v souladu se SPRSS MSK na léta 2015 - 2020.
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví 3553396 terénní programy 2 320 000 1 225 000 103 033 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Centrum sociálních služeb, noclehárna pro muže 3573576 noclehárny 2 135 000 2 135 000 71 157 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Centrum sociálních služeb Ostrava 3588365 nízkoprahová denní centra 2 000 000 457 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Sbor a komunitní centrum, Krnov 3724158 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 640 000 343 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Sbor a komunitní centrum, Krnov 3888548 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 946 200 698 000 28 978 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Vyhlídka pro ženy 4023688 služby následné péče 648 000 0 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Centrum sociálních služeb Krnov 4411471 nízkoprahová denní centra 690 000 171 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Azylový dům pro muže 4502063 noclehárny 1 058 000 1 058 000 42 501 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spás, Centrum sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi 4683797 azylové domy 4 775 000 4 458 000 149 386 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Centrum sociálních služeb Krnov 4714749 azylové domy 5 900 000 5 798 000 208 643 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Sbor a komunitní centrum, J. Seiferta 8, Havířov - Město 4783910 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 600 000 590 000 25 114 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Centrum sociálích služeb pro ženy a matky s dětmi 4862422 noclehárny 745 500 308 000 34 774 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Sbor a komunitní centrum, J. Seifeta 8, Havířov - Město 4978534 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 650 000 487 000 37 994 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Dům pod svahem 5069181 služby následné péče 3 520 000 3 177 000 102 222 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Centrum sociálních služeb Krnov 5913318 terénní programy 877 000 700 000 42 501 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Nízkoprahové zařízení pro dětí a mládež Ostrava Přívoz 6317306 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 000 000 750 000 35 418 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Centrum sociálních služeb Krnov 6695046 noclehárny 1 100 000 785 000 46 365 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 6924546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 230 000 941 000 41 857 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Domov Přístav II 8990475 domovy se zvláštním režimem 3 050 000 3 050 000 182 228 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Dům pro ženy a matky s dětmi 9479139 azylové domy 4 121 000 1 021 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Komunitní centrum, Obránců míru 15, Havířov - Šumbark 9583580 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 500 000 377 000 12 235 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Azylový dům pro muže 9888745 terénní programy 225 430 0 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. 26623064 spolek Odborné sociální poradenství pro lidi s autismem 2284277 odborné sociální poradenství 36 002 0 0 Poskytování sociální služby není v souladu se SPRSS MSK na léta 2015 - 2020.
Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. 26623064 spolek Domov APLA Praha 3523407 domovy se zvláštním režimem 960 000 799 000 250 423 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. 26623064 spolek Odlehčovací služby pro lidi s autismem 9864940 odlehčovací služby 126 000 0 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Stonožka Ostrava 68308892 spolek Integrační centrum 3285774 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 593 362 891 000 83 715 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Stonožka Ostrava 68308892 spolek Integrační centrum 9533187 sociálně terapeutické dílny 2 508 192 881 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček 65471776 spolek Centrum denních služeb 2298502 centra denních služeb 950 513 537 000 42 553 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček 65471776 spolek Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 9293287 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 648 191 256 000 22 384 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Asociace TRIGON, o.p.s. 27027686 obecně prospěšná společnost Sociální rehabilitace v motivačním středisku 2759719 sociální rehabilitace 460 374 260 000 38 483 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Asociace TRIGON, o.p.s. 27027686 obecně prospěšná společnost Bydlíme! 2015 6905831 chráněné bydlení 459 408 303 000 43 596 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Astrid, o.p.s. 28594622 obecně prospěšná společnost Sociální rehabilitace Ostrava 7338931 sociální rehabilitace 4 839 000 1 466 000 158 401 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
BESKYD DZR, o.p.s. 28618530 obecně prospěšná společnost BESKYD DZR, o.p.s. 7594614 domovy se zvláštním režimem 3 620 000 1 880 000 472 602 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Bílý kruh bezpečí, z.s. 47607483 spolek Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí, z.s., Ostrava 5038493 intervenční centra 1 028 555 965 000 27 716 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Bílý kruh bezpečí, z.s. 47607483 spolek Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Ostrava 8258265 odborné sociální poradenství 376 668 92 000 20 143 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Bílý nosorožec, o.p.s. 26863901 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5438350 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 156 000 1 000 000 54 994 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu, a dále individuálně posouzen dle písmena j)
Bílý nosorožec, o.p.s. 26863901 obecně prospěšná společnost Dům na půl cesty Frýdek-Místek 6999964 domy na půl cesty 1 059 000 242 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Bohumínská městská nemocnice, a. s. 26834022 akciová společnost Bohumínská městská nemocnice, a.s. 8095815 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 2 183 974 1 121 000 196 794 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 29390168 obecně prospěšná společnost Sociálně terapeutická dílna Polárka 3032399 sociálně terapeutické dílny 1 795 277 753 000 81 126 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Nový Jičín 3015065 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 861 700 784 000 42 746 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Bohumín 4442192 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 040 000 782 000 42 810 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost Streetwork v Třinci 7435832 terénní programy 610 600 173 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Třinec 8883344 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 309 000 281 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
CENTROM, občanské sdružení 69610371 spolek Středisko pro rodiny s předškolními dětmi Radvanice 1506295 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 289 325 0 0 Poskytování sociální služby není v souladu se SPRSS MSK na léta 2015 - 2020.
CENTROM, občanské sdružení 69610371 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice 4049883 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 939 615 617 000 41 213 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
CENTROM, občanské sdružení 69610371 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice 4598329 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 570 300 215 000 36 062 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
CENTROM, občanské sdružení 69610371 spolek Středisko pro rodiny s předškolními dětmi Vítkovice 4688048 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 383 440 67 000 25 114 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
CENTROM, občanské sdružení 69610371 spolek Bydlení s doprovodným sociálním programem 8799032 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 487 300 1 328 000 90 798 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu, a dále individuálně posouzen dle písmena j)
CENTROM, občanské sdružení 69610371 spolek Odborné sociální poradenství Vítkovice 8964874 odborné sociální poradenství 273 355 234 000 9 015 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
CENTROM, občanské sdružení 69610371 spolek Odborné sociální poradenství Radvanice 9888650 odborné sociální poradenství 96 143 0 0 Poskytování sociální služby není v souladu se SPRSS MSK na léta 2015 - 2020.
Centrum nové naděje, z.ú. 70632031 ústav Občanská poradna 7114272 odborné sociální poradenství 475 000 369 000 24 148 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum nové naděje, z.ú. 70632031 ústav Centrum pro rodinu 7981227 odborné sociální poradenství 347 000 184 000 13 974 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace 48772739 příspěvková organizace pečovatelská služba 2512291 pečovatelská služba 2 050 000 1 839 000 585 977 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace 48772739 příspěvková organizace Sociálně právní poradna 4132501 odborné sociální poradenství 380 000 380 000 35 675 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace 48772739 příspěvková organizace Centrum denních služeb Domovinka 9123287 centra denních služeb 615 000 275 000 102 544 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 00499811 obecně prospěšná společnost Raná péče pro Moravu a Slezsko 7118025 raná péče 1 166 720 1 166 000 116 132 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 00499811 obecně prospěšná společnost Aktivační centrum pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením 8535980 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 522 688 127 000 17 129 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Projekt VÝZVA - služba OASA 3151466 osobní asistence 3 333 000 3 262 000 347 635 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Projekt VÝZVA - služba BRÁNA - integrační klub 4090546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 529 000 426 000 32 713 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Projekt VÝZVA - služba RODINNÝ PRŮVODCE 6458001 odborné sociální poradenství 492 000 345 000 27 755 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Projekt VÝZVA - služba RESPIT 9351981 odlehčovací služby 411 000 172 000 48 632 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje 26640601 spolek "Služba následné péče ""Pavučina""" 8717410 služby následné péče 992 748 659 000 29 867 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Nový Jičín 1387326 odborné sociální poradenství 330 000 318 000 15 326 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Občanská poradna Nový Jičín 2783752 odborné sociální poradenství 590 000 540 000 36 139 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Frýdecko-Místecko 2824305 osobní asistence 440 000 429 000 59 914 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdrav. postižením 2824350 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 110 000 63 000 9 273 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava 3091926 odborné sociální poradenství 334 000 304 000 20 607 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Opava 3155855 odborné sociální poradenství 330 000 305 000 18 198 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek 4014933 odborné sociální poradenství 305 000 257 000 15 442 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Podpora samostatného bydlení Ostrava 4883315 podpora samostatného bydlení 387 000 379 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Ostravsko 5106561 osobní asistence 950 000 682 000 238 535 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Opavsko 6458830 osobní asistence 1 000 000 692 000 188 152 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Bruntál 8268769 odborné sociální poradenství 350 000 295 000 16 807 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Novojičínsko 8796301 osobní asistence 1 020 000 1 020 000 161 106 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Chráněné bydlení Ostrava 9638394 chráněné bydlení 462 000 368 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Bruntálsko 9697179 osobní asistence 380 000 341 000 47 666 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s 02407451 obecně prospěšná společnost Tlumočnická služba 1926246 tlumočnické služby 800 000 377 000 34 632 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Denní stacionář Radost 2053358 denní stacionáře 1 100 000 677 000 110 980 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Denní stacionář PAPRSEK 3554195 denní stacionáře 1 565 300 1 355 000 116 595 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Azylový dům pro matky 5496529 azylové domy 829 000 549 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Dům na půl cesty 5987670 domy na půl cesty 480 000 284 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Osobní asistence 8640141 osobní asistence 573 000 573 000 66 135 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace sociálně terapeutické dílny 1422993 sociálně terapeutické dílny 1 915 000 629 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace osobní asistence 6222819 osobní asistence 220 000 129 000 22 023 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace pečovatelská služba 8228127 pečovatelská služba 1 000 000 778 000 189 414 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace denní stacionář 9153369 denní stacionáře 730 000 644 000 38 869 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 70985383 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 3926757 osobní asistence 310 000 310 000 53 577 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 70985383 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 6248581 domovy pro seniory 3 307 000 3 307 000 494 702 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 70985383 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 9622449 pečovatelská služba 368 000 327 000 135 914 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2009812 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 123 000 644 000 51 517 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba 4550261 pečovatelská služba 215 000 248 000 12 209 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Dům na půl cesty 5068586 domy na půl cesty 2 550 000 819 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Domov pro matky s dětmi 6727529 azylové domy 1 530 000 1 393 000 87 900 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost azylový dům pro muže Palackého 6765886 azylové domy 1 280 000 1 280 000 87 900 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Rodinná poradna 7533402 odborné sociální poradenství 1 550 000 1 550 000 105 519 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Domov pro matky s dětmi 2700256 azylové domy 1 286 000 1 241 000 106 099 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Azylové zařízení 2989798 azylové domy 652 000 442 000 115 513 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Pečovatelská služba 6883993 pečovatelská služba 2 886 000 1 717 000 521 066 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Centrum denních služeb 7432877 centra denních služeb 109 000 109 000 29 790 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Domovy pro seniory 1930786 domovy pro seniory 6 400 000 6 400 000 690 775 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Odlehčovací služby 5643707 odlehčovací služby 183 000 183 000 25 501 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Pečovatelská služba 9278400 pečovatelská služba 400 000 320 000 115 913 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením 9611642 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 817 000 2 712 000 301 296 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 00494453 církevní organizace Domov pro seniory - Domov sv.Zdislavy 4812353 domovy pro seniory 1 320 000 1 320 000 185 924 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Česká unie neslyšících 00675547 spolek CSS ČUN Ostrava SAS 1281600 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 236 344 0 0 Poskytování sociální služby není v souladu se SPRSS MSK na léta 2015 - 2020.
Česká unie neslyšících 00675547 spolek CSS ČUN Ostrava TS 1422131 tlumočnické služby 272 364 0 0 Poskytování sociální služby není v souladu se SPRSS MSK na léta 2015 - 2020.
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Chráněné bydlení Martinovská 1487293 chráněné bydlení 538 000 538 000 77 275 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Stacionář Třebovice 2563288 týdenní stacionáře 1 530 000 1 530 000 257 584 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem Hladnovská 3069053 domovy se zvláštním režimem 895 000 895 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Centrum pracovní činnosti 3759291 sociálně terapeutické dílny 3 814 000 1 267 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov na Liščině 3872819 domovy pro osoby se zdravotním postižením 3 806 000 3 257 000 740 553 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Podpora samostatného bydlení 5158830 podpora samostatného bydlení 547 000 327 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Beruška 5809901 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 363 000 2 363 000 347 738 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Chráněné bydlení Thomayerova 6234750 chráněné bydlení 2 384 000 585 000 212 506 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Barevný svět 8337261 domovy pro osoby se zdravotním postižením 12 516 000 12 307 000 2 320 171 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Dětská rehabilitace 47811820 příspěvková organizace Dětská rehabilitace 4969710 denní stacionáře 466 000 442 000 54 028 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 církevní organizace Domovinka pro seniory - týdenní stacionář 1024537 týdenní stacionáře 970 000 843 000 81 242 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 církevní organizace Pečovatelská služba v rodinách 1435872 pečovatelská služba 1 580 000 1 580 000 260 404 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 církevní organizace Domovinka pro seniory - denní stacionář 3342196 denní stacionáře 730 000 713 000 49 804 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 církevní organizace Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi 4549275 azylové domy 1 300 000 1 260 000 90 154 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 církevní organizace Pečovatelská služba Příbor 9602799 pečovatelská služba 630 000 630 000 67 873 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 1465556 osobní asistence 454 000 348 000 18 031 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 2660543 pečovatelská služba 882 000 678 000 145 200 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 4050410 týdenní stacionáře 963 000 911 000 61 820 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 4407102 domovy pro seniory 2 055 000 2 055 000 145 535 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 5394957 domovy se zvláštním režimem 1 056 000 1 056 000 77 275 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace "Sociálně terapeutická dílna ""Buřinka""" 9122767 sociálně terapeutické dílny 2 200 700 683 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Horizont - středisko sociální aktivizace 2280231 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 100 000 680 000 89 317 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Šance domova - sociálně aktivzační služby pro rodiny s dětmi 3760840 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 885 000 558 000 50 486 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu, a dále individuálně posouzen dle písmena j)
Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4004387 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 600 000 873 000 62 142 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Sociální poradenství 4479264 odborné sociální poradenství 780 000 626 000 21 057 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6583055 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 800 000 1 609 000 100 445 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu, a dále individuálně posouzen dle písmena j)
Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Poradenské a informační centrum - odborné sociální poradenství 8251178 odborné sociální poradenství 1 078 000 855 000 34 761 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
DomA - domácí asistence 27031012 spolek pečovatelská služba 3043370 pečovatelská služba 315 000 242 000 54 067 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
DomA - domácí asistence 27031012 spolek osobní asistence 8094715 osobní asistence 220 000 0 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace 70631875 příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace 1149753 domovy se zvláštním režimem 2 890 000 2 208 000 510 016 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace 70631875 příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organiazace 9572931 domovy pro seniory 9 750 000 8 119 000 1 732 250 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace domov se zvláštním režimem Domova Korýtko, příspěvkové organizace 3412464 domovy se zvláštním režimem 2 690 000 2 293 000 337 100 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace domov pro seniory Domova Korýtko, příspěvkové organizace 4859242 domovy pro seniory 12 700 000 10 276 000 1 600 457 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 70631859 příspěvková organizace Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 2059516 domovy se zvláštním režimem 3 500 000 3 500 000 673 324 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou - DPS 4159818 domovy pro seniory 6 900 000 6 773 000 613 654 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou - OS 5811973 odlehčovací služby 25 000 25 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou - DZR 9063927 domovy se zvláštním režimem 1 263 000 1 139 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 68158025 příspěvková organizace Domov pro seniory Frýdek-Místek, p.o. 2836504 odlehčovací služby 52 000 52 000 12 235 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 68158025 příspěvková organizace Domov pro seniory Frýdek-Místek, p.o. 9380866 domovy pro seniory 10 951 000 9 165 000 1 215 151 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace 70631824 příspěvková organizace Domov pro seniory Iris, Ostrava Mariánské Hory, příspěvková organizace 8175900 domovy pro seniory 4 906 000 4 906 000 912 490 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 70631816 příspěvková organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 9571983 domovy pro seniory 7 775 000 7 775 000 1 460 473 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov pro seniory Klimkovice 70867844 příspěvková organizace Domov pro seniory Klimkovice 6296698 domovy pro seniory 1 300 000 1 145 000 142 637 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 2614647 pečovatelská služba 850 000 540 000 189 453 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 4325007 domovy se zvláštním režimem 3 400 000 2 527 000 275 460 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 7863507 domovy pro seniory 7 500 000 7 111 000 696 287 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace 71196978 příspěvková organizace Domov pro seniory Lludmila, příspěvková organizace 5971576 domovy pro seniory 7 336 000 5 277 000 554 449 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace 66933722 příspěvková organizace Domov pro seniory ONDRÁŠ p.o. 3090945 domovy pro seniory 4 500 000 3 011 000 361 235 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace 45234663 příspěvková organizace Domov pro seniory Osoblaha p. o. 4632045 domovy pro seniory 4 300 000 4 132 000 386 375 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace 75041324 příspěvková organizace Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace 7651821 domovy pro seniory 5 863 000 3 095 000 271 480 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace 47815868 příspěvková organizace Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace 2651592 domovy pro seniory 3 497 000 3 355 000 313 196 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace 70645710 příspěvková organizace Domov pro seniory Vrbno, p. o. 3654307 domovy pro seniory 4 799 705 4 799 000 453 283 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 75139243 příspěvková organizace Domov seniorů Havířov, p.o. - středisko Helios DZR 2621319 domovy se zvláštním režimem 4 500 000 2 005 000 585 887 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 75139243 příspěvková organizace Domov seniorů Havířov, p.o. - středisko Helios 4227258 domovy pro seniory 2 400 000 2 400 000 313 325 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 75139243 příspěvková organizace Domov seniorů Havířov, p.o. - středisko Luna 9134461 domovy pro seniory 9 800 000 7 076 000 1 288 858 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 70631883 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem 2328852 domovy se zvláštním režimem 2 347 000 1 775 000 699 983 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 70631883 příspěvková organizace Domov pro seniory 5350391 domovy pro seniory 6 063 000 4 121 000 2 108 914 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Domov Sluníčko 3119505 domovy se zvláštním režimem 3 628 000 3 628 000 627 487 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Domov Sluníčko 7543337 domovy pro seniory 4 833 000 4 833 000 918 788 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 1031861 domovy pro seniory 5 631 000 4 083 000 533 108 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 2575487 domovy se zvláštním režimem 1 846 000 1 826 000 251 260 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o. 29386063 společnost s ručením omezeným Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o. 3873395 domovy se zvláštním režimem 1 885 400 0 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
Domov Vesna, příspěvková organizace 75154391 příspěvková organizace Domov Vesna, příspěvková organizace 6273668 domovy pro seniory 9 510 000 6 700 000 799 089 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Drom, romské středisko 70892181 příspěvková organizace Zdravotně sociální pomoc 2770754 terénní programy 964 138 964 000 128 431 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
"Dům seniorů ""POHODA"", o.p.s." 25852051 obecně prospěšná společnost "Dům seniorů ""POHODA"", o.p.s." 3388167 domovy pro seniory 1 937 000 1 823 000 237 531 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
DŽIVIPEN o.p.s. 26571463 obecně prospěšná společnost Dživipen o.p.s. 1398072 terénní programy 667 000 0 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
Ekipa 22848614 spolek Chráněné bydlení Maják 4416238 chráněné bydlení 600 000 0 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost SAS Elim Opava 1767736 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 350 000 321 000 26 402 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost NZDM Magnet 4400465 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 400 000 400 000 25 745 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost Krizová pomoc Elim Opava 6849499 krizová pomoc 220 000 220 000 16 099 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost NZDM Na hraně 9515650 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 350 000 107 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
EUROTOPIA Opava o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1212495 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 826 600 586 000 40 544 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu, a dále individuálně posouzen dle písmena j)
EUROTOPIA Opava o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - CARAVAN 1515547 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 447 400 173 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
EUROTOPIA Opava o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Terénní programy Eurotopia 1903454 terénní programy 100 000 83 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
EUROTOPIA Opava o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Klub Modrá kočka 2514736 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 505 750 457 000 32 893 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
EUROTOPIA Opava o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Poradenské středisko Eurotopia 6743224 odborné sociální poradenství 190 000 85 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
EUROTOPIA Opava o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Poradenské středisko Eurotopia 6898771 odborné sociální poradenství 300 000 203 000 16 086 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Fakultní nemocnice Ostrava 00843989 příspěvková organizace Lůžka sociální péče-LDN Klokočov 4831262 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 2 000 000 476 000 64 396 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
FOKUS - Opava 26990881 spolek Sociální rehabilitace Vítkov 2185596 sociální rehabilitace 998 426 292 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
FOKUS - Opava 26990881 spolek Sociální rehabilitace 4007706 sociální rehabilitace 2 020 715 965 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
FOKUS - Opava 26990881 spolek podpora samostatného bydlení 6221065 podpora samostatného bydlení 384 792 206 000 17 387 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
FOKUS - Opava 26990881 spolek Služby následné péče 9340570 služby následné péče 470 358 252 000 20 607 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Fond ohrožených dětí 00499277 spolek Zařízení FOD Klokánek pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Dolní Benešově 1811171 sociální rehabilitace 5 780 000 1 459 000 304 580 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Fond ohrožených dětí 00499277 spolek Centrum rodinného poradenství FOD 5152137 odborné sociální poradenství 873 000 571 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Fond ohrožených dětí 00499277 spolek Pobočka FOD a AMT centrum Opava 5554825 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 230 000 694 000 62 309 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Fond ohrožených dětí 00499277 spolek Pobočka FOD a mediační centrum Ostrava 5665738 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 460 000 1 417 000 112 461 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Fond ohrožených dětí 00499277 spolek Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětma v regionu Krnov 6318934 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 965 000 283 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Fond ohrožených dětí 00499277 spolek Pobočka FOD a AMT centrum Bruntál 7657380 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 915 000 259 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Futra 67339018 spolek NZDM Futra 3838899 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 011 400 369 000 38 638 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s. 68899327 spolek GALAXIE CENTRUM POMOCI 7322332 denní stacionáře 3 028 464 2 258 000 124 065 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 01854071 obecně prospěšná společnost Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 4414004 denní stacionáře 1 250 000 1 065 000 74 042 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Help - in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Sociální poradna 2018841 odborné sociální poradenství 224 000 224 000 12 325 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Help - in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba 7463781 pečovatelská služba 738 000 738 000 141 310 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Help - in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Rodinná asistence 7588833 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 888 410 883 000 65 877 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Hope House, z. s. 02876434 spolek Hope House, z. s. 4975944 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 874 300 0 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
HOSPIC Frýdek-Místek, p.o. 72046546 příspěvková organizace Odlehčovací služba 1639265 odlehčovací služby 2 990 000 1 360 000 126 216 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
HOSPIC Frýdek-Místek, p.o. 72046546 příspěvková organizace Sociální služby poskytované ve zdravot. zařízenich ústavní péče 7448443 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 3 230 000 1 600 000 164 210 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Charitní dům pokojného stáří sv. Františka 1751857 domovy pro seniory 1 819 000 1 606 000 166 116 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 1785782 nízkoprahová denní centra 524 000 208 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Charitní dům pokojného stáří sv. Františka 2127435 odlehčovací služby 133 000 133 000 12 493 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Noclehárna sv. Martina 4767754 noclehárny 1 047 000 915 000 52 470 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Občanská poradna v Bohumíně 8857480 odborné sociální poradenství 561 000 468 000 22 204 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní středisko Kometa 1304507 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 950 000 733 000 49 907 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 1449464 pečovatelská služba 660 000 494 000 117 201 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní středisko sociální rehabilitace 1848801 sociální rehabilitace 360 000 251 000 24 470 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní dům pro seniory v Hnojníku 2315508 domovy pro seniory 2 310 000 2 120 000 326 848 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní centrum pro seniory 3415571 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 880 000 606 000 48 941 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní asistence 3710726 osobní asistence 360 000 260 000 64 396 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní dům pokojného stáří 4666129 domovy pro seniory 1 235 000 1 098 000 166 141 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní poradna 8418036 odborné sociální poradenství 330 000 0 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní dům pro matky v tísni 9413375 azylové domy 2 094 000 845 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 1682441 pečovatelská služba 685 000 594 000 65 671 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 církevní organizace Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3675911 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 581 078 183 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 církevní organizace Charitní asistenční služba 8210455 osobní asistence 294 000 135 000 23 814 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké 1668225 domovy pro seniory 7 100 000 6 387 000 684 554 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Terenní služba ZOOM 3883231 sociální rehabilitace 495 000 364 000 15 391 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 3894727 pečovatelská služba 1 360 000 838 000 184 533 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Denní centrum Maják 4481980 centra denních služeb 730 000 585 000 38 316 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Terénní služba Rebel 5369461 terénní programy 574 000 482 000 32 121 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Centrum Pramínek 5623457 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 328 000 260 000 39 861 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Oáza pokoje pro psychicky nemocné 6230469 domovy se zvláštním režimem 4 500 000 4 292 000 377 334 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Týdenní stacionář 6479518 týdenní stacionáře 290 000 177 000 22 126 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Klub Nezbeda 7635104 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 650 000 483 000 34 349 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Odlehčovací služba 8409096 odlehčovací služby 830 000 681 000 87 991 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Poradenské centrum 9210617 odborné sociální poradenství 720 000 474 000 32 778 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Hlučín 44941960 církevní organizace Charitní domov sv. Mikuláše - Ludgeřovice 5876950 domovy pro seniory 2 350 000 2 202 000 299 415 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Hlučín 44941960 církevní organizace Sociálně terapeutická dílna - Ludgeřovice 5958182 sociálně terapeutické dílny 740 000 740 000 44 304 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Hlučín 44941960 církevní organizace Charitní pečovatelská služba v rodinách - Hlučín 8997579 pečovatelská služba 1 080 000 1 030 000 121 966 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Hlučín 44941960 církevní organizace Charitní asistenční služba v rodinách - Hlučín 9064308 osobní asistence 285 000 197 000 46 739 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Jablunkov 26520923 církevní organizace Denní stacionář sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním postižením 4409186 denní stacionáře 1 266 150 836 000 58 896 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Kopřivnice 44937342 církevní organizace Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Kopřivnice 2027074 pečovatelská služba 85 000 85 000 30 253 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Kopřivnice 44937342 církevní organizace Charitní dům pokojného stáří Mořkov 8262147 pečovatelská služba 145 000 145 000 34 117 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Krnov 48806510 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 1540602 pečovatelská služba 440 000 440 000 92 073 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Krnov 48806510 církevní organizace Dům dobré vůle Žáry 6416850 domovy se zvláštním režimem 700 000 700 000 285 261 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Charita Krnov 48806510 církevní organizace Zvídálek-středisko pro mimoškolní činnost dětí a mládeže 7877713 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 270 000 270 000 29 622 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Krnov 48806510 církevní organizace Denní stacionář Charity Krnov 8049254 denní stacionáře 330 000 330 000 43 145 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Nový Jičín 73635677 církevní organizace Charitní dům blahoslavené Matky Terezy - azylový dům 2810272 azylové domy 5 615 700 1 571 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Charita Nový Jičín 73635677 církevní organizace Charitní dům blahoslavené Matky Terezy - noclehárna 9726424 noclehárny 1 230 300 833 000 52 135 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Odry 62351052 církevní organizace Denní stacionář pro seniory Odry 3688964 denní stacionáře 410 000 298 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Charita Odry 62351052 církevní organizace Pečovatelská služba 9472138 pečovatelská služba 981 000 715 000 260 134 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Odry 62351052 církevní organizace Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry 9732434 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 500 000 336 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Charita Opava 43964591 církevní organizace Radost sociálně terapeutická dílna 1478695 sociálně terapeutické dílny 2 034 000 1 835 000 123 962 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Opava 43964591 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 2646941 pečovatelská služba 2 250 000 2 100 000 186 735 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Opava 43964591 církevní organizace Občanská poradna - Opava 2959003 odborné sociální poradenství 1 074 000 809 000 63 108 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Opava 43964591 církevní organizace Mraveneček 5374830 denní stacionáře 1 517 000 1 369 000 109 602 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Opava 43964591 církevní organizace Naděje - středisko krizové pomoci 5991983 krizová pomoc 591 000 459 000 32 198 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Opava 43964591 církevní organizace Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné 7235838 chráněné bydlení 1 160 000 1 065 000 55 213 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Opava 43964591 církevní organizace Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách 8272919 chráněné bydlení 1 730 000 1 394 000 85 969 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Opava 43964591 církevní organizace Denní stacionář pro seniory 8521161 denní stacionáře 1 275 000 1 145 000 86 355 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Opava 43964591 církevní organizace Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné 8549077 služby následné péče 1 020 000 1 020 000 59 631 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Opava 43964591 církevní organizace Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách 8724700 sociální rehabilitace 1 220 000 606 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko sv. Anežky České-osobní asistence 1320893 osobní asistence 440 000 400 000 31 039 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Alžběty-denní centrum 2483900 centra denních služeb 400 000 232 000 33 615 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Václava-domov pokojného stáří 2640976 domovy pro seniory 4 100 000 3 958 000 465 441 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Františka-noclehárna 3646854 noclehárny 2 026 000 1 757 000 112 564 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Zdislavy-azylový dům pro matky s dětmi 4252755 azylové domy 1 907 400 1 538 000 99 028 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko M. Magone-nizkoprahové zařízení pro děti a mládež 4358824 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 100 000 762 000 62 979 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko Matky Terezy-pečovatelská služba Hrabyně 4788658 pečovatelská služba 459 800 418 000 36 190 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Františka-azylový dům 5060106 azylové domy 2 200 000 2 127 000 112 564 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko M. Magone-krizová pomoc 5551309 krizová pomoc 750 000 231 000 56 153 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby 5951749 odlehčovací služby 3 477 000 3 477 000 506 036 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Alžběty-zařízení pro přechodný pobyt seniorů 6349785 domovy pro seniory 2 600 000 2 396 000 386 569 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní hospicová poradna 6353463 odborné sociální poradenství 104 500 104 000 24 599 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko Matky Terezy-pečovatelská služba Ostrava 6668963 pečovatelská služba 1 600 000 839 000 238 123 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko Gabriel-komunitní centrum pro seniory 6754765 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 291 500 209 000 18 353 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Benedikta Labre-nízkprahové denní centrum 6763192 nízkoprahová denní centra 2 182 000 765 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Poradna Charity Ostrava 8747321 odborné sociální poradenství 473 000 349 000 29 493 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko sv. Lucie-startovací byty 9046599 sociální rehabilitace 1 093 000 366 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům Salvator Krnov-domov pro osoby se specifickými potřebami 9564778 domovy se zvláštním režimem 3 979 000 3 420 000 272 124 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Studénka 44937377 církevní organizace Byt pro matky v tísni 2845276 azylové domy 160 000 48 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Charita Studénka 44937377 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 6665663 pečovatelská služba 560 000 426 000 79 400 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Studénka 44937377 církevní organizace dům pokojného stáří - Domov sv. Anny 9054570 domovy pro seniory 2 000 000 1 718 000 195 390 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita sv. Alexandra 26520788 církevní organizace Poradna sv. Alexandra 7726666 odborné sociální poradenství 644 000 644 000 33 679 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita sv. Alexandra 26520788 církevní organizace chráněné bydlení Charity sv. Alexandra 8696326 chráněné bydlení 1 487 000 1 171 000 67 088 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Charita Třinec 49591215 církevní organizace charitní asistenční služba 1760507 osobní asistence 2 000 000 871 000 266 985 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210, příspěvková organizace 00847038 příspěvková organizace Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka 3512416 domovy pro osoby se zdravotním postižením 4 128 000 3 208 000 270 720 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210, příspěvková organizace 00847038 příspěvková organizace Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka 5887093 domovy pro seniory 5 896 000 5 896 000 530 068 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
„ITY“ 01821351 spolek Terénní hlídání 5948525 odlehčovací služby 468 000 0 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
JINAK, o.p.s 01606085 obecně prospěšná společnost Sociálně terapeutická dílna Jinak 2025647 sociálně terapeutické dílny 1 365 000 790 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
JINAK, o.p.s 01606085 obecně prospěšná společnost Podpora samostatného bydlení JINAK 7779303 podpora samostatného bydlení 1 465 000 1 465 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Frýdek-Místek-sociální rehabilitace 1440607 sociální rehabilitace 1 003 000 440 000 42 888 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Nový Jičín-sociální rehabilitace 3406829 sociální rehabilitace 1 166 000 540 000 44 820 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Ostrava-sociální rehabilitace 3459300 sociální rehabilitace 1 611 000 583 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Opava-sociální rehabilitace 4508339 sociální rehabilitace 1 313 000 444 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Konvent sester alžbětinek v Jablunkově 00494330 církevní organizace Domov sv. Alžběty 7148787 domovy pro seniory 6 800 000 4 610 000 629 431 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
"Krizové a kontaktní centrum ""Pod slunečníkem"" o.p.s" 47812052 obecně prospěšná společnost "Kontaktní centrum ""Pod slunečníkem""" 6399348 kontaktní centra 530 000 519 000 53 036 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Krizové centrum Ostrava, o. s. 22735283 spolek Krizové centrum Ostrava 9861220 krizová pomoc 4 358 000 3 206 000 162 471 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Krystal Help o.s. 26598086 spolek Terénní program Krnovsko 1336555 terénní programy 310 000 110 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Krystal Help o.s. 26598086 spolek SLUNCE- služby nízkoprahového centra 7816835 kontaktní centra 1 060 000 546 000 45 077 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Laskovská Nataša 47831758 fyzická osoba podnikající Domov pro seniory LADA 7184059 domovy pro seniory 1 100 000 1 003 000 304 580 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Lexikona 22717005 spolek občanská poradna Lexikona 2434458 odborné sociální poradenství 233 000 233 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
LIGA o. p. s. 00202380 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 5362169 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 303 000 303 000 61 691 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
LIGA o. p. s. 00202380 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 7000036 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 310 000 310 000 52 676 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
"""Máš čas?"", o. s." 26584344 spolek Nízkoprahové denní centrum Racek 7075078 nízkoprahová denní centra 800 000 306 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
MENS SANA, o.p.s. 65469003 obecně prospěšná společnost sociální rehabilitace MENS SANA, o.p.s. 7876721 sociální rehabilitace 3 435 700 897 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
MENS SANA, o.p.s. 65469003 obecně prospěšná společnost Podpora samostatného bydlení MENS SANA, o.p.s. 8616711 podpora samostatného bydlení 2 455 560 690 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Město Bílovec 00297755 obec Sociální zařízení města Bílovce 5841754 domovy pro seniory 1 215 472 1 215 000 179 639 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Město Bílovec 00297755 obec Město Bílovec 6659569 osobní asistence 260 000 260 000 46 996 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Město Frenštát pod Radhoštěm 00297852 obec NZDM Klub Kryt 3504866 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 900 000 309 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Město Frenštát pod Radhoštěm 00297852 obec Pečovatelská služba 5813515 pečovatelská služba 800 000 215 000 66 070 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Město Frenštát pod Radhoštěm 00297852 obec Terénní sociální práce 9588284 terénní programy 450 000 340 000 20 864 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Město Jablunkov 00296759 obec pečovatelská služba 1989302 pečovatelská služba 526 000 111 000 55 458 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Město Kopřivnice 00298077 obec Klub Kamarád 3631225 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 918 000 555 000 57 557 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Město Nový Jičín 00298212 obec pečovatelská služba 8570958 pečovatelská služba 1 460 000 728 000 167 416 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Město Nový Jičín 00298212 obec Pohoda 9132305 odlehčovací služby 1 140 000 512 000 126 860 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Město Nový Jičín 00298212 obec Domovinka 9167508 denní stacionáře 295 000 173 000 26 969 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Město Rychvald 00297615 obec Město Rychvald 9947551 pečovatelská služba 300 000 82 000 51 517 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Město Šenov 00297291 obec Město Šenov 9755408 pečovatelská služba 300 000 18 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Město Vratimov 00297372 obec pečovatelská služba 6305312 pečovatelská služba 852 604 73 000 36 706 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 00635162 příspěvková organizace Dům sociálních služeb při Městské nemocnici Ostrava 8032588 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 3 423 000 3 423 000 542 600 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
MIKASA z.s. 22832386 spolek MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením 9063554 denní stacionáře 917 000 578 000 85 415 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 26850176 obecně prospěšná společnost Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. 8949406 odborné sociální poradenství 326 000 195 000 28 334 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Ostrava 2799492 odborné sociální poradenství 741 000 298 000 30 910 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Ostrava 3165144 služby následné péče 327 000 327 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Karviná 4322409 služby následné péče 316 000 0 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Český Těšín 4889012 služby následné péče 267 000 0 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Český Těšín 8008136 odborné sociální poradenství 472 100 236 000 18 031 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Frýdek-Místek 9692583 služby následné péče 330 400 0 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradny Frýdek-Místek, Karviná 9773154 odborné sociální poradenství 985 000 485 000 36 087 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek 22880011 spolek Odborné sociální poradenství pro sluchově postižené 3822643 odborné sociální poradenství 361 000 331 000 20 053 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek 22880011 spolek Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené 6403681 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 675 000 563 000 25 217 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek 22880011 spolek Tlumočnické služby pro sluchově postižené 8862536 tlumočnické služby 184 000 176 000 7 277 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Na Výminku s.r.o. 28602684 společnost s ručením omezeným Na Výminku s.r.o. 7208410 domovy pro seniory 850 000 850 000 233 744 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Nemocnice Český Těšín, a.s. 25897551 akciová společnost Sociální lůžka 2885056 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 798 000 424 000 59 244 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. 27778584 obecně prospěšná společnost Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. 7787458 centra denních služeb 2 035 840 1 466 000 88 351 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Nová šance, z.s. 65497961 spolek Azylový dům Nová šance 6291831 azylové domy 2 000 000 1 332 000 110 890 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Občanské sdružení Anabell 26606518 spolek Odborné sociální poradenství v KCA Ostrava 2175821 odborné sociální poradenství 572 400 85 000 32 198 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Občanské sdružení „AVE” 65468431 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STŘEP 2825803 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 318 000 506 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Občanské sdružení Heřmánek 67339034 spolek Dům na půli cesty Heřmánek 5295050 domy na půl cesty 2 025 000 1 856 000 75 317 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Občanské sdružení Melius 27017508 spolek Terénní osobní asistence 2459020 osobní asistence 477 092 0 0 Poskytování sociální služby není v souladu se SPRSS MSK na léta 2015 - 2020.
Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky 00537675 spolek Poradna pro ženy a dívky Frýdek 2522171 odborné sociální poradenství 295 000 179 000 19 319 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Obec Bystřice 00296562 obec pečovatelská služba 1105153 pečovatelská služba 670 000 286 000 103 999 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Obec Dolní Lutyně 00297461 obec Pečovatelská služba a Dům s pečovatelskou službou 5680601 pečovatelská služba 300 000 54 000 44 755 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. 25910558 obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. 7703777 domovy pro seniory 2 527 787 0 0 Poskytování sociální služby není v souladu se SPRSS MSK na léta 2015 - 2020.
Oblastní spolek ČČK Karviná 00426458 spolek Gerontocentrum ČČK 1384145 odlehčovací služby 70 000 42 000 6 955 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Oblastní spolek ČČK Karviná 00426458 spolek Gerontocentrum ČČK 2598581 domovy pro seniory 3 260 000 1 661 000 224 870 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost Služby drogové prevence OPEN HOUSE 5144453 terénní programy 350 000 350 000 36 693 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost OPEN STREET 5923005 terénní programy 706 000 398 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost NZDM OPEN HOUSE 8846615 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 913 000 501 000 72 754 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
o.s. Ergon - Chráněná dílna 26640899 spolek Poradna Ergon 2017525 odborné sociální poradenství 261 400 245 000 13 008 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
o.s. Filadelfie 26548518 spolek Nízkoprahový klub U-kryt 7453469 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 663 000 628 000 42 488 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Pavučina o.p.s. 002243041 obecně prospěšná společnost Free klub 8902024 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 370 000 137 000 28 849 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace 71190261 příspěvková organizace Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace 4126010 pečovatelská služba 2 800 000 2 059 000 154 550 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Pečovatelská služba OASA Nový Jičín, o.p.s. 26843986 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba OASA Nový Jičín 7993813 pečovatelská služba 280 000 225 000 53 358 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. 26839857 obecně prospěšná společnost Domov se zvláštním režimem OASA Litultovice 2458072 domovy se zvláštním režimem 250 000 0 0 Poskytování sociální služby není v souladu se SPRSS MSK na léta 2015 - 2020.
Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. 26839857 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba OASA Opava 3941485 pečovatelská služba 1 050 000 720 000 257 584 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 63699401 příspěvková organizace Penzion pro seniory 7655373 domovy pro seniory 652 000 367 000 107 541 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 63699401 příspěvková organizace Penzion pro seniory 8349501 pečovatelská služba 1 110 000 1 110 000 145 535 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 63699401 příspěvková organizace Penzion pro senioy 8414443 odlehčovací služby 506 000 267 000 81 783 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Podané ruce - osobní asistence 70632596 spolek Poskytování služeb osobní asistence 9781801 osobní asistence 9 479 963 8 242 000 1 234 779 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Podhorská nemocnice, a. s. 47668989 akciová společnost sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 6361336 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 1 181 000 837 000 92 988 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 70100691 spolek Návrat do společnosti 8278408 terénní programy 1 408 060 1 114 000 67 616 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 70100691 spolek Návrat dítěte do rodiny 9826431 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 746 267 446 000 36 706 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
PRAPOS 27011283 spolek Podpora samostatného bydlení 6332017 podpora samostatného bydlení 314 168 271 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
PRAPOS 27011283 spolek KROKY 8014263 sociálně terapeutické dílny 1 454 720 490 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
PRAPOS 27011283 spolek START 8621793 centra denních služeb 850 800 517 000 81 139 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Renarkon, o. p. s 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program na Novojičínsku 2150312 terénní programy 351 000 238 000 33 731 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Renarkon, o. p. s 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program Frýdecko-Místecko 3770634 terénní programy 380 000 232 000 27 690 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Renarkon, o. p. s 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program Ostrava 3953424 terénní programy 671 000 444 000 76 167 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Renarkon, o. p. s 25380443 obecně prospěšná společnost Drogová poradna Renarkon o.p.s. 4597810 odborné sociální poradenství 583 080 154 000 25 758 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Renarkon, o. p. s 25380443 obecně prospěšná společnost Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek 5758100 kontaktní centra 520 000 326 000 61 820 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Renarkon, o. p. s 25380443 obecně prospěšná společnost Kontaktní centrum Ostrava 7590883 kontaktní centra 418 000 315 000 51 517 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Romodrom o.p.s. 26537036 obecně prospěšná společnost Terénní programy - Moravskoslezský kraj 6059705 terénní programy 2 558 000 1 323 000 127 233 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
ROZKOŠ bez RIZIKA 44990901 spolek Nejste na to samy Brno 4441304 terénní programy 570 240 522 000 48 915 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Salus o.p.s 25851403 obecně prospěšná společnost sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6295220 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 200 500 115 000 9 015 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Salus o.p.s 25851403 obecně prospěšná společnost Domov pro matky a děti v nouzi 7352759 azylové domy 1 185 000 982 000 72 123 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Denní stacionář 4039646 denní stacionáře 2 585 000 848 000 164 596 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Stacionář Lipová 5447282 denní stacionáře 1 892 000 910 000 113 079 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Chráněné bydlení 9250237 chráněné bydlení 2 240 000 1 449 000 129 822 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace MIKADO 9876569 denní stacionáře 3 189 000 2 696 000 223 518 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sdružení sociálních asistentů 26642638 spolek Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 5716379 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 864 000 811 000 40 041 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Seniorcentrum OASA s.r.o. 27857018 společnost s ručením omezeným Domov pro seniory OASA Petřvald 3411698 domovy pro seniory 1 000 000 975 000 212 429 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 71196943 příspěvková organizace Seniorcentrum Opava p. o. 2212999 pečovatelská služba 360 000 292 000 103 033 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství 1089020 odborné sociální poradenství 712 000 594 000 25 926 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program 1314379 terénní programy 1 342 500 596 000 55 380 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EDEN Nový Jičín, denní stacionář 1437997 denní stacionáře 2 280 000 2 152 000 119 776 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace PORADNA PRO RODINU Havířov, odborné sociální poradenství 1443002 odborné sociální poradenství 360 000 232 000 7 728 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ELIM Stonava, pečovatelská služba 1662001 pečovatelská služba 700 000 294 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Český Těšín, nízkoprahové denní centrum 1844995 nízkoprahová denní centra 1 473 000 488 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení 1936933 podpora samostatného bydlení 442 000 402 000 21 238 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Karviná, nízkoprahové denní centrum 1937077 nízkoprahová denní centra 1 207 000 362 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETANIA Komorní Lhotka, domov pro seniory 2074423 domovy pro seniory 1 265 000 1 073 000 102 377 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace DORKAS Ostrava, tísňová péče 2097497 tísňová péče 1 258 000 1 183 000 67 010 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace NOE Třinec, podpora samostatného bydlení 2132945 podpora samostatného bydlení 998 000 998 000 37 350 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE, Frýdek - Místek, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2165295 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 813 000 731 000 64 396 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení 2201990 podpora samostatného bydlení 320 000 285 000 14 798 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace HANNAH Orlová, azýlový dům 2217381 azylové domy 2 767 600 2 429 000 98 835 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KARMEL Tichá 2225555 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 405 000 2 215 000 146 810 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Třinec, sociální rehabilitace 2248240 sociální rehabilitace 461 500 413 000 20 607 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace CHANA Bruntál, azylový dům 2348043 azylové domy 1 708 000 1 583 000 75 163 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EDEN Český Těšín, denní stacionář 2434027 denní stacionáře 2 320 000 2 124 000 91 442 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KARMEL Tichá 2460486 denní stacionáře 634 000 549 000 28 334 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením 2604518 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 990 000 2 679 000 175 157 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům pro ženy a ženy s dětmi 2617969 azylové domy 4 403 300 3 704 000 124 284 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Bruntál, Rýmařov 2793900 azylové domy 3 200 000 2 980 000 155 735 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace NOE Krnov, Bruntál;
podpora samostatného bydlení
2823001 podpora samostatného bydlení 2 718 000 2 690 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství 2897200 odborné sociální poradenství 335 000 334 000 10 947 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISITENCE Karviná, Orlová 2915748 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 912 900 1 716 000 50 615 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KERIT Havířov, odborné sociální poradenství 2936341 odborné sociální poradenství 630 000 0 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Karviná, azylový dům 2962056 azylové domy 4 190 000 1 265 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EUNIKA Karviná, denní stacionář 3017245 denní stacionáře 3 080 000 2 478 000 128 560 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Třinec, azylový dům 3091238 azylové domy 1 910 000 1 910 000 68 260 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace 3147379 sociální rehabilitace 680 000 680 000 18 031 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdrav. postižením 3320783 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 490 000 2 490 000 141 014 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Poradna rané péče EUNIKA 3398605 raná péče 420 000 300 000 15 455 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3422333 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 632 000 319 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EBEN-EZER Český Těšín, sociálně terapeutické dílny 3475508 sociálně terapeutické dílny 2 885 000 771 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace OBČANSKÁ PORADNA Karviná 3713576 odborné sociální poradenství 940 000 616 000 32 198 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Český Těšín, noclehárna 3942701 noclehárny 1 010 000 890 000 51 195 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Český Těšín, terénní program 4136224 terénní programy 540 000 478 000 20 607 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Frýdek-Místek, Azylový dům pro ženy 4153096 azylové domy 1 270 000 391 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace POHODA Karviná 4203571 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 320 000 986 000 46 043 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Karviná noclehárna 4224635 noclehárny 1 117 000 1 117 000 37 994 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov 4316714 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 355 000 683 629 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu, a dále individuálně posouzen dle písmena j) pro oblast Krnov
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov 4316714 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 195 071 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu, a dále individuálně posouzen dle písmena j) pro oblast Město Albrechtice
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov 4316714 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 685 300 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu, a dále individuálně posouzen dle písmena j) pro oblast Rýmařov a Osoblaha
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku, Město Albrechtice, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4382973 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 816 000 301 000 25 758 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba 4450032 odlehčovací služby 525 700 488 000 84 268 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EEFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny 4512437 sociálně terapeutické dílny 1 900 000 1 588 000 66 328 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Český Těšín, osobní asistence 4534710 osobní asistence 692 000 397 000 49 456 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace HOSANA Karviná, domov pro osoby s mentálním postižením 4734974 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 173 600 1 676 000 119 763 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE Jablunkov, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4836948 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 500 000 79 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Frýdek-Místek, terénní program 4959896 terénní programy 649 000 497 000 30 910 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SALOME Bohumín, denní stacionář 5024458 denní stacionáře 2 545 000 2 336 000 114 547 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum 5278750 nízkoprahová denní centra 1 078 000 1 059 000 38 638 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace LYDIE Český Těšín, raná péče 5283141 raná péče 565 000 391 000 20 607 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Třinec, terénní program 5326488 terénní programy 454 000 454 000 16 743 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny 5406711 sociálně terapeutické dílny 1 522 400 1 150 000 50 203 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům 5423787 azylové domy 2 397 000 771 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace OÁZA Nebory 5424898 terapeutické komunity 2 853 000 0 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Frýdek-Místek, sociální rehabilitace 5482313 sociální rehabilitace 353 000 353 000 10 303 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Poradna rané péče SALOME Bohumín 5586776 raná péče 487 000 487 000 18 031 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SILOE Ostrava, odlehčovací služby 5614569 odlehčovací služby 530 000 471 000 82 401 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabiliatce 5724565 sociální rehabilitace 776 000 732 000 25 758 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ELPIS Ostrava, odborné sociální poradenství 5753309 odborné sociální poradenství 479 000 389 000 11 681 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5860050 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 920 000 1 840 000 61 820 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ELPIS Bruntál, odborné sociální porenství 5875485 odborné sociální poradenství 545 000 426 000 19 705 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace OBČANSKÁ PORADNA Havířov, oborné sociální poradenství 5881200 odborné sociální poradenství 770 000 601 000 19 319 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Bruntál, sociální rehabilitace 6083685 sociální rehabilitace 1 615 000 477 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6107325 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 600 000 560 000 21 895 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KONTAKT Bohumín, terénní program 6143880 terénní programy 1 180 000 1 156 000 46 365 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6151225 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 133 000 903 000 41 600 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Frýdek-Místek, noclehárna pro ženy 6200763 noclehárny 394 000 380 000 16 743 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace LYDIE Český Těšín, denní stacionář 6283797 denní stacionáře 2 414 000 2 075 000 96 594 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KONTAKT Karviná 6309790 terénní programy 1 326 600 1 002 000 44 755 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ELIM Ostrava, pečovatelská služba 6314169 pečovatelská služba 487 000 459 000 73 398 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Třinec, odlehčovací služby 6475248 odlehčovací služby 150 000 150 000 9 273 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Ostrava, chráněné bydlení 6498762 chráněné bydlení 785 000 785 000 50 293 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Frýdek-Místek, nízkoprahové denní centrum 6590754 nízkoprahová denní centra 1 215 000 368 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EFFATHA Krnov, sociálně terapeutická dílna 6624329 sociálně terapeutické dílny 2 272 000 595 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Jablunkov, osobní asistence 6694270 osobní asistence 396 000 300 000 34 001 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení 6790253 chráněné bydlení 1 486 000 1 339 000 66 972 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení 7185364 chráněné bydlení 1 610 000 1 235 000 77 275 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, intervenční centra 7219229 intervenční centra 1 336 000 1 320 000 38 638 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Třinec, chráněné bydlení 7535215 chráněné bydlení 703 000 433 000 33 486 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SILOE Ostrava, centrum denních služeb 7672565 centra denních služeb 1 240 000 1 240 000 128 766 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro matky s dětmi 8078894 azylové domy 1 491 000 414 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením 8137644 domovy pro osoby se zdravotním postižením 4 514 041 4 448 000 314 780 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Třinec-Kanada, noclehárna 8323743 noclehárny 823 000 823 000 47 653 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TIMOTEI Bruntál 8324876 domy na půl cesty 1 617 000 1 258 000 56 475 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Karviná, sociální rehabilitace 8420462 sociální rehabilitace 1 675 000 1 675 000 80 495 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Krnov, sociální rehabilitace 8467500 sociální rehabilitace 1 823 000 466 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EFFATHA Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, sociálně terapeutické dílny 8571791 sociálně terapeutické dílny 1 329 000 1 232 000 46 339 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Jablunkov, odlehčovací služby 8581693 odlehčovací služby 187 000 149 000 10 561 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Třinec, osobní asistence 8729330 osobní asistence 393 000 357 000 24 986 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Poradna rané péče MATANA 8788535 raná péče 971 550 929 000 35 160 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 8809867 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 217 000 1 217 000 35 418 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Třinec, azylový dům 8994387 azylové domy 4 720 000 2 290 000 212 481 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny 9115110 sociálně terapeutické dílny 636 014 426 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BENJAMÍN Krnov, denní stacionář 9243486 denní stacionáře 2 544 000 2 182 000 118 746 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Karviná terénní program 9470693 terénní programy 692 000 640 000 20 607 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Třinec, sociální rehabilitace 9515602 sociální rehabilitace 540 000 540 000 15 455 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení 9674774 chráněné bydlení 300 000 274 000 14 927 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Český Těšín, odlehčovací služby 9697726 odlehčovací služby 310 000 122 000 23 698 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Frýdek-Místek, noclehárna pro muže 9698536 noclehárny 876 000 876 000 36 062 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář 9997343 denní stacionáře 4 282 972 4 268 000 184 752 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Horní Suchá 1023545 domovy pro seniory 2 740 000 2 157 000 255 137 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Karviná 2723929 domovy pro seniory 3 490 000 2 658 000 333 043 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Český Těšín 3690914 domovy pro seniory 3 424 000 2 374 000 256 424 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba 7171835 pečovatelská služba 816 000 0 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Osobní asistence 7967915 osobní asistence 819 000 0 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová 9616345 domovy pro seniory 4 096 000 3 842 000 449 612 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Služby Dobrého Pastýře 66739373 církevní organizace azylový dům 3073645 azylové domy 784 000 784 000 75 330 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Služby Dobrého Pastýře 66739373 církevní organizace sociální rehabilitace 4525093 sociální rehabilitace 100 000 100 000 13 381 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Azylový dům pro rodiny s dětmi 4625034 azylové domy 1 900 000 1 035 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Odborné sociální poradenství 5270713 odborné sociální poradenství 80 000 80 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace "denní stacionář ""Dům V Aleji""" 5502147 denní stacionáře 2 920 000 1 361 000 187 559 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu, a dále individuálně posouzen dle písmena j)
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Pečovatelská služba 6774354 pečovatelská služba 3 000 000 720 000 303 472 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Byt chráněného bydlení 7497274 chráněné bydlení 220 000 161 000 45 889 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu, a dále individuálně posouzen dle písmena j)
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Terénní programy 8205960 terénní programy 500 000 350 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Centrum denních služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením 8997193 centra denních služeb 330 000 198 000 65 207 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu, a dále individuálně posouzen dle písmena j)
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Asistenční služba 9628599 osobní asistence 950 000 276 000 110 284 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu, a dále individuálně posouzen dle písmena j)
Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Denní a pobytové služb ypro seniory - Denní stacionář 1180280 denní stacionáře 850 000 850 000 114 625 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace "Poradenské středisko pro rodinu a dítě ""RaD""" 1406016 odborné sociální poradenství 380 000 380 000 31 039 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace "Poradenské středisko pro rodinu a dítě ""RaD""" 1676477 raná péče 110 000 102 000 8 758 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Odborné sociální poradenství pro seniory 3585560 odborné sociální poradenství 130 000 130 000 13 266 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Terénní programy 3645646 terénní programy 50 000 50 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 3721364 odborné sociální poradenství 450 000 450 000 29 880 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Denní a pobytové služby pro - Respitní péče 3982387 odlehčovací služby 1 450 000 1 436 000 176 896 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5218079 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 30 000 30 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Služby pro rodiny 5509869 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 220 000 197 000 28 849 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 6422385 nízkoprahová denní centra 680 000 677 000 42 244 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Centrum drogové pomoci 8008943 kontaktní centra 370 000 370 000 64 653 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Linka důvěry 8089658 telefonická krizová pomoc 250 000 250 000 15 197 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Odborné sociální poradenství 8199869 odborné sociální poradenství 40 000 40 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace "Poradenské středisko pro rodinu a dítě ""RaD""" 9419566 odlehčovací služby 88 000 88 000 74 055 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Pečovatelská služba 9753468 pečovatelská služba 1 500 000 1 500 000 479 749 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Kontaktní centrum 1898130 kontaktní centra 1 372 543 153 000 47 704 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Pečovatelská služba 3138317 pečovatelská služba 2 748 812 750 000 117 883 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Chráněné bydlení 7316487 chráněné bydlení 1 733 149 233 000 74 764 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Domovinka 7943636 denní stacionáře 592 317 13 000 13 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy pro seniory 1127458 domovy pro seniory 2 583 000 2 583 000 346 321 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu, a dále individuálně posouzen dle písmena j)
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy pro seniory 1839021 domovy pro seniory 2 550 000 1 877 000 274 301 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu, a dále individuálně posouzen dle písmena j)
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy se zvláštním režimem 5263370 domovy se zvláštním režimem 4 268 000 3 843 000 690 118 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace odlehčovací služby 7211474 odlehčovací služby 200 000 92 000 23 376 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace pečovatelská služba 7511732 pečovatelská služba 1 000 000 738 000 441 743 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Jantar 9012556 denní stacionáře 749 000 484 000 41 085 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy pro osoby se zdravotním postižením 9797734 domovy pro osoby se zdravotním postižením 338 000 260 000 67 938 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Spirála o.p.s. 29451736 obecně prospěšná společnost Kafárna a Klub Kafe Ostrava 4298794 sociální rehabilitace 2 744 000 759 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Spirála pomoci, o.p.s. 22689443 obecně prospěšná společnost Péče o seniory a zdravotně znevýhodněné v domácím prostředí 1139754 osobní asistence 669 000 0 0 Poskytování sociální služby není v souladu se SPRSS MSK na léta 2015 - 2020.
Společenství Romů na Moravě, Romano jekhetaniben pre Morava 44015178 spolek TSP SRNM Olomouc + pracoviště Rýmařov 8450481 terénní programy 838 013 369 000 57 338 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE 3256866 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 150 000 1 149 000 61 691 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu, a dále individuálně posouzen dle písmena j)
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Terenní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE 4672580 terénní programy 1 060 723 660 000 95 821 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu, a dále individuálně posouzen dle písmena j)
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost KLUB-KO 5477461 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 346 521 341 000 75 858 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu, a dále individuálně posouzen dle písmena j)
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE 6804682 odborné sociální poradenství 1 032 500 559 000 53 642 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. 02474964 spolek Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava z.s. 2406866 centra denních služeb 1 229 000 278 000 84 977 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. 02474964 spolek Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava 2661096 odlehčovací služby 472 000 119 000 40 531 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Spolek Tulipán 70623589 spolek Terénní program Spolku Tulipán 4413080 terénní programy 610 000 0 0 Poskytování sociální služby není v souladu se SPRSS MSK na léta 2015 - 2020.
Spolkový dům Mariany Berlové 26594731 spolek Dětské denní centrum Beruška 7454815 centra denních služeb 993 000 876 000 48 284 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Statutární město Frýdek-Místek 00296643 obec nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Kosťa 7676437 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 611 000 400 000 25 758 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Statutární město Frýdek-Místek 00296643 obec nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Prostor 7694967 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 699 000 424 000 38 638 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Statutární město Ostrava 00845451 obec ÚMOb MOaP - Odlehčovací služba 2398015 odlehčovací služby 1 000 000 62 000 62 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 2703738 pečovatelská služba 4 000 000 1 199 000 379 936 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba Slezská Ostrava 3297508 pečovatelská služba 2 150 000 208 000 144 891 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 4203117 pečovatelská služba 1 000 000 410 000 141 929 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Statutární město Ostrava 00845451 obec Odborné sociální poradenství - Vstupní byty, Bohumínská 25, Ostrava-Muglinov 4818456 odborné sociální poradenství 300 000 194 000 11 591 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Statutární město Ostrava 00845451 obec Zařízení denního pobytu pro seniory s nepřetržitým provozem 4861140 odlehčovací služby 750 000 111 000 70 835 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 6146782 pečovatelská služba 600 000 116 000 51 517 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 7462625 pečovatelská služba 2 500 000 270 000 240 841 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Statutární město Ostrava 00845451 obec Azylový dům pro rodiny s dětmi, Na Liščině 2, Ostrava-Hrušov 7813933 azylové domy 750 000 521 000 61 176 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Statutární město Ostrava 00845451 obec Nízkoprahové a poradenské centrum Ostrava - Kunčičky, Holvekova 204/44 8349954 odborné sociální poradenství 280 000 0 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
Statutární město Ostrava 00845451 obec odlehčovací pobytová služba 9985153 odlehčovací služby 1 500 000 484 000 110 761 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s. 01816675 obecně prospěšná společnost Středisko pracovní rehabilitace-denní stacionář, o.p.s. 4369453 denní stacionáře 1 550 000 1 550 000 119 763 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Středisko rané péče SPRP Ostrava 75095017 spolek Středisko rané péče SPRP Ostrava 4287928 raná péče 2 860 000 2 411 000 100 702 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem 6969901 domovy se zvláštním režimem 2 800 000 2 453 000 215 275 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Domov pro seniory 7110344 domovy pro seniory 5 150 000 5 150 000 431 568 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Pečovatelská služba 7380363 pečovatelská služba 400 000 346 000 83 058 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Odlehčovací služby 9826791 odlehčovací služby 200 000 36 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Noclehárna 1614994 noclehárny 293 936 184 000 25 488 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Azylový dům 1671610 azylové domy 1 071 686 631 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Odlehčovací služba 2012478 odlehčovací služby 863 442 417 000 174 423 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Denní stacionář 3502677 denní stacionáře 1 275 358 1 136 000 81 834 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Pečovatelská služba 8930336 pečovatelská služba 990 600 265 000 133 931 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 73214892 příspěvková organizace SAS Tunnel 2231574 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 224 000 99 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 73214892 příspěvková organizace NZDM Tunnel 6434177 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 689 000 158 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Škola života o.p.s. 01791664 obecně prospěšná společnost Denní stacionář Škola života 2383738 denní stacionáře 748 000 695 000 59 566 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 25863151 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 5635236 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 636 000 366 000 47 640 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 25863151 obecně prospěšná společnost Odborné sociální poradenství 5919338 odborné sociální poradenství 268 000 159 000 18 507 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 25863151 obecně prospěšná společnost Průvodcovské a předčitatelské služby 9114537 průvodcovské a předčitatelské služby 230 000 172 000 14 644 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Tyfloservis, o.p.s. 26200481 obecně prospěšná společnost Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Ostrava 4276818 sociální rehabilitace 1 040 000 749 000 35 418 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
UnikaCentrum, o.p.s. 25902148 obecně prospěšná společnost Sociální rehabilitace 5721362 sociální rehabilitace 1 732 000 1 482 000 81 912 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
UnikaCentrum, o.p.s. 25902148 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby 9666726 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 134 200 105 000 4 598 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Vila Vančurova o.p.s. 3834335 domovy pro seniory 1 816 000 1 507 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Odlehčovací služba 5569421 odlehčovací služby 229 000 96 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Vzájemné soužití o.p.s 65497996 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-Komunitní centrum Hrušov 1827220 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 203 000 1 201 000 70 385 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu, a dále individuálně posouzen dle písmena j)
Vzájemné soužití o.p.s 65497996 obecně prospěšná společnost Terénní programy organizační jednotky Helpale 3687518 terénní programy 1 298 000 1 200 000 84 938 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu, a dále individuálně posouzen dle písmena j)
Vzájemné soužití o.p.s 65497996 obecně prospěšná společnost Sociálně právní poradna 4221164 odborné sociální poradenství 1 325 000 1 293 000 43 905 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Vzájemné soužití o.p.s 65497996 obecně prospěšná společnost Pomocná ruka 4358396 terénní programy 1 035 000 917 000 90 206 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Vzájemné soužití o.p.s 65497996 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-Komunitní centrum Zárubek 6857051 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 851 000 818 000 51 967 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu, a dále individuálně posouzen dle písmena j)
Vzájemné soužití o.p.s 65497996 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-Komunitní centrum Liščina 8803706 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 422 000 1 110 000 71 157 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu, a dále individuálně posouzen dle písmena j)
Vzájemné soužití o.p.s 65497996 obecně prospěšná společnost Hnízdo-Čiriklano Kher 9029716 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 112 000 2 002 000 135 051 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Židovská obec v Ostravě 00562602 církevní organizace ADP Tikvah při ŽO Ostrava 3267857 pečovatelská služba 257 639 180 000 59 875 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 00847011 příspěvková organizace ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6064624 odlehčovací služby 182 000 159 000 56 668 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 00847011 příspěvková organizace ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6626068 denní stacionáře 1 939 000 1 939 000 257 584 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 00847011 příspěvková organizace ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 9121957 chráněné bydlení 349 000 349 000 60 532 Návrh dotace stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Celkem             636 247 000 70 385 612  
frame-scrollup