Zpráva

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu žadatelům

Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby Požadovaná výše dotace (v Kč) Schválená výše dotace (v Kč) Komentář
1 DOMINO cz, o. p. s. 48472476 Obecně prospěšná společnost Sociálně aktivzační služby pro rodiny s dětmi 7359385 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 352 300 186 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
2 Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o. 29386063 Společnost s ručením omezeným Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o. 3873395 domovy se zvláštním režimem 770 000 770 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu" pro kapacitu služby ve Frýdku-Místku - Lysůvkách.
3 Obec Dětmarovice 00297445 Obec Pečovatelská služba 9085116 pečovatelská služba 300 000 249 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
4 Spolek Tulipán 70623589 Spolek Poradna Spolku Tulipán 8057815 odborné sociální poradenství 48 000 41 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu".
5 Spolek Tulipán 70623589 Spolek Terénní program Spolku Tulipán 4413080 terénní programy 186 000 0 Nesplněna podmínka stanovena SPRSS MSK na léta 2015 - 2020 stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
Celkem 1 656 300 1 246 000  
frame-scrollup