Zpráva

Poskytnutí úvěrů Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaném prostřednictvím mikropůjček II

Seznam projektů schválených pro poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaném prostřednictvím mikropůjček II

Poř. číslo Název žadatele Název projektu Schválená dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu Číslo usnesení
1 Kateřina Zajícová 1307525 Rozšíření a specializace 500 000 Kč 625 000 Kč 80,00 % 11/971 ze dne 11. 9. 2014
2 IT LAB czech s.r.o. 24150975 Realizace IS USTMS – 2. fáze 500 000 Kč 625 000 Kč 80,00 % 12/1070 ze dne 11. 12. 2014

Seznam projektů neschválených pro poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaném prostřednictvím mikropůjček II

Poř. číslo Název žadatele Název projektu Požadovaná výše dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu Číslo usnesení
1 JUMBOHAND, s.r.o. 1524861 Pronájem specializovaných eshopů a cenový srovnávač 500 000 Kč 625 000 Kč 80,00 % 11/971 ze dne 11. 9. 2014
2 Framous pict. s.r.o. 1524861 Pronájem specializovaných eshopů a cenový srovnávač 500 000 Kč 625 000 Kč 80,00 % 12/1070 ze dne 11. 12. 2014
frame-scrollup