Zpráva

Program DSH 10 - Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích

Rada kraje na své schůzi dne 14. 12. 2011 usnesením č. 99/6394 schválila následující podmínky pro dotační program DSH_10 - Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích.
Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.
Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Termín podání žádosti o dotaci je 31. 1. 2012 (14:30 hod.).

Kontakt: Mgr. Pavlína Králová, odbor dopravy a silničního hospodářství, tel.: 595 622 506, e-mail: pavlina.kralova@msk.cz

Termín uzávěrky: 31. 1. 2012 (do 14:30 hod.)

Zásady:

Podmínky dotačního Programu DSH 10 - Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích

Přílohy:

frame-scrollup