Zpráva

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2015

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2015
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů
02/15 NAPK 1/15 Vzájemné soužití o. p. s. 65497996 obecně prospěšná společnost Tábor v duchu řemesel 100 000 49,00 49 000 neinvestiční 24
10/15 NAPK 2/15 EUROTOPIA Opava o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Probační program K2 a resocializační program pro dospělé 153 240 39,55 60 600 neinvestiční 24
07/15 NAPK 1/15 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost Prázdninové proměny jsou zpět 101 200 49,41 50 000 neinvestiční 24
09/15 NAPK 1/15 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Jde to i jinak 119 100 41,98 50 000 neinvestiční 24
16/15 NAPK 1/15 Občanské sdružení "AVE" 65468431 spolek Cesta z města 89 400 50,00 44 700 neinvestiční 24
17/15 NAPK 1/15 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Jaké je to "na horách"? 105 025 47,61 50 000 neinvestiční 24
06/15 NAPK 1/15 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Klub Magone - zážitkové a sportovní aktivity 90 500 49,72 45 000 neinvestiční 23
08/15 NAPK 1/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace POHODOVÉ LÉTO 92 000 50,00 46 000 neinvestiční 23
05/15 NAPK 3/15 Nová šance, z.s. 65497961 spolek Cyklus vzdělávacích seminářů pro osoby ve VTOS, po VTOS a osoby bez přístřeší 87 180 57,24 49 900 neinvestiční 23
13/15 NAPK 3/15 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Jak na dluhy 43 000 69,77 30 000 neinvestiční 22
18/15 NAPK 1/15 Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava 44015178 spolek Volnočasové aktivity SRNM Rýmařov 100 000 50,00 50 000 neinvestiční 22
11/15 NAPK 3/15 Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. 22831738 spolek Informační kampaň pro seniory Neotvírejte - Jedeme dál! 71 000 70,00 49 700 neinvestiční 21
03/15 NAPK 1/15 Sbor Církve adventistů sedmého dne Třinec 64122786 církevní organizace Letní tábor, víkendové a jednodenní akce pro děti a mladistvé ze sociálně znevýhodněného prostředí v rámci komunitního centra "Most přátelství" 85 000 50,00 42 500 neinvestiční 21
12/15 NAPK 2/15 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Probační program pro mladistvé Proboš a resocializační program pro dospělé 100 300 67,80 68 000 neinvestiční 20
14/15 NAPK 1/15 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka o.s. 26678497 spolek Chaloupka 2015 - Pobytové a jednorázové aktivity pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy 150 000 33,33 50 000 neinvestiční 20
01/15 NAPK 3/15 Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost 24293628 obecně prospěšná společnost Romský hlavolam 70 350 69,79 49 100 neinvestiční 19
04/15 NAPK 3/15 In IUSTITIA, o.p.s. 26569655 obecně prospěšná společnost Prevence násilí z nenávisti v Moravskoslezském kraji 70 620 69,67 49 200 neinvestiční 18
    Celkem           833 700    
Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2015
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč Druh dotace Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
15/15 NAPK 1/15 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost Aktivitou k prevenci - Na lumpárny nemám čas! 89 450 49,75 44 500 neinvestiční - Nedodržení podmínek programu (obálka obsahuje 2 žádosti o dotaci)
frame-scrollup