Zpráva

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 a způsob rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 11. 9. 2014 usnesením č. 11/947 schválilo následující podmínky dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 a způsob rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Žádosti o dotaci musí být podány prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby – poskytovatel" ve lhůtě stanovené usnesením rady kraje č. 53/4108 ze dne 7. 10. 2014, a to od 8. 10. 2014 do 2. 11. 2014 včetně.

Kompletní informace o vyhlášených dotačních programech lze získat na webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Kontakt:

Mgr. Karin Běhálková, tel. 595 622 741, e-mail: karin.behalkova@msk.cz

Ing. Adéla Zapletalová, tel. 595 622 768, e-mail: adela.zapletalova@msk.cz

Zásady:

Podmínky Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 a způsob rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Zastupitelstvo kraje dne 5. 3. 2015 usnesením č. 13/1147 schválilo změny ve vyhlášeném dotačním programu týkající se čerpání dotace na osobní náklady zaměstnanců v sociálních službách, změny způsobu dočerpání finančních prostředků a s tím související změny v přílohách programu č. 1, 2, 4, 5. Současně byla schválena nová příloha č. 11 daného dotačního programu.

Příloha č. 5 byla aktualizována zastupitelstvem kraje dne 17. 12. 2015 č. usnesení 17/1737.

Přílohy:

frame-scrollup