Zpráva

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012

Rada kraje na své schůzi dne 30. 11. 2011 usnesením č. 98/6322 schválila následující podmínky dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Termín podání žádosti o finanční příspěvky je 27. 1. 2012 do 14: 00 hod.

Kontakt:

Ing. Hana Vídenská, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 181, e-mail: hana.videnska@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2012

Přílohy:

Poznámka: příloha č. 10 se použije i pro účely Průběžného vyúčtování

frame-scrollup