Zpráva

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2013

Rada kraje na své schůzi dne 5. 3. 2013 usnesením č. 10/702 schválila následující podmínky dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2013.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Termín podání žádosti o finanční příspěvky je 22. 4. 2013 do 14:00 hod.

Kontakt:

Ing. Hana Vídenská, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 181, e-mail: hana.videnska@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2013

Přílohy:

frame-scrollup