Zpráva

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2014

Rada kraje na své schůzi dne 11. 12. 2014 usnesením č. 57/4551 schválila následující podmínky dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2014.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Termín podání žádosti o finanční příspěvky je 15. 1. 2015 do 14:00 hodin.

Kontakt:

Bc. Pavla Tichá, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 734, e-mail: pavla.ticha@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2014

Přílohy:

frame-scrollup