Zpráva

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

Rada kraje na své schůzi dne 9. 6. 2015 usnesením č. 69/5702 schválila následující podmínky dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Lhůta pro podávání žádostí je od 15. 7. 2015 do 16. 10. 2015.

Kontakt:

Bc. Pavla Tichá, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 734, e-mail: pavla.ticha@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

Přílohy:

frame-scrollup