Zpráva

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2014

Rada kraje na své schůzi dne 19. 11. 2013 usnesením č. 29/2197 schválila následující podmínky Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2014.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117. 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví.
Termín podání žádostí o finanční příspěvky je 31. 12. 2013.

Kontakt:

Ing. Šárka Buchvaldková, odbor zdravotnictví, tel.: 595 622 476, e-mail: sarka.buchvaldkova@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2014

Přílohy:

frame-scrollup