Zpráva

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2015

Rada kraje na své schůzi dne 11. 12. 2014 usnesením č. 57/4535 schválila podmínky Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2015.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví.
Termín podání žádostí o dotaci je 15. 1. 2015 včetně.

Kontakt:

Ing. Šárka Buchvaldková, odbor zdravotnictví, tel.: 595 622 476, e-mail: sarka.buchvaldkova@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2015

Přílohy:

frame-scrollup