Zpráva

Program na podporu start ups v Moravskoslezkém kraji 2013

Rada kraje na své schůzi dne 19. 9. 2013 usnesením č. 25/1917 prodloužila termín výzvy dotačního programu "Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Termín podání žádosti o finanční příspěvky je kontinuální s termínem do 30. 6. 2014 do 12:00 hod.

Kontakt:

Ing. Erich Bartoš, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 712, e-mail: erich.bartos@kr-moravkoslezsky.cz

Podmínky:

Podmínky dotačního programu na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013

Přílohy:

frame-scrollup