Zpráva

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2015

Rada kraje na své schůzi dne 21. 10. 2014 usnesením č. 54/4183 schválila následující podmínky dotačního programu Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2015.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury.

Termín:

Žádosti o finanční příspěvky lze podávat do 14. ledna 2015.

Kontakt:

Mgr. Karin Vitásková
odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
tel. 595 622 677
e-mail: karin.vitaskova@msk.cz

Podmínky:

Podmínky dotačního Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2015

Přílohy:

frame-scrollup