Zpráva

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2015

Rada kraje na své schůzi dne 17. 2. 2015 usnesením č. 62/4888 schválila následující podmínky dotačního programu Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2015.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ  70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí.
Termín podání žádosti o dotaci je od 21. 3. 2015 do 31. 3. 2015 včetně.

Kontakt:

Ing. Irena Muczková, tel. 595 622 982,
e-mail: irena.muczkova@msk.cz

Bc. Stanislava Dombrovská, tel. 595 622 624,
e-mail: stanislava.dombrovska@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin na rok 2015

Přílohy:

frame-scrollup