Zpráva

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2014

Rada kraje na své schůzi dne 24. 4. 2014 usnesením č. 42/3134 schválila následující podmínky dotačního Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2014.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí.

Termín podání žádosti o finanční příspěvky je do 30. 5. 2014 včetně.

Kontakt:

Ing. Vít Macháček
tel.: 595 622 279
e-mail: vit.machacek@msk.cz

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
e-mail: irena.muczkova@msk.cz

Zásady:

Podmínky Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2014

Přílohy:

frame-scrollup