Zpráva

Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaný prostřednictvím poskytování mikropůjček

Zastupitelstvo kraje na své schůzi dne 20. 12. 2012 usnesením č. 2/66 schválilo následující podmínky Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím poskytování mikropůjček.

Vyhlašovateli programu a poskytovateli úvěru jsou Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje a Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 0845451, zastoupené primátorem města.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Termín podání žádostí o poskytnutí úvěru je 31. 12. 2013.

Kontakt:

Ing. Hana Vídenská, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 181, e-mail: hana.videnska@msk.cz.

Zásady:

Podmínky Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím poskytování mikropůjček.

Přílohy:

frame-scrollup