Zpráva

Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaný prostřednictvím poskytování mikropůjček II

Zastupitelstvo kraje na své schůzi dne 24. 4. 2014 usnesením č. 9/804 schválilo následující podmínky Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím poskytování mikropůjček II.

Vyhlašovateli programu a poskytovateli úvěru jsou Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Žádosti o úvěr se přijímají průběžně a to nejdříve ode dne účinnosti tohoto programu tj. od 30. 4. 2014 do 30. 6. 2015 nebo do vyčerpání finančních prostředků, účelově vyčleněných pro tento program. V případě, že částka vložena na účet sdružených prostředků, určených na realizaci programu, bude v kalendářním roce vyčerpána, bude příjem dalších žádostí pozastaven.

Kontakt:

Bc. Petr Zajac, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 725, e-mail: petr.zajac@msk.cz.

Zásady:

Podmínky Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím poskytování mikropůjček II

Přílohy:

frame-scrollup