Zpráva

Program protidrogové politiky kraje na rok 2014

Rada kraje na své schůzi dne 24. 4. 2014 usnesením č. 42/3134 schválila následující podmínky dotačního Programu protidrogové politiky kraje na rok 2014.

Vyhlašovatelem programu a  poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ  70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí.

Termín podání žádosti o dotaci je do 30. 5. 2014 včetně.

Kontakt:

Bc. Stanislava Dombrovská, tel. 595 622 624,
e-mail: stanislava.dombrovska@msk.cz

Ing. Irena Muczková, tel. 595 622 982,
e-mail: irena.muczkova@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Program protidrogové politiky kraje na rok 2014

Přílohy:

frame-scrollup