Zpráva

Program protidrogové politiky kraje na rok 2015

Rada kraje na své schůzi dne 21. 4. 2015 usnesením č. 66/5326 schválila následující podmínky dotačního Programu protidrogové politiky kraje na rok 2015.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ  70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí.

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 1. 6. 2015 do 8. 6. 2015 včetně.

Kompletní informace o vyhlášených dotačních programech lze získat na webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Kontakt:

Bc. Stanislava Dombrovská, tel. 595 622 624,
e-mail: stanislava.dombrovska@msk.cz

Ing. Irena Muczková, tel. 595 622 982,
e-mail: irena.muczkova@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Program protidrogové politiky kraje na rok 2015

Přílohy:

frame-scrollup