Zpráva

Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2015

Rada kraje na své schůzi dne 17. 2. 2015 usnesením č. 62/4888 schválila následující podmínky dotačního programu Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2015.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ  70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí.
Termín podání žádosti o dotaci je od 21. 3. 2015 do 31. 3. 2015 včetně.

Kontakt:

Bc. Stanislava Dombrovská, tel. 595 622 624,
e-mail: stanislava.dombrovska@msk.cz

Ing. Irena Muczková, tel. 595 622 982,
e-mail: irena.muczkova@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního Programu rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2015

Přílohy:

frame-scrollup