Zpráva

Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015

Rada kraje na své schůzi dne 18. 12. 2014 usnesením č. 58/4623 schválila následující podmínky dotačního Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí.

Termín podání žádosti o finanční příspěvky je 13. 2. 2015 včetně.

Kontakt:

Ing. Adéla Zapletalová, tel. 595 622 768, e-mail: adela.zapletalova@msk.cz

Ing. Irena Muczková, tel. 595 622 982, e-mail: irena.muczkova@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015

Přílohy:

frame-scrollup