Zpráva

Seznam projektů navržených na poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora destinačních managementů turistických oblastí

Zastupitelstvo kraje rozhodlo poskytnout svým usnesením č. 16/1672 ze dne 25. 9. 2015 účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje 2015-2016“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace.

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Termín realizace projektu Plánované uznatelné náklady (na aktivity) - neinvestice Upravené plánované uznatelné náklady (na aktivity) - neinvestice Upravená výše požadované dotace na aktivity (70 % kofinancování MSK) zaokrouhlená na celé stokoruny dolů - neinvestice Bodové hodnocení - Aktivity DM v souladu s aktivitami AP KDS MST s.r.o. (max. 50 bodů) Bodové hodnocení - Význam aktivit pro MSK, které nemusí být v souladu s AP MST s.r.o., ale jsou v souladu se Strategií řízení CR v MSK 2015-2020 (max. 30 bodů) Bodové hodnocení - Zhodnocení zvolených aktivit každé TO a zapojední podnikatelských subjektů do jednotlivých aktivit příjemce dle specifické přílohy č. 13 (max. 20 bodů) Body získané na základě hodnotících kritérií - (max. 100 bodů) Navržená výše uznatelných nákladů na aktivity podle bodového hodnocení Navržená výše dotace na aktivity podle bodového hodnocení (70 % z uznatelných nákladů; zaoukrouhledno na celé stokoruny směrem dolů) Navržená výše paušální části dotace Celková výše navržené dotace (dotace na aktivity a paušální část dotace) 1. splátka dotace (50 % z navržené dotace na aktivity) 2. splátka dotace (20 % z navržené dotace na aktivity) 3. splátka dotace (30 % nebo zbývající část z navržené dotace na aktivity)
1 Statutární město Ostrava obec 00845451 Akční plán 2016 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko 1. 9. 2015 - 31. 12. 2016 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 700 000 Kč 0 0 0 0 0 Kč 0 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
2 Euroregion Praděd z.s.p.o. 69594074 Destinační management turistické oblasti Jeseníky V 1. 9. 2015 - 31. 12. 2016 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 700 000 Kč 50 30 20 100 1 000 000 Kč 700 000 Kč 400 000 Kč 1 100 000 Kč 350 000 Kč 140 000 Kč 210 000 Kč
3 Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci z.s.p.o. 44741031 Těšínské Slezsko - spolupráce v cestovním ruchu V 1. 9. 2015 - 31. 12. 2016 987 520 Kč 987 520 Kč 691 100 Kč 50 30 20 100 987 520 Kč 691 100 Kč 400 000 Kč 1 091 100 Kč 345 550 Kč 138 220 Kč 207 330 Kč
4 Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s. o.p.s. 29392055 Beskydy trochu jiné hory - AP DM TO Beskydy-Valašsko 2016 1. 9. 2015 - 31. 12. 2016 999 900 Kč 999 900 Kč 699 800 Kč 50 30 20 100 999 900 Kč 699 800 Kč 400 000 Kč 1 099 800 Kč 349 900 Kč 139 960 Kč 209 940 Kč
5 Destinační management turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko, o.p.s. o.p.s. 02111942 Realizace akčního plánu DM v TO Poodří - Moravské Kravařsko 1. 9. 2015 - 31. 12. 2016 1 000 000 Kč 980 000 Kč 686 000 Kč 50 28 20 98 960 400 Kč 671 800 Kč 400 000 Kč 1 071 800 Kč 335 900 Kč 134 360 Kč 201 540 Kč
6 Statutární město Opava obec 00300535 Rozvoj destinačního managementu turistické oblasti Opavské Slezsko 1. 9. 2015 - 31. 12. 2016 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 700 000 Kč 50 30 10 90 900 000 Kč 630 000 Kč 400 000 Kč 1 030 000 Kč 315 000 Kč 126 000 Kč 189 000 Kč
Celkem           5 987 420 Kč 5 967 420 Kč 4 176 900 Kč       488 4 847 820 Kč 3 392 700 Kč 2 400 000 Kč 5 792 700 Kč 1 696 350 Kč 678 540 Kč 1 017 810 Kč
frame-scrollup