Zpráva

Seznam žadatelů na poskytnutí dotací dotačního programu Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015)

Seznam schválených projektů pro poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015)

poř. č. IČO žadatel právní forma název projektu - účelové určení celkové předpokládané náklady projektu (dle žádosti) celkové uznatelné náklady (dle žádosti) výše dotace (zaokrouhlení) podíl dotace na uznatelných nákladech v % zahájení realizace projektu ukončení realizace projektu
9 72086718 Libhošť obec Kanalizace a ČOV Libhošť - 2. etapa. Kanalizační systém BJ a OBA 17 899 371 17 899 371 7 500 000 41,90% 1.1.2015 15.9.2016
7 00297666 Těrlicko obec Prodloužení kanalizačního řadu, k.ú. Dolní Těrlicko, ul. Chatová 4 241 494 4 241 494 3 181 100 75,00% 1.5.2015 15.9.2016
4 00600741 Rybí obec Stavba čistírny odpadních vod v obci Rybí 1 585 800 1 383 600 968 500 70,00% 15.7.2015 15.9.2016
1 00300187 Jakartovice obec Úpravna vody - Hořejší Kunčice 978 202 978 202 684 700 70,00% 4.5.2015 30.10.2015
8 00299871 Brumovice obec ČOV Skrochovice 876 000 876 000 649 700 74,94% 4.5.2015 31.12.2015
5 00296953 Mosty u Jablunkova obec Mosty u Jablunkova - odstředivka kalů 1 880 745 1 880 745 1 410 500 75,00% 1.2.2015 31.1.2016
Celkem požadované dotace             14 394 500      

Seznam neschválených projektů pro poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015)

poř. č. IČO žadatel právní forma název projektu - účelové určení celkové předpokládané náklady projektu (dle žádosti) celkové uznatelné náklady (dle žádosti) požadovaná dotace celkem (dle žádosti) podíl dotace na uznatelných nákladech v % pozn.
2 00300021 Háj ve Slezsku obec Rozšíření stokové sítě v obci Háj ve Slezsku - III. etapa 2 600 000 2 149 000 1 611 700 75,00% Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - bod III. odst. 1 dotačního programu (obec má nad 2000 obyvatel, projekt neřeší zastavěné území pod 500 obyvatel).
3 00300608 Pustá Polom obec Splašková kanalizace Pustá Polom - stoka EA a BA 10 548 247,04 6 587 488,19 4 940 600 75,00% Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - bod VII. odst. 1 písm. f) dotačního programu (projekt bez stavebního povolení).
6 00577669 Bílá obec Novostavba vodovodního řadu 3 712 300 3 712 300 2 784 200 75,00% Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - bod VII. odst. 1 písm. f) dotačního programu (projekt bez stavebního povolení).
10 00299847 Bolatice obec Zemní vodojem Bolatice - rekonstrukce 1 885 180 1 558 000 1 168 000 74,97% Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - bod III. odst. 1 dotačního programu (obec má nad 2000 obyvatel, projekt neřeší zastavěné území pod 500 obyvatel).
11 00296422 Úvalno obec Vodní vrt Úvalno - posílení kapacity 515 460 426 000 319 500 75,00% Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - bod VII. odst. 1 písm. f) dotačního programu (projekt bez stavebního povolení).
frame-scrollup