Zpráva

Seznam žadatelů na poskytnutí dotací dotačního Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v MSK na rok 2015

Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 5. 3. 2015 usnesením č. 13/1145 rozhodlo o poskytnutí dotací žadatelům v rámci vyhlášeného dotačního programu Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2015.

Pořadové č. Evidenční č. Název žadatele/
adresa žadatele
(pouze u FO)
Právní statut IČ/datum narození Název projektu Celkové uznatelné náklady Výše dotace v Kč
1 02/2015 Město Paskov Obec 00297062 Restaurování vstupního portálu do průjezdu zámku v Paskově 193 200 96 600
2 03/2015 Hnutí DUHA Jeseníky Pobočný spolek 68911530 Rekonstrukce vchodových dveří a oken dřevěné věže kostela sv. Jiří v Pelhřimovech na Osoblažsku 117 450 58 700
3 10/OKP15 Město Jablunkov Obec 00296759 Ortogonální kašna na Mariánském náměstí v Jablunkově 768 500 350 000
4 20/OKP15 Římskokatolická farnost Raduň Církevní organizace 47812281 Obnova fasády kostela Nejsvětější Trojice v Raduni 914 528 350 000
5 07/OKP15 Město Nový Jičín Obec 00298212 Stavební úpravy za účelem obnovy kulturní památky hotelu Praha 972 000 350 000
6 16/OKP15 Obec Jezdkovice Obec 00849952 Stavební a dispoziční úpravy zámku Jezdkovice I. Etapa - změna nevyužitých zámeckých prostor na vystavní 5 284 586 250 000
7 18/OKP15 Římskokatolická farnost Starý Jičín Církevní organizace 48430218 Obnova pamětních křížů, andělů a schodiště u kostela sv. Václava na Starém Jičíně 993 882 250 000
8 30/OKP15 Epanastatis Prusalis Fyzická osoba podnikající 10630040 Dokončení opravy střechy pravého křídla Zámku Poruba - sever 470 000 350 000
9 46/OKP15 Vladan Mácha Fyzická osoba podnikající 49573268 Renovace původních mlynárenskýchstrojů, zařízení a vybavení, etapa III. 480 000 350 000
10 47/OKP15 Obec Slezské Rudoltice Obec 00296333 Zámek ve Slezských Rudolticích 305 701 152 700
11 08/OKP15 Obec Mosty u Jablunkova Obec 00296953 Jablunkovské šance - záchrana památky 354 381 177 200
12 27/OKP15 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě Církevní organizace 44938802 Sanace kamenného soklu evangelického kostela v Ostravě 2, Českobratrská ul. 20 472 100 236 000
13 33/OKP15 Město Český Těšín Obec 00297437 Obnova památkově významné, historické nemovitosti kina Central 699 935 350 000
14 49/OKP15 Obec Hošťálkovy Obec 00296031 Záchrana náhrobků Skrbenských v Hošťálkovech 200 000 100 000
15 57/OKP15 Římskokatolická farnost Ludgeřovice Církevní organizace 48003590 3. etapa opravy havarijního stavu střechy farního kostela v Ludgeřovicích 1 548 236 350 000
16 22/OKP15 Římskokatolická farnost Kujavy Církevní organizace 64125696 Obnova krovů a střech kostela sv. Michala v Kujavách 834 240 320 000
17 40/OKP15 Obec Holčovice Obec 00295990 Obnova fasády a kastlových oken Obecního úřadu Holčovice 377 000 188 500
18 14/OKP15 ********** fyzická osoba ********** Záchrana samostatně stojící pece v Heřmanovicích 69 200 51 900
19 52/OKP15 Město Janov Obec 00296066 Restaurování kulturních památek 158 000 79 000
20 50/OKP15 Římskokatolická farnost Spálov Církevní organizace 48808768 Sanace vlhkosti v kostele sv. Jakuba Staršího ve Spálově 736 788 350 000
21 09/OKP15 Město Studénka Obec 00298441 Obnova starého zámku ve Studénce - III. Etapa 909 655 239 400
              5 000 000

Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje náhradníkům

Pořadové č. Evidenční č. Název žadatele/
adresa žadatele
(pouze u FO)
Právní statut IČ/datum narození Název projektu Celkové uznatelné náklady Výše dotace v Kč
1 48/OKP15 *********** fyzické osoby ********* Výměna oken a dveří obytné budovy č. p. 166 379 000 280 000
2 17/OKP15 Římskokatolická farnost Třemešná církevní organizace 66185068 Obnova krovů a střech kostela sv. Šebestiána v Třemešné 986 730 350 000
3 04/OKP15 Město Štramberk obec 00298468 Obnova Jaroňkovy útulny na pozemku parc. č. 2824 v k. ú. Štramberk 1 784 479 350 000
4 28/OKP15 Město Budišov nad Budišovkou obec 00299898 Muzeum břidlice - oprava střechy 764 550 344 000
5 12/OKP15 Obec Dobroslavice obec 00849731 Projekt asanačních zásahů, ošetření dřevin a projekt výsadeb 1. nálehavosti v zámeckém parku Dobroslavice 675 172 337 500
6 21/OKP15 Římskokatolická farnost Nový Jičín církevní organizace 44937431 Restaurování retabule hlavního oltáře v kostele sv. Mikuláše v Novém Jičíně - Žilině 457 700 200 000
7 24/OKP15 Římskokatolická farnost Hošťálkovy církevní organizace 69594392 Dokončení obnovy exteriéru kostela sv. Michala v Hošťálkovech 655 066 310 000
8 31/OKP15 Město Kravaře obec 00300292 Výměna dveří a oken bývalého kláštěra sester Božího srdce, dnes budovy Městského úřadu v Kravařích 322 539 161 200
9 45/OKP15 ALKI spol. s r. o. právnická osoba 61947113 Záchrana zámku v Hošťálkovech - sanace části krovu západního křídla 695 080 300 000
10 51/OKP15 Obec Úvalno obec 00296422 Kontribučenská sýpka Úvalno 1 254 900 350 000
11 53/OKP15 Římskokatolická farnost Stonava církevní organizace 48805220 Záchrana vzácných vitráží kostela sv. Máří Magdáleny - dominanta obce 1 037 182 350 000
12 15/OKP15 ********** fyzická osoba ********* Obnova ohradní zdi zámeckého areálu, Radkov - Dubová 466 500 344 000
13 19/OKP15 Římskokatolická farnost Rýmařov církevní organizace 48771007 Obnova věže fary v Rýmařově 724 934 350 000
14 23/OKP15 Římskokatolická farnost Jindřichov u Krnova církevní organizace 66185076 Obnova kostela sv. Mikuláše v Jindřichově 821 860 300 000
15 25/OKP15 Římskokatolická farnost Horní Město církevní organizace 48771031 Obnova fasády kostela sv. Máří Magdalény v Horním Městě 972 536 350 000
16 26/OKP15 Římskokatolická farnost Břidličná církevní organizace 66185173 Oprava zdi pod kostelem v Břidličné 800 000 300 000
17 29/OKP15 Statutární město Ostrava, městský obvod Proskovice obec 00845451 Oprava kapličky sv. Floriána a kapličky sv. Kříže v Ostravě-Proskovicích 136 000 68 000
18 32/OKP15 Obec Radkov obec 00635383 Stavební úpravy objektu farní budovy v Radkově 813 724 350 000
19 36/OKP15 Obec Jiříkov obec 00296082 Obnova kaple sv. Františka Xaverského v Křížově u Sovince 336 924 168 400
20 42/OKP15 Mgr. Pavel Jakůbek, Novodvorská 3051, 738 01 Frýdek-Místek fyzická osoba 15.1.1963 Záchrana technologie a konstrukce mlýnského zařízení 100 000 75 000
21 54/OKP15 Obec Lhotka u Litultovic obec 00635375 Rekonstrukce krovu kaple Nejsvětější trojice ve Lhotce u Litultovic 764 109 350 000
22 01/2015 Římskokatolická farnost Hlučín církevní organizace 47810386 Oprava fasády farního kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně 941 300 350 000
23 06/OKP15 ********** fyzická osoba ********** Vodní mlýn Wesselsky: Obnova podlahy v mlýnici - III. Etapa a práce s tím související (sanace západní zdi mlýna, obnova vnějších omítek a obnova pavlačového schodiště) 439 934 329 900
24 41/OKP15 Tělovýchovna jednota Ostrava spolek 00561916 Oprava ohradní zdi zámeckého parku Šilheřovice 530 980 265 400
25 43/OKP15 Farní sbor Luterské evangelické církve a.v. v České republice v Českém Těšíně církevní organizace 73633526 Oprava střechy kostela LECAV a. v. v Českém těšíně 391 000 195 000
26 44/OKP15 Obec Lichnov obec 00296163 Restaurování výmalby kostela sv. Antonína Paduánského v Lichnově místní části Dubnice 800 000 350 000
27 05/OKP15 Město Příbor obec 00298328 Obnova reliéfů křížové cesty 571 500 285 700
28 58/OKP15 Obec Tvrdkov obec 00576000 Rrestaurování kamenného kříže Ruda 246 270 132 100
29 34/OKP15 Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz obec 00845451 U tiskárny 2 - výměna výkladců 997 563 350 000
30 55/OKP15 Obec Neplachovice obec 00561193 Obnova oplocení zámeckého parku v Neplachovicích I. Etapa 1 421 100 341 000
31 59/OKP15 Obec Velké Heraltice obec 00300837 Obnova ohradní zdi 310 322 155 100
32 60/OKP15 Město Vítkov obec 300870 Oprava hřbitovní zdi ve Vítkově, ul. Bezručova 846100 350 000
33 56/OKP15 ********** fyzická osoba ********* Rodinný dům č. p. 51 Malá Morávka 466 600 350 000
34 13/OKP15 ********** fyzická osoba ********** Obnova a doplnění okenních výplní Filípkova dvora 112 712 84 534
35 39/OKP15 ********** fyzická osoba ********** Štítová kolonie Vítkovice: Výměna 2 ks oken a vstupních dveří do domu Lidická 110/1 121 600 91 100
36 35/OKP15 ********** fyzická osoba ********** Obnova vesnické usedlosti č. p. 4 v Lipině 700 000 350 000

Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje

Pořadové č. Evidenční č. Název žadatele/
adresa žadatele
(pouze u FO)
Právní statut IČ/datum narození Název projektu Celkové uznatelné náklady Výše dotace v Kč Odůvodnění nevyhovění žádosti
1 11/OKP15 Obec Hukvaldy obec 00297194 Obnova fasády rodného domu Leoše Janáčka na Hukvaldech 1 027 000 350 000 žádost podaná v rozporu s čl. IV. Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2015, tzn. navazující zeď směrem od domu k přístřešku a přístřešek, (obnova je součástí žádosti) nejsou dle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znení pozdějších předpisů prohlášené za kulturní památku a nejsou zapsáné v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky a z tohoto důvodu byla žádost žadatele vyřazena
2 37/OKP15 ********** fyzická osoba ********* Obnova oplocení u budovy Horního zámku ve Fulneku - 1. etapa 562 104 350 000 žádost podaná v rozporu s čl. IV. Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2015 - tzn. oplocení není dle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znení pozdějších předpisů prohlášené za kulturní památku a není zapsáné v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, rovněž záměr výstavby zcela nového oplocení neodpovídá účelu dotačního programu a z tohoto důvodu byla žádost žadatele vyřazena
3 38/OKP15 Římskokatolická farnost Čeladná církevní organizace 64120007 Rekonstrukce kovových rámů a vitráží farního kostela sv. Jana Nepomuckého na Čeladné 485 600 242 800 žádost podaná v rozporu s čl. IV. Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2015, tzn. stavba není dle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znení pozdějších předpisů prohlášená za kulturní památku, také není zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky a z tohoto důvodu byla žádost žadatele vyřazena
frame-scrollup