Zpráva

Seznam žadatelů na poskytnutí dotací dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013

Seznam schválených projektů pro poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu č. 1 Programu na podporu podnikání v Moravskoslezském kraji 2013

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Schválená dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl na uznatelných nákladech projektu délka trvání projektu Spolupracující VŠ případně výzkumná organizace Poznámka
6 BioHenex s.r.o. společnost s ručením omezeným 27803155 Inovace zařízení radiační termografie TRD 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
23 FLTC Europe a.s. akciová společnost 28612680 Vývoj a ověření bifunkčního LED světelného modulu pro automobilové světlomety 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
37 EXAN s.r.o. společnost s ručením omezeným 28618904 Vývoj miniaturního únavového stroje pro in-situ zkoušky v SEM 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
51 PATREM PIPE TECHNOLOGIES s.r.o. společnost s ručením omezeným 25900315 Ověření parametrů a praktická zkouška antivibračních rohoží - SA 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
52 LIFTCOMP a.s. akciová společnost 25385968 Vývoj výpočetního softwaru pro posuzování napěťových, deformačních a stabilitních mezních stavů zdvihacích plošin 280 000,00 400 000,00 70,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
19 BAS-FM s.r.o. společnost s ručením omezeným 46581499 Inovace systému děrování pásových materiálů s detekcí parametrů na principu zpracování obrazového signálu 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
10 TINT service s.r.o. společnost s ručením omezeným 27848973 Chytrá místnost - automatizovaná inventura 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
25 KVS EKODIVIZE a.s. akciová společnost 60793414 Zlepšení emisních parametrů spotřebičů na pevná paliva 329 000,00 470 000,00 70,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
24 TRIAS a spol., spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 42864984 Profesní oděvy vyhřívané aktivní vložkou 179 900,00 257 000,00 70,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
39 NOVOGEAR, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 49611208 Optimalizace materiálových vlastností 399 000,00 570 000,00 70,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
36 RIE s.r.o. společnost s ručením omezeným 28267702 Výzkum a vývoj metod odhadu vlastních napětí I.druhu v kritických oblastech tlakových nádob 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
41 EXAN s.r.o. společnost s ručením omezeným 28618904 Vývoj metody povrchového zpracování vysokopevných ocelí indukční technologií 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
11 RITMEX s.r.o. společnost s ručením omezeným 62304828 Inteligentní skladový management 320 100,00 420 000,00 76,21% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
32 SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. společnost s ručením omezeným 25389246 Vývoj metody identifikace míst výskytu krátkých únavových trhlin 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
21 Projektově.CZ s.r.o. společnost s ručením omezeným 29460581 INOVAČNÍ VOUCHER PRO PROJEKTOVĚ.CZ 384 000,00 480 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
34 Sobriety s.r.o. společnost s ručením omezeným 26271061 Tvorba metodiky a materiálové zkoušky pro hodnocení iniciace trhliny vlivem termomechanického namáhání 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
22 METASPORT akciová společnost akciová společnost 00214132 Vývoj svítidla do extrémních teplot pro průmyslové využití 384 000,00 480 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
38 Sobriety s.r.o. společnost s ručením omezeným 26271061 Vysokorychlostní analýza in vivo 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
16 FitCraft Energy s.r.o. společnost s ručením omezeným 28638531 Systémy pro predikci spotřeby elektrické energie 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
27 PÓROBETON Ostrava a.s. akciová společnost 47676388 Ověření úpravy a stabilizace průmyslových odpadů deponovaných v Moravskoslezském kraji autoklavováním 280 000,00 400 000,00 70,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
31 Hutní montáže - Svarservis, s r.o. společnost s ručením omezeným 64084060 Vývoj metodiky hodnocení příčin porušování svarových spojů 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
30 Svarservis MORAVA, s.r.o. společnost s ručením omezeným 25873318 Aplikace metod návrhu optimálního teplotního pole do procesů žíhání svárového spoje 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
2 HMC engineering system s.r.o. společnost s ručením omezeným 28630343 Výzkum vysokoproduktivního obrábění a jeho uplatnění ve strojírenské výrobě 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
15 TALPA - RPF, s.r.o. společnost s ručením omezeným 64615391 Vývoj modulárního bezdozvukového boxu 399 900,00 571 400,00 69,99% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
29 SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. společnost s ručením omezeným 25389246 Vývoj a implementace moderního způsobu řízení žíhacího zdroje s využitím programovatelného logického automatu, průmyslového počítače s možností dálkové správy přes internet 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
8 TINT s.r.o. společnost s ručením omezeným 63323966 Monitoring a řízení vjezdu/výjezdů pomocí RFID 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
        Celkem 9 755 900,00 12 548 400,00        

Seznam náhradních projektů v rámci dotačního titulu č. 1 Programu na podporu podnikání v Moravskoslezském kraji 2013

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Návrh dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl na uznatelných nákladech projektu délka trvání projektu Spolupracující VŠ případně výzkumná organizace Poznámka
9 TINT s.r.o. společnost s ručením omezeným 63323966 Inovace kamerových systémů o funkce autonomního detekování a monitorování průjezdů vozidel sledovaným prostorem 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
48 TK PROFITECH v.o.s veřejná obchodní společnost 25883933 Měření výkonnosti tepelných čerpadel a klimatizačních jednotek dle stanovených parametrů 294 000,00 368 000,00 79,89% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
40 NOVOGEAR, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 49611208 Vývoj progresivních metod pro navrhování moderních typů převodovek 399 000,00 570 000,00 70,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
45 Speciální technologie, s.r.o. společnost s ručením omezeným 26788934 Ověření nastavení parametrů zařízení pro míchání plynů při řezání plazmou 294 000,00 368 579,00 79,77% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
33 Sylvie Vilišová fyzická osoba 63335573 Nový způsob nastavení frekvence kmitů kapalinového toku v technologii vodního paprsku frikčním elementem a rezonanční komorou 160 000,00 200 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
18 Top Function s.r.o. společnost s ručením omezeným 29395194 Rozšíření projektu inteligentního mobilního komunikátoru pro ovládání a sledování dodatečných funkcí automobilu, které převážně podporují bezpečnost, komfort řidiče a posádky 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
46 MOTO MERTA s.r.o. společnost s ručením omezeným 27859185 Provedení zkoušek a příprava pro homologaci přídavného bezpečnostního rámu pro motoškoly(autoškoly) 192 000,00 240 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
12 MS AUTO CZ spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 25829131 Inteligentní úschovna pneumatik 320 000,00 420 000,00 76,19% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
14 TALPA - RPF, s.r.o. společnost s ručením omezeným 64615391 Optimalizace parametrů řezání pomocí vysokorychlostního vodního paprsku pro nejčastěji řezané materiály 392 000,00 560 000,00 70,00% 30. 9. 2014 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.  
4 VAKO montáže s.r.o. společnost s ručením omezeným 28577914 Výzkum a měření vlivu ergonomické zátěže na pracovišti 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
3 HMC engineering system s.r.o. společnost s ručením omezeným 28630343 Výzkum v oblasti obrábění korozivzdorných ocelí a slitin 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
13 MS AUTO CZ spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 25829131 Sledování využití pracovní doby za pomoci RFID 349 600,00 450 000,00 77,69% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
47 PRONTO autosalón, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 49609262 Vývoj konstrukce tažného zařízení pro obytné automobily s nivelizací zadní nápravy 264 000,00 330 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
28 Hutní montáže - Svarservis, s r.o. společnost s ručením omezeným 64084060 Vývoj a realizace prototypu jednofázového žíhacího zdroje s funkcí programovatelného předehřevu a žíhání 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
5 VAKO montáže s.r.o. společnost s ručením omezeným 28577914 Výzkum a měření akustické emise na pracovišti 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
26 Chválkovické sklady Olomouc a.s. akciová společnost 25387561 Využití větrné energie pro snížení energetické náročnosti objektů v průmyslové zástavbě 320 000,00 400 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
35 RIE s.r.o. společnost s ručením omezeným 28267702 Tvarová optimalizace multiaxiálního snímače 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
43 AIM.CZ - družstvo družstvo 26795761 Studie proveditelnosti vzniku a rozvoje síťové spolupráce vysokých škol a malých podniků 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Ostravská univerzita v Ostravě  
50 S 21 Energy s.r.o. společnost s ručením omezeným 28648170 Ekonomický model střediska kooperace univerzit a firem 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 9. 2014 Slezská univerzita v Opavě  
        Celkem 6 584 600,00 8 406 579,00        

Seznam vyřazených projektů pro poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu č. 1 Programu na podporu podnikání v Moravskoslezském kraji 2013

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Požadovaná dotace Uznatelné náklady projektu Podíl na uznatelných nákladech projektu délka trvání projektu Spolupracující VŠ případně výzkumná organizace Poznámka
17 TEMEX, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 42767873 Zvýšení účinnosti odstraňování nežádoucích látek z energoplynu 386 300,00 562 100,00 68,72% 31. 8. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava žadatel odstoupil od žádosti o poskytnutí dotace
42 Agentura pro informace a marketing, s r.o. společnost s ručením omezeným 25881507 Marketingová strategie, jako uplatnění nového inovativního produktu transferu znalostí pro malé podniky v piltoním ověření MS kraje 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 6. 2014 Knowledge management cluster, o.s. vyřazeno
44 Tendromat.cz s.r.o. společnost s ručením omezeným 28594762 Marketingová strategie uplatnění inovativní služby transferu znalostí v síti malých a středních firem v MS kraji 400 000,00 500 000,00 80,00% 30. 6. 2014 Knowledge management cluster, o.s. vyřazeno
        Celkem 1 186 300,00 1 562 100,00        

Seznam schválených projektů pro poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu č. 2 Programu na podporu podnikání v Moravskoslezském kraji 2013

Poř.číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Schválená dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl na uznatelných nákladech projektu délka trvání projektu Poznámka
1 BENEKOVterm s.r.o. společnost s ručením omezeným 25839811 Vývoj speciální řídící jednotky pro automatické kotle na uhlí 299 400,00 649 500,00 46,10% 30. 9. 2014  
7 Argutec, s.r.o. společnost s ručením omezeným 29453721 Inovace produktů Surface Scan System a Shape Scan Systém 300 000,00 603 000,00 49,75% 30. 9. 2014  
20 Projektově.CZ s.r.o. společnost s ručením omezeným 29460581 Spolufinancování nákladů na vytvoření pracovního místa VaV 290 700,00 581 560,00 49,99% 30. 9. 2014  
49 ATEsystem s.r.o. společnost s ručením omezeným 01392042 Spolufinancování nákladů na nově vytvořená pracovní místa ve VaV 298 500,00 597 000,00 50,00% 30. 9. 2014  
        Celkem 1 188 600,00 2 431 060,00      
frame-scrollup