Zpráva

Seznam žadatelů na poskytnutí dotací dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014

Seznam schválených projektů pro poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu č. 1 dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Schválená dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl na uznatelných nákladech projektu délka trvání projektu Spolupracující VŠ případně výzkumná organizace Poznámka
3 GX SOLUTIONS BOHEMIA, s.r.o. společnost s ručením omezeným 26850010 Analýza a návrh systému optimalizace přeprav 195 000,00 300 000,00 65,00% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
4 BEIDEA s.r.o. společnost s ručením omezeným 28225627 Ověření stimulace růstu a výnosu plodin formou moření a listové aplikace stimulátorů růstu 260 000,00 400 000,00 65,00% 31. 8. 2015 OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.  
5 EKOVERMES-Pecl, s.r.o. společnost s ručením omezeným 26829045 Charakterizace biologických a fytohormonálních aktivit růstově - stimulačních produktů na bázi kompostů a vermikompostů 208 500,00 320 800,00 64,99% 31. 8. 2015 Univerzita Palackého v Olomouci  
6 CODEA, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 19014481 Vývoj systému pro autonomní analýzu stavů měřících domovních přístrojů implementací algoritmů sofistikovaného zpracování obrazu 299 900,00 465 000,00 64,49% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
7 CATfire Service & Trading s.r.o. společnost s ručením omezeným 228607520 Konstrukční materiály použité ve spalovací komoře kotle spalujícího biomasu a jejich vliv na emise 299 900,00 545 400,00 54,99% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
8 InnoGen s.r.o. společnost s ručením omezeným 27856763 Procesy návrhu a optimalizace u vybraných typů elektrických motorů a generátorů 130 000,00 200 000,00 65,00% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
9 ABHITECH ENERGYCON s.r.o. společnost s ručením omezeným 28980751 Kvantifikace vlivu aditiva THERMACT na kvalitu vedení spalovacího procesu 300 000,00 462 000,00 64,94% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
10 IMCoPharma a.s. akciová společnost 27845311 Analýza trhu a potenciálu onkologických preparátů, s použitím na trzích zemí SNS 130 000,00 200 000,00 65,00% 31. 8. 2015 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno  
11 TEPLOTECHNA Ostrava a.s. akciová společnost 45193771 Vývoj směsí pokročilých žárobetonů 165 000,00 300 000,00 55,00% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
12 SG - Geoinženýring s.r.o. společnost s ručením omezeným 25823884 Inovace monitorovacího systému koncentrace toxických plynů na důlních odvalech 273 000,00 420 000,00 65,00% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
13 GGC Energy, s.r.o. společnost s ručením omezeným 28647475 Technicko - ekonomický kalkulátor pro hodnocení instalace mikroturbíny Capstone firmou GGC Energy, s.r.o. 80 000,00 124 000,00 64,52% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
14 GME s.r.o. společnost s ručením omezeným 28608305 Ověření aplikace "Polyurea GME" na dřevěnné prvky" 200 000,00 307 692,00 65,00% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
15 Pyrex, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 47667974 Inovace provádění revizí prostředků požární ochrany s využitím technologií automatické identifikace 300 000,00 465 000,00 64,52% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
16 ZK Design a.s. akciová společnost 25864068 Špičkové výrobky ve spolupráci s výzkumem a vývojem 220 000,00 400 000,00 55,00% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
17 MS AUTO CZ spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 25829131 Inteligentní úschovna pneumatik 300 000,00 465 000,00 64,52% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
18 Top Function s.r.o. společnost s ručením omezeným 29395194 Automatický systém volání a záznam jízdy pro motorkáře v případě nehody 208 000,00 320 000,00 65,00% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
19 E-expert, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 26783762 Metody identifikace "selektivních markerů" pro jednotlivé zdroje znečištění ovzduší 299 000,00 461 000,00 64,86% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
20 Letiště Ostrava, a.s. akciová společnost 26827719 Řešení doby života speciálních žárovek používaných v letištních rozvodech 300 000,00 545 454,00 55,00% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
21 CANNACURA, s.r.o. společnost s ručením omezeným 29317347 Optimalizace pěstěbních podmínek konopí jako léčivé byliny 300 000,00 475 000,00 63,16% 31. 8. 2015 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  
22 ALL4Customer, s.r.o. společnost s ručením omezeným 01824651 Technologická a designová inovace e-commerce a web řešení pro domácí a zahraniční trhy 300 000,00 500 000,00 60,00% 31. 8. 2015 Vysoká škola podnikání, a.s.  
24 KOFING, a.s. akciová společnost 25826336 Vývoj metodiky ověřování kvalifikačních svarových spojů pro rozšíření portfolia zákazníků 297 000,00 540 000,00 55,00% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
25 NEVIS BAU CZ s.r.o. společnost s ručením omezeným 02236028 Multifunkční solární zastřešení 252 900,00 421 500,00 60,00% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
26 RSI SOFT s.r.o. společnost s ručením omezeným 02136007 Vzdálená diagnostika a ovládání elektrických rozvaděčů a servroven 258 000,00 430 000,00 60,00% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
27 Speciální technologie, s.r.o. společnost s ručením omezeným 26788934 Optimalizace nastavení parametrů zařízení pro míchání plynů při řezání plazmou a zavedení do výroby 287 300,00 442 100,00 64,99% 31. 8. 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
28 ISSA CZECH s.r.o. společnost s ručením omezeným 25381920 Vývoj modulárního IS 299 000,00 460 000,00 65,00% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
29 PEZ - projekce energetických zařízení s.r.o. společnost s ručením omezeným 62301110 Metodika pro výpočet potenciálu energetických úspor ve vnitřních osvětlovacích soustavách využitím denního světla ve fázi projektu 299 900,00 461 500,00 64,98% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
30 NanoTrade s.r.o. společnost s ručením omezeným 45307971 Aditiva s nanomateriály pro snížení emisí a zvýšení účinnosti spalování 299 000,00 460 000,00 65,00% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
31 AGRO-EKO spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 45193967 Fyzikální modelování procesu semikontinentální polosuché anareobní digesce organické (podsítné) frakce tuhého komunálního odpadu a základní návrh kontejnerového anaerobního bioreaktoru 300 000,00 461 538,00 65,00% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
32 INGEA recyklace, s.r.o. společnost s ručením omezeným 28593634 Stanovení podmínek pro energetické využití BRKO 295 000,00 461 000,00 63,99% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
33 ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. společnost s ručením omezeným 26839652 Návrh zařízení pro testování katalyzátorů pro oxidaci těkavých organických látek 300 000,00 550 000,00 54,55% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
34 Sladký & Nevřiva s.r.o. společnost s ručením omezeným 28588215 Projekt pro experimentální ověření chování tuhého paliva na bázi HDPE v zařízeních pro termický rozklad 284 800,00 438 200,00 64,99% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
35 Enviom servis s.r.o. společnost s ručením omezeným 28618335 Projekt pro experimentální ověření chování tuhého paliva na bázi plastového materiálu ABS během termolytického rozkladu 283 400,00 436 100,00 64,99% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
36 PATRON GROUPE SE Evropská společnost 01408852 Projekt pro experimentální ověření chování tuhého paliva na bázi LDPE během nízkoteplotní konverze 293 400,00 451 500,00 64,98% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
37 Netles Business, s.r.o. společnost s ručením omezeným 01910272 Projekt pro experimentální ověření chování tuhého paliva na bázi polypropylenu během vakuové pyrolýzy 279 200,00 429 600,00 64,99% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
38 RAPA SPEED MOTOR s.r.o. společnost s ručením omezeným 02752697 Projekt pro experimentální ověření tuhého alternativního paliva na bázi PET během tepelné depolymerace 296 200,00 455 800,00 64,98% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
39 KUPSON spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 14616122 Systém pro automatizaci laboratorních testů UHF RFID systémů 300 000,00 465 000,00 64,52% 31. 8. 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
        Celkem 9 393 400,00 15 040 184,00        

Seznam schválených projektů pro poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu č. 2 dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Schválená dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl na uznatelných nákladech projektu délka trvání projektu Poznámka
1 ATEsystem s.r.o. společnost s ručením omezeným 01392042 Spolufinancování nákladů na nově vytvořená pracovní místa ve VaV 298 400,00 596 800,00 50,00% 31. 8. 2015  
2 Trakce, a.s. akciová společnost 25836510 Dotační titul 2 - neinvestiční dotace 203 900,00 407 800,00 50,00% 31. 8. 2015  
        Celkem 502 300,00 1 004 600,00      
frame-scrollup