Zpráva

Seznam žadatelů na poskytnutí dotací dotačního Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2015

Seznam schválených projektů

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 5. 3. 2015 usnesením č. 13/1146 rozhodlo o poskytnutí dotací v rámci vyhlášeného dotačního Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2015.

Poř. číslo Poř. číslo dle žádosti Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu v Kč Schválená dotace v Kč
1 116 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Příspěvková organizace 70631808 Všechny barvy duhy IX 360 000 150 000
2 134 EducationTalentCulture, z.s. Spolek 26580063 Kino na hranici - Kino na Granicy 2015 1 500 000 150 000
3 145 Kulturní dům Dolní Benešov Příspěvková organizace 71190066 25. ročník Hudebního jara na Hlučínsku - mezinárodní přehlídka mládež. dech. orchestrů a mažoretek 188 200 93 100
4 1 "Kultura pro Slezskou Ostravu o.s." Spolek 22720090 Slezskoostravský Rock-Fest open air - 8. ročník 550 000 150 000
5 34 Občanské sdružení Madleine Spolek 26599198 Děti dětem - Adventní koncerty 2015 1 000 000 150 000
6 14 Statutární město Opava Obec 00300535 19. ročník festivalu "DALŠÍ BŘEHY" 510 000 150 000
7 20 Obec Janov Obec 00296066 Oslava 70. výročí osvobození Československa 290 000 145 000
8 26 Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace Příspěvková organizace 00533874 Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse 2015 3 050 000 150 000
9 85 TK Elán Třinec o.s. Spolek 22839216 Taneční liga Moravskoslezské divize 2015 - Mezinárodní soutěž 99 000 31 500
10 98 Město Jablunkov Obec 00296759 I čtyři smysly stačí... 240 000 120 000
11 106 Občanské sdružení Kulturní Ostrava Spolek 22819681 Multižánrové centrum současného umění Cooltour 2 376 000 150 000
12 111 Biskupství ostravsko-opavské Církevní organizace 65468953 Noc kostelů 2015 300 000 150 000
13 115 photo nophoto z.s. Spolek 22608524 OstravaPhoto 2015 1 057 000 150 000
14 126 Ostravské muzeum, příspěvková organizace Příspěvková organizace 00097594 Ostravská muzejní noc 2015 386 000 148 000
15 141 Ostravské centrum nové hudby Spolek 70631531 Institut a Festival nové hudby 9 893 000 150 000
16 142 Ing. Lucie Houthoofdtová Fyzická osoba podnikající 61953318 Advent plný andělů 2015 575 000 150 000
17 147 Obec Písek Obec 00535982 Písecké dožínky 2015 150 000 75 000
18 18 Dream Factory Ostrava Spolek 22710701 Dream Factory Ostrava 2015 2 825 000 150 000
19 87 Město Klimkovice Obec 00298051 Expozice o historii Klimkovic a okolí 100 000 50 000
20 81 Statutární město Ostrava
Městský obvod Michálkovice
Obec 00845451 MichalFest 680 000 150 000
21 53 Sdružení obcí Hlučínska Svazek obcí 71179216 Festival kultury a hlučínských řemesel 2015 181 400 90 700
22 75 Městské kulturní středisko Havířov Příspěvková organizace 00317985 VOX ORGANI Mezinárodní varhanní festival 6. ročník 300 000 150 000
23 38 Obec Bukovec Obec 00535940 Den obce Bukovec aneb "Plackový festival" 300 000 150 000
24 136 Slezský soubor Heleny Salichové Spolek 45234167 12. ročník podzimní slavnosti Třebovický koláč 1 045 000 100 000
25 97 Obec Kyjovice Obec 00534722 Po stopách Heleny Salichové 120 000 60 000
26 50 K3 Bohumín, příspěvková organizace Příspěvková organizace 00847712 Festival amatérských divadelních souborů Moravskoslezského kraje 73 900 36 500
27 54 Statutární město Havířov Obec 00297488 19. Setkání hornických měst a obcí ČR - Havířov 2015 2 786 000 150 000
28 60 Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Příspěvková organizace 00417556 Mezinárodní dekáda varhanní, komorní hudby a sborového zpěvu 226 000 100 000
29 67 TRDLA - divadelní společnost absolutních neherců Spolek 22840460 Klaunosanatorium - Klauni z Balónkova jedou za dětmi do nemocnic 392 000 50 200
Celkem 29 ks           31 553 500 3 500 000

Pozn.: Spolku TRDLA - divadelní společnost absolutních neherců byla schválena zkrácená dotace ve výši 50.200 Kč (původní požadavek 145.000 Kč) z důvodu dočerpání celkového objemu finančních prostředků vyčleněných na dotační program (3.500.000 Kč)

Seznam náhradních projektů

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 5. 3. 2015 usnesením č. 13/1146 rozhodlo o poskytnutí dotací v rámci vyhlášeného dotačního programu Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2015 náhradním žadatelům dle níže uvedeného pořadí, a to za předpokladu, že žadatel ze seznamu schválených projektů projekt nebude realizovat nebo bude vyřazen z důvodu nedoložení dokladů ve stanovené lhůtě nebo z důvodu existence nesplacených závazků po lhůtě splatnosti.

Poř. číslo Poř. číslo dle žádosti Název žadatele
Adresa žadatele (v příp. fyz. os. nepodnikající)
Právní forma žadatele IČ/ Datum narození Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu v Kč Návrh dotace v Kč
1 29 SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL FOLKLORNÍHO SOUBORU JACKOVÉ Spolek 68334320 XVII. ročník Mezinárodního dětského folklorního festivalu Jackové dětem 131 000 50 000
2 166 Občanské sdružení Bílá holubice Spolek 27045617 4. Advent na trůnech 495 000 150 000
3 173 Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Fryštátě Pobočný spolek 70911983 "GRÓM 2015" 700 000 150 000
4 41 Občanské sdružení ŠPINAVCI Spolek 22826173 Středověký festival rytíře Kobylky 780 000 70 200
5 118 Alliance Francaise Ostrava, o.s. Spolek 68145446 Francouzský podzim v Ostravě 2015 258 000 120 000
6 162 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky Spolek 65399447 Dny umění nevidomých na Moravě 2015 83 000 41 500
7 151 Občanské sdružení "AVE" Spolek 65468431 Meznárodní divadelní festival Bez hranic 2015 205 000 102 500
8 156 Diecézní charita ostravsko - opavská Církevní organizace 66181127 Slezská lilie 270 000 100 000
9 170 Obec Dívčí Hrad Obec 00576115 VI. ročník Mezinárodního festivalu dětí sjednocené Evropy - Osoblažsko 300 000 150 000
10 31 ANGELUS AUREUS o.p.s. Obecně prospěšná společnost 26876108 Ostrava v plamenech 4 000 000 150 000
11 11 Obec Stonava Obec 00297658 Stonavská Barborka 1 213 000 150 000
12 24 Městská knihovna Havířov Příspěvková organizace 00601250 Slavíme 60 let! 110 000 55 000
13 27 Katolická beseda v Kopřivnici Spolek 16628357 KOPŘIVA - přehlídka netradičních divadel, 29. ročník 190 000 75 000
14 52 Městský dům kultury Karviná Příspěvková organizace 00320463 Karvinské varhany 2015 180 000 90 000
15 56 Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež Spolek 27019195 II. Ročník Přehlídky kult.-spol. aktivit postižených a opuštěných dětí z MSK 100 000 50 000
16 77 Svatováclavský hudební festival, o.s. Spolek 26632578 8. ročník koncertního cyklu Čtvero ročních období 1 370 000 150 000
17 103 Mgr. Františáková Halina Fyzická osoba podnikající 67712142 Cyklus komorních koncertů 320 000 100 000
18 122 Občanské sdružení Jany Doležílkové Spolek 22609032 Nová Bělá pod otevřeným nebem 160 000 80 000
19 143 ********** Fyzická osoba nepodnikající ********** Publikace "Lidové tance na Frenštátsku" 226 391 100 000
20 157 Dům dětí a mládeže Český Těšín Hrabinská 33, příspěvková organizace Příspěvková organizace 75075113 60. výročí folklórního souboru Slezan 181 200 90 000
21 174 Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace Příspěvková organizace 00373222 Orchestr Moravskoslezského kraje 276 000 120 000
22 7 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České Školská právnická osoba 16628144 Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti 351 500 150 000
23 13 Obec Bystřice Obec 00296562 Mezinárodní svatojánský folklórní festival Bystřice 2015 220 000 110 000
24 37 "MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje" Zájmové sdružení právnických osob 75090953 Festival ZUŠ MSK MÚZIÁDA 2015 300 000 144 000
25 40 Město Bruntál Obec 00295892 Jazzový festival Bruntál 2015 253 000 126 500
26 47 Comenius Fulnek, o.s. Spolek 22736085 EDU & ART Fulnek 2015 308 000 150 000
27 61 Sportovní klub policie Ostrava Spolek 44941161 Slavnosti bojových umění Ostrava 2015 400 000 150 000
28 109 Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace Příspěvková organizace 71230530 Architektura Hlučínska v proměnách času 95 200 47 600
29 119 Fotografická galerie Fiducia Spolek 26545888 FGF 2015 320 000 80 000
30 149 TROJHALÍ KAROLINA zájmové sdružení právnických osob Zájmové sdružení právnických osob 72089237 Festival NORMA / 1. ročník mezinárodního festuvalu současného autorského činoherního a pohybového divadla 2 401 500 150 000
31 159 Celé Česko čte dětem o.p.s Obecně prospěšná společnost 27767612 Cyklus 4 seminářů - Čtení dětem jako základ moudré výchovy v rodině 116 100 55 600
32 9 Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné-Ráji Pobočný spolek 70906068 XX. mezinárodní folklorní festival "Máj nad Olzou" 158 000 75 000
33 36 Moravskoslezská Sinfonietta Spolek 22898093 Letní koncert Moravskoslezské Sinfonietty 2015 167 200 83 000
34 44 Statutární město Ostrava - městský obvod Plesná Obec 00845451 Májová Plesná 2015 158 000 79 000
35 62 Obec Těškovice Obec 00535117 Jubilejní 60. ročník celorepublikové přehlídky amatérských divadel "Těškovické jaro 2015" a činnost amatérského divadelního souboru "BERANI" 275 000 137 500
36 70 KNIHCENTRUM.CZ s.r.o. Společnost s ručením omezeným 27854507 Dům kultury ŽIVĚ!!! 683 000 150 000
37 79 Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje Pobočný spolek 02253968 Přehlídka uměleckých dovedností seniorů 60 000 30 000
38 101 Mgr. Františáková Halina Fyzická osoba podnikající 67712142 Festival vokálního a instrumentálního folkloru "Folkloriáda" 912 000 150 000
39 120 Město Rychvald Obec 00297615 Rychvaldské rybí slavnosti 430 000 150 000
40 131 Charita Ostrava Církevní organizace 44940998 SEŠLI SE, ABY POMOHLI .. na podporu Charitního střediska sv. Lucie - startovací byty 189 500 67 000
41 137 Rytíři hradu Štramberk o.s. Spolek 22854932 GENIUS LOCI ŠTRAMBERK 2015 - Štramberská kulturní akademie 280 000 140 000
42 4 Obec Řeka Obec 00576891 Májová veselice v Řece 272 000 136 000
43 6 "Pěvecké sdružení ostravských učitelek, o.s." Spolek 44938951 60. výročí založení Pěveckého sdružení ostravských učitelek 194 000 97 000
44 49 Obec Osoblaha Obec 00296279 Osoblažské hudební léto 2015 250 000 125 000
45 51 Městský dům kultury Karviná Příspěvková organizace 00320463 Finále 20. ročníku soutěžní přehlídky, folk, country a trampských kapel Moravský vrabec 185 000 80 000
46 95 Ostravská univerzita v Ostravě Vysoká škola 61988987 Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky 315 500 150 000
47 99 MAR production, s.r.o. Společnost s ručením omezeným 03474623 Folkový kvítek a brána 128 000 64 000
48 102 Mgr. Františáková Halina Fyzická osoba podnikající 67712142 Výchovné koncerty pro děti a žáky MŠ a ZŠ 235 000 115 000
49 128 Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace Příspěvková organizace 68917066 Galerie architektury Moravské Ostravy 320 000 150 000
50 132 SAK Studénka, příspěvková organizace Příspěvková organizace 66183561 Mezinárodní tamburašský festival 214 000 105 000
51 135 Člověk v tísni, o.p.s. Obecně prospěšná společnost 25755277 Jeden svět v Moravskoslezském kraji 2015 274 000 80 000
52 185 Město Vítkov Spolek 00300870 Paličkovaná krajka - stále živé řemeslo 93 200 46 600
53 3 EXIL o.s. Spolek 22663240 Ostravský advent s APS VŠB-TUO a hosty 85 000 40 000
54 35 Slezská církev evangelická augsburského vyznání Církevní organizace 00445312 Konference k 100. výročí narození pastora Vladislava Santaria a jeho přínos společnosti 123 000 60 000
55 39 Město Bruntál Obec 00295892 Vítání jara Bruntál 2015 174 000 87 000
56 48 Mikroregion Slezská Harta Svazek obcí 71193821 Kulturní mikroregion Slezská Harta 300 000 150 000
57 93 Ostravská univerzita v Ostravě Vysoká škola 61988987 4. ročník mezinárodních interpretačních klavírních kurzů na Fakultě umění Ostravské univerzity 200 000 30 000
58 112 Obec Slavkov Obec 00300667 8. Mezinárodní konference a setkání Slavkovů z ČR, SR a Polska 204 000 102 000
59 123 Obec Chvalíkovice Obec 00849685 Slavnosti 570 let obce Chvalíkovice a 120 let SDH Chvalíkovice 215 000 100 000
60 125 Ostravské muzeum, příspěvková organizace Příspěvková organizace 00097594 Odborné zpracování a prezentace militárií orientálního původu ze sbírek muzeí a galerií MSK 355 000 150 000
61 130 Výtvarná skupina In Signum Spolek 64626601 Mezinárodní kamenosochařské sympozium Plesná 2015 390 000 150 000
62 138 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. Spolek 48804517 TEĎ UŽ TO VÍM 239 000 113 000
63 140 Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace Příspěvková organizace 75086778 Dětská novinářská cena 150 000 75 000
64 146 Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském Spolek 22710981 Vystoupení mladých ostravských vizuálních a tanečních umělců: MAPPING CHAPLIN! 180 000 75 000
65 150 Městská knihovna Český Těšín Příspěvková organizace 64628795 Bez stereotypů - Češi a Poláci o sobě navzájem. Příspěvek k podpoře česko-polské vzájemnosti. Cyklus pořadů. 84 000 42 000
66 153 Národní divadlo moravskoskoslezské, příspěvková organizace Příspěvková organizace 00100528 Busta Emericha Gabzdyla 90 000 40 000
67 161 Sun of Art, o.p.s. Obecně prospěšná společnost 26642611 Barvy hudby 166 500 81 500
68 165 Theatr ludem o.s. Spolek 27002144 Aréna pohádek 78 500 31 250
69 172 Občanské sdružení FOLK V OSTRAVĚ Spolek 22766812 Jarní a Podzimní Ozvěny 380 000 150 000
70 175 Živá mandala, z.s. Spolek 02964287 Moment! - kulturní festival, 2. ročník 200 000 80 000
71 184 Město Vítkov Obec 00300870 Vítkovská tělovýchova - publikace 150 000 75 000
72 23 Junák - svaz skautů a skautek ČR, Moravskoslezský kraj Pobočný spolek 70630267 Fenomén Ivančena 130 000 65 000
73 57 Město Jablunkov Obec 00296759 Jablunkovské dny umění 234 800 117 400
74 59 Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Příspěvková organizace 00417556 Těšínský jazzový festival 245 000 100 000
75 144 GBOB CZ s.r.o. Společnost s ručením omezeným 24274721 Ostravské kolo soutěže autorských hudebních skupin GBOB CZ 2015 102 000 49 000
76 158 Protimluv Spolek 26651408 Revue Protimluv a 9. ročík přehlídky ProtimluvFest 2015 500 000 120 000
77 176 ABF, a.s. Akciová společnost 63080575 Young Architect Award 2015 353 300 80 000
78 65 TÁBORNICKÝ ODDÍL MLÁDEŽE B V Ú - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži o.s. Spolek 44938519 Realizace interaktivní výstavy v rámci oslav výročí 70. let nepřetržité činnosti TOM BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži 150 000 73 000
79 96 Ostravská univerzita v Ostravě Vysoká škola 61988987 Analogové zdroje v digitálním prostředí - workshopy a přednášky 146 000 73 000
80 168 Jakub Mazůch Fyzická osoba podnikající 88105580 Festival OSTRAVA - DANCE FOR PEOPLE 2015 320 000 150 000
81 169 Spolek Přátelé Vrbenska Spolek 26612186 Ekojarmark regionálních produktů Jeseníky 191 000 95 000
82 2 EXIL o.s. Spolek 22663240 Ostravané Ostravanům 190 000 60 000
83 64 TÁBORNICKÝ ODDÍL MLÁDEŽE B V Ú - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži o.s. Spolek 44938519 Galavečer v rámci oslav výročí 70. let nepořetržité činnosti TOM BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži 149 000 73 000
84 68 Společnost pro symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-Místku Spolek 45235767 Propagační CD Symfonického orchestru Frýdek-Místek 60 000 30 000
85 155 Janáčkův filharmonický sbor mladých, z.s. Spolek 03291278 Janáčkův filharmonický sbor mladých, z.s. - rok 2015 198 800 80 000
86 171 Ostravané kulturně, z.s. Spolek 03552713 Nebojte se promluvit 123 600 61 800
87 42 Občanské sdružení Počteníčko s babičkou Spolek 01324144 Počteníčko a tvoření v Beskydech 172 000 73 000
88 114 Středisko volného času Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace Příspěvková organizace 72553669 Mezinárodní seminář břidlice 2015 299 000 149 500
89 154 Národní divadlo moravskoskoslezské, příspěvková organizace Příspěvková organizace 00100528 L2 Brána života 310 000 90 000
90 182 Elena Čipcová Fyzická osoba podnikající 47661101 Celorepublikový slet BERUŠEK 300 000 150 000
91 139 Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace Příspěvková organizace 75086778 Mladá kultura Moravskoslezského kraje 260 000 130 000
Celkem 91 ks           30 305 791 8 969 450

Seznam neschválených projektů

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 5. 3. 2015 usnesením č. 13/1146 rozhodlo o nepokytnutí dotací v rámci vyhlášeného dotačního programu Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2015. Jedná se o projekty, které byly dle čl. X, odst. 5 a 6 tohoto programu vyloučeny z dalšího posuzování.

Poř. číslo Poř. číslo dle žádosti Název žadatele
Adresa žadatele (v příp. fyz. os. nepodnikající)
Právní forma žadatele IČ/ Datum narození Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu v Kč Požadované prostředky v Kč Odůvodnění vyřazení žádosti
1 5 Divadlo Devítka Spolek 26556171 PPA 2015: Divadlo Devítka: OSTRAVSKÉ ŚUPINKY A OSTRAVSKÉ BUCHARY - postupové přehlídky amatérského dětského a činoherního a hudebního divadla Moravskoslezského kraje 305 000 150 000 neplatné formuláře
2 8 Obec Ostravice Obec 00297046 Beskydská heligonka 69 000 34 500 neplatné formuláře
3 10 Čtvrtlístek o. s. Spolek 22757490 Memoriál Rosti Čtvrtlíka - IV. ročník, oblastní kolo Ostrava 132 000 30 000 neuznatelné náklady
4 12 Město Orlová Obec 00297577 Výstava spolkové a klubové činnosti v Orlové 130 000 60 000 neuznatelné náklady
5 15 Kamera Oko s.r.o. Společnost s ručením omezeným 24728284 7. Ostrava Kamera Oko, Mezinárodní filmový festival 2 100 000 130 000 neuznatelné náklady, neúplná žádost
6 16 Město Frenštát pod Radhoštěm Obec 00297852 Hudební festival "Setkání cimbálových muzik Valašského království" 369 760 103 805 neuznatelné náklady
7 17 Dětský folklorní soubor Ostravička Spolek 47861673 21. Mezinárodní folklorní festival Frýdek-Místek CIOFF/IOV 1 360 000 150 000 duplicita
8 19 RO.NA.TA Spolek 27058115 Mezinárodní festival pěveckých sborů Preveza 2015 435 000 100 000 neúplná žádost
9 21 "Pohoda 2000" Spolek 22896970 Mládežnická dechovka 2015 91 000 45 500 neplatné formuláře
10 22 Ostravská univerzita v Ostravě Vysoká škola 61988987 Výstavní činnost Galerie Student Ostravské univerzity v Ostravě 60 000 30 000 neuznatelné náklady
11 25 ********** Fyzická osoba nepodnikající ********** Publikace Jablunkov 1890-1990 145 000 72 500 neúplná žádost
12 28 Staré Sovinecko o.s. Spolek 22772154 Historie Sovinecka jako součásti Moravskoslezského kraje 188 000 88 000 neuznatelné náklady
13 30 Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace Příspěvková organizace 75037947 Muzeum bez hranic 300 000 150 000 neplatné formuláře
14 32 Spolek Kašpar Spolek 00549592 Kašparův ostravský týden 2015 325 000 90 000 neuznatelné náklady
15 33 Obec Šenov u Nového Jičína Obec 60798432 22. ročník obecní slavnosti "Šenovský škrpál" 500 000 97 000 nerealizovatelný projekt (2 dny)
16 43 Společnost MARIE z.s. Spolek 27018369 Magičtí Lucemburkové 3 360 000 150 000 neuznatelné náklady
17 45 PhDr. Alena Miková Fyzická osoba podnikající 67318592 O čem to bylo - pracovní název knihy vzpomínek a zamyšlení herečky V. Forejtové 250 000 100 000 neuznatelné náklady
18 46 Koliba Spolek 22676597 Dědictví Karpat 190 000 90 000 neplatné formuláře
19 55 Sdružení Rómů Severní Moravy a Slezska Spolek 69206414 16. Karvinský Romský festival 2015 501 000 150 000 neuznatelné náklady, neúplná žádost
20 58 "Festival Poodří Františka Lýska", o.s. Spolek 22685901 Festival Poodří Františka Lýska 370 000 150 000 duplicita
21 63 Sdružení pro Bašku Spolek 22818839 Baškohrátky 2015 570 000 150 000 nenaplněn cíl a priority programu
22 66 "Společnost senior" Spolek 26595982 XVII. ročník časopisu SeniorTip 300 000 112 000 neuznatelné náklady, neplatné formuláře
23 69 Honus Aleš Fyzická osoba podnikající 60017660 Kulturní deník Ostravan.cz 610 000 100 000 neuznatelné náklady
24 71 VIKING AGENCY s.r.o. Společnost s ručením omezeným 26869845 Líheň 2015 278 500 139 000 neuznatelné náklady
25 72 Stavovská unie studentů Ostrava, o.s. Spolek 22828711 Majáles Ostrava 2015 2 906 000 150 000 neuznatelné náklady
26 73 Obec Dolní Lomná Obec 00535966 Vozatajské závody v Dolní Lomné 258 000 129 000 neuznatelné náklady
27 74 Silver B.C., s.r.o. Společnost s ručením omezeným 47683848 EXPRES ČELADNÁ 345 000 150 000 neuznatelné náklady
28 76 VIKING AGENCY s.r.o. Společnost s ručením omezeným 26869845 Festival Inkubátor 427 000 150 000 neuznatelné náklady
29 78 Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava Pobočný spolek 49593412 Hrad žije první pomocí a 8. ročník soutěže nezdravotnických složek IZS v poskytování první pomoci 179 000 69 500 nenaplněn cíl a priority programu
30 80 Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, o.s. Spolek 00462152 -Vlastivědný věstník moravský, ročník 67, rok 2015 s tematikou MSK 410 000 35 000 neplatné formuláře
31 82 Mateřská škola AGEL s.r.o. Společnost s ručením omezeným 1755722 Rozvíjej se, písničko! 118 000 57 000 neuznatelné náklady
32 83 Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace Příspěvková organizace 75117398 Výstava "Opavský pivovar" a doprovodné akce 301 500 150 000 podání v rozporu s dotačním programem
33 84 Asociace řeckých obcí v ČR Spolek 65349334 Koncert k 90. výročí narození Mikise Theodorakise 797 000 150 000 neuznatelné náklady
34 86 Město Klimkovice Obec 00298051 Řezbářské sympozium 300 000 150 000 neuznatelné náklady
35 88 Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace Příspěvková organizace 71237895 Kniha Hradec nad Moravicí včera a dnes 280 000 140 000 neplatné formuláře
36 89 Obec Slezské Rudoltice Obec 00296333 Dožínky Slezské Rudoltice - největší akce regionu 200 000 100 000 podání v rozporu s dotačním programem
37 90 Filmotéka Ostrava, o.s. Spolek 22875107 1. Filmworks Ostrava 2015 360 000 100 000 neuznatelné náklady
38 91 Colour Production, spol. s r.o. Společnost s ručením omezeným 25830210 Czech Music Crossroads 3 100 000 150 000 neuznatelné náklady
39 92 Górole - Folklorní soubor Spolek 64121038 Mezinárodní přehlídka lidových kapel a folklorních souborů 2015 414 000 80 000 neuznatelné náklady
40 94 Ostravská univerzita v Ostravě Vysoká škola 61988987 Mezinárodní hobojové kurzy 145 000 45 000 neuznatelné náklady
41 100 Ducatus Teschinensis o. s. Spolek 27059979 Pán Bůh války nevymyslel 390 000 150 000 podání v rozporu s dotačním programem
42 104 Cafourek Tomáš Fyzická osoba podnikající 74702513 Československá opera (dokumentární film) 320 000 70 000 neuznatelné náklady
43 105 Občanské sdružení Kultura pro mládež Spolek 22891617 Zkusebny.com-kulturní centra pro děti a mládež 370 685 125 000 neuznatelné náklady
44 107 Cirkus trochu jinak Spolek 22878670 Varieté 268 000 134 000 neuznatelné náklady
45 108 Cirkus trochu jinak Spolek 22878670 Kulturně - umělecká zóna 176 000 88 000 neuznatelné náklady
46 110 KLUB KULTURY, o.p.s. Obecně prospěšná společnost 25822080 23. Filmové babí léto 650 000 150 000 neplatné formuláře
47 113 Obec Otice Obec 00300543 V. Otické zelné slavnosti 2015 60 000 30 000 neuznatelné náklady
48 117 Nela Husták Kornetová Fyzická osoba podnikající 03441202 My own private picture 584 000 90 000 neuznatelné náklady
49 121 TRÉS CHIC FASHION, z.s. Spolek 03310973 Ostrava má talent!!! 715 000 143 000 neuznatelné náklady, neúplná žádost
50 124 Město Frýdlant nad Ostravicí Obec 00296651 Setkání partnerských měst - 20. setkání evropských Frýdlantů 2015 902 260 150 000 neuznatelné náklady
51 127 Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace Příspěvková organizace 68917066 Krajem a kulturou - Senior na cestách 80 000 30 000 nesplnění podmínek (lokalizace) dotačního programu
52 129 Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace Příspěvková organizace 68917066 Letní scéna 1 130 000 120 000 neuznatelné náklady
53 133 Občanské sdružení uměleckých a zájmových aktivit, Třinec Spolek 64120775 60. výročí činnosti Pěveckého sdružení Martinů Třinec 199 500 149 500 nedodržení limitů programu, neuznatelné náklady
54 148 Benjamín Orlová, o.s. Spolek 02506645 SAM 2015 154 000 75 000 neuznatelné náklady, neúplná žádost
55 152 Palas dance Spolek 22762884 Palas dance cup 2015 - mezinárodní taneční soutěž 418 500 150 000 neuznatelné náklady
56 160 "One Dream Company, o.s." Spolek 01417436 Pauza v Ostravě 350 000 129 000 neuznatelné náklady
57 163 Studio STA - studentská tisková a televizní agentura o. s. Spolek 22888853 Rozvíjíme region Bruntálsko - STA Bruntálsko 420 000 140 000 neuznatelné náklady
58 164 cine4net, s.r.o. Společnost s ručením omezeným 27751783 PAMÁTKYDNES:CZ - popularizace technických památek Ostravska formou dokumentárních filmů 298 000 149 000 neuznatelné náklady
59 167 Sdružení Telepace Spolek 69610584 Festival dobrých zpráv 360 000 140 000 neuznatelné náklady
60 177 ********** Fyzická osoba nepodnikající ********** NH20 127 000 95 000 nedodržení limitů programu, neuznatelné náklady
61 178 ********** Fyzická osoba nepodnikající ********** Nejeden život 130 000 100 000 nedodržení limitů programu
62 179 Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace Příspěvková organizace 03282724 Klasická není vážná 80 000 40 000 podání v rozporu s dotačním programem
63 180 Církevní konzervatoř Opava Školská právnická osoba 68941811 Hudba v Benátkách v 1. polovině 17. století - 1. ročník workshopů staré hudby 430 000 208 000 nedodržení limitů programu, podání v rozporu s dotačním programem
64 181 POP Academy Spolek 22742816 Multižánrový festival Neyn Churben aneb 70. výročí konce II. světové války 220 000 127 500 nedodržení limitů programu
65 183 Město Příbor Obec 00298328 Hudební klíč k historii města - 3. ročník 60 000 30 000 neúplná žádost
Celkem 65 ks           32 372 705 7 090 805  
frame-scrollup