Zpráva

Seznam žadatelů na poskytnutí dotací dotačního programu Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2015

Seznam schválených projektů

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 5. 3. 2015 usnesením č. 13/1125 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci "Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2015" uvedeným žadatelům:

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Charakter dotace Požadovaná výše dotace (Kč) Výše dotace (Kč) Podíl dotace na celkových nákladech projektu
1 26850176 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. obecně prospěšná společnost Zajištění provozu mobilního hospice Ondrášek neinvestiční 80 000 80 000 47,39 %
2 44940998 Charita Ostrava církevní organizace Zdravotnický materiál pro mobilní hospic a ošetřovatelskou službu sv. Kryštofa neinvestiční 65 000 65 000 37,14 %
3 44940998 Charita Ostrava církevní organizace Zdravotnický materiál pro Hospic sv. Lukáše neinvestiční 80 000 80 000 4,85 %
4 48809098 Slezský klub stomiků Ostrava spolek Rehabilitační a edukační pobyt pro stomiky neinvestiční 27 000 27 000 49,54 %
5 43964591 Charita Opava církevní organizace Zemřít doma a důstojně neinvestiční 80 000 80 000 50,00 %
6 62351052 Charita Odry církevní organizace Charita Odry zmírňuje utrpení a pomáhá udržet kvalitu života spoluobčanů neinvestiční 77 000 77 000 49,68 %
7 65469097 ROSKA OSTRAVA regionální organizace Unie Roska v ČR spolek Rehabilitační aktivity pro osoby s RS neinvestiční 45 000 45 000 45,00 %
8 26606003 Slezský svaz zdravotně postižených, z.s. spolek Rekondiční ozdravný pobyt a rehabilitační cvičení neinvestiční 70 000 70 000 50,00 %
9 60337842 Charita Český Těšín církevní organizace Pro zdraví - Podpora zdravotní a paliativní péče Charity Český Těšín II. neinvestiční 40 000 40 000 50,00 %
10 69206244 APROPO spolek Celoroční podpora zdraví občanů s těžkým tělesným postižením neinvestiční 70 400 53 000 50,00 %
11 00550477 Klub bechtěreviků o.s. spolek Chci se dívat lidem do očí neinvestiční 74 000 74 000 48,77 %
12 65468562 Slezská diakonie církevní organizace Společně s MSK za zdravím neinvestiční 80 000 60 000 50,00 %
13 00674443 Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z.s. spolek Rozchodíme CIVILKY v Moravskoslezském kraji neinvestiční 77 000 20 000 49,68 %
14 68308485 Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Ostrava-Jih spolek Život s diabetem 2015 neinvestiční 28 800 21 800 49,91 %
15 26603900 ONKO - Naděje, spolek onkologických pacientů Karviná spolek Zkvalitnění života onkologických pacientů a preventivní osvěta v oblasti nádorového onemocnění v Karviné a okolí neinvestiční 80 000 20 000 47,17 %

Seznam neschválených projektů

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 5. 3. 2015 usnesením č. 13/1125 rozhodlo neposkytnout účelové dotace v rámci "Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2015" uvedeným žadatelům:

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Charakter dotace Požadovaná výše dotace (Kč) Navrhovaná výše dotace (Kč) Důvod neposkytnutí
1 72066024 Cantes Opava, canisterapie Opavsko spolek Canisterapie jako sociální rehabilitace zejména pro seniory, zkoušky a vzdělávání neinvestiční 26 400 0 nedostatečný počet bodů potřebný k navržení na poskytnutí dotace
2 48804517 Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. spolek REHAST - rehabilitační asistence v rodinách pečujících o děti a mladé se zdravotním postižením neinvestiční 63 500 0 nedodržení podmínek Dotačního programu (překročení % spoluúčasti u osobních nákladů)
3 01459481 Česká asociace instruktorů psychomotorických aktivit kojenců, batolat a předškoláků spolek Otužování nejmenších investiční 80 000 0 nedodržení podmínek Dotačního programu (charakter dotace)
4 25852051 Dům seniorů "POHODA", o.p.s. obecně prospěšná společnost Léčivé kouzlo doteku neinvestiční 20 000 0 nedostatečný počet bodů potřebný k navržení na poskytnutí dotace
5 01417339 Institut vzdělávání Evy Kiedroňové spolek "Něžná náruč rodičů" - výuka správné manipulace s novorozencem a kojencem neinvestiční 80 000 0 nedostatečný počet bodů potřebný k navržení na poskytnutí dotace
6 64628698 Jezdecký klub Stáje NANKA Orlová spolek Hiporehabilitace pro osoby s postižením v Orlové neinvestiční 80 000 0 nedostatečný počet bodů potřebný k navržení na poskytnutí dotace
7 27135314 Nadační fond Stránský nadační fond Kancelář Ombudsmana pro zdraví pro Moravskoslezský kraj neinvestiční 77 000 0 nedodržení podmínek Dotačního programu (nesoulad s cíli programu a prioritami)
8 26673371 Občanské sdružení Dítě s diabetem spolek Zastavme se na chvíli, zdraví máme jen jedno! neinvestiční 66 500 0 nedostatečný počet bodů potřebný k navržení na poskytnutí dotace
9 26531607 Občanské sdružení CHEWAL spolek Koně pomáhají neinvestiční 80 000 0 nedostatečný počet bodů potřebný k navržení na poskytnutí dotace
10 01324144 Občanské sdružení Počteníčko s babičkou spolek Počteníčko s babičkou neinvestiční 58 000 0 nedodržení podmínek Dotačního programu (překročení % spoluúčasti u osobních nákladů)
11 48623814 Oblastní charita Červený Kostelec církevní organizace Domov sv. Josefa - komplexní péče o nemocné roztroušenou sklerózou neinvestiční 40 000 0 nedostatečný počet bodů potřebný k navržení na poskytnutí dotace
12 27018750 ONKO NIKÉ Krnov - sdružení žen s nádorovým onemocněním prsu, Krnov spolek Udělej to pro sebe neinvestiční 80 000 0 nedodržení podmínek Dotačního programu (% spoluúčasti)
13 22754059 Parkinson-Help o.s. spolek Parkinsonova nemoc - aktivity a osvěta v Moravskoslezském kraji neinvestiční 21 900 0 nedostatečný počet bodů potřebný k navržení na poskytnutí dotace
14 44990901 ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. spolek Prevence šíření pohlavně přenosných infekcí včetně HIV neinvestiční 80 000 0 nedostatečný počet bodů potřebný k navržení na poskytnutí dotace
15 65468562 Slezská diakonie církevní organizace Cvičím s pomocí a cítím s lépe neinvestiční 80 000 0 nedodržení podmínek Dotačního programu (překročení % spoluúčasti u osobních nákladů)
16 27002144 Theatr ludem spolek Terapie loutkou 2015 neinvestiční 60 000 0 nedostatečný počet bodů potřebný k navržení na poskytnutí dotace
frame-scrollup