Zpráva

Seznam žadatelů na poskytnutí dotací dotačního Programu protidrogové politiky kraje na rok 2014

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu protidrogové politiky kraje na rok 2014

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) Schválená dotace v Kč Druh dotace
02/14 PDP 1/14 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terapeutická komunita Renarkon 3 218 000 350 000 neinvestiční
03/14 PDP 1/14 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Doléčovací centrum 1 228 600 350 000 neinvestiční
04/14 PDP 1/14 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program Ostrava 1 749 400 200 000 neinvestiční
05/14 PDP 1/14 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program na Novojičinsku 1 118 000 260 000 neinvestiční
06/14 PDP 1/14 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Kontaktní centrum Ostrava 1 485 800 279 000 neinvestiční
10/14 PDP 1/14 Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s. 47812052 obecně prospěšná společnost Kontaktní centrum "Pod slunečníkem" 1 645 000 220 000 neinvestiční
07/14 PDP 1/14 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek 1 465 600 181 000 neinvestiční
08/14 PDP 1/14 Krystal Help o.s. 26598086 spolek SLUNCE 1 739 000 310 000 neinvestiční
09/14 PDP 1/14 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost Služby drogové prevence OPEN HOUSE 586 600 150 000 neinvestiční
Celkem   2 300 000  
frame-scrollup