Zpráva

Seznam žadatelů na poskytnutí dotací programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013

Seznam schválených projektů pro poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu č. 1 programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Schválená dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu Délka trvání projektu
4 Ostravská univerzita v Ostravě veřejná vysoká škola 61988987 Podpora vytváření a rozvoje kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje v přírodovědných, matematickofyzikálních, medicínských a technických oborech realizovaných v MSK prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací 7 634 400,00 8 984 400,00 84,97% 31.12.2014
12 Slezská univerzita v Opavě veřejná vysoká škola 47813059 Kinetický přístup k proudění tekutin 913 800,00 1 075 059,00 85,00% 31.12.2014
16 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA veřejná vysoká škola 61989100 Mezinárodní výzkumné týmy 11 451 600,00 13 474 466,00 84,99% 31.12.2014
Celkem: 19 999 800,00 23 533 925,00

Seznam schválených projektů pro poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu č. 2 programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Schválená dotace - neinvestice (Kč) Schválená dotace - investice (Kč) Schválená dotace celkem (Kč) Uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu Délka trvání projektu
1 Fakultní nemocnice Ostrava příspěvková organizace 00843989 Diagnostika příčin mentální retardace u dětí metodou celogenomových mikroarrayí 773 700,00 215 000,00 988 700,00 1 713 700,00 57,69% 30.9.2014
15 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA veřejná vysoká škola 61989100 Podpora výzkumu a vývoje VŠB-TUO prostřednictvím investic 313 300,00 686 700,00 1 000 000,00 1 684 200,00 59,38% 30.9.2014
5 Ostravská univerzita v Ostravě veřejná vysoká škola 61988987 Vybudování transkriptomické laboratoře na Ostravské univerzitě v Ostravě 292 500,00 704 700,00 997 200,00 1 108 000,00 90,00% 30.9.2014
7 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. veřejná výzkumná instituce 68145535 Účinnost bezvýlomové trhací práce pro ochranu horníků před otřesy 478 400,00 180 000,00 658 400,00 733 600,00 89,75% 30.9.2014
        Celkem: 1 857 900,00 1 786 400,00 3 644 300,00 5 239 500,00    

Seznam schválených projektů pro poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu č. 3 programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Schválená dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu Délka trvání projektu
2 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA veřejná vysoká škola 61989100 Podpora studentů a absolventů Ph.D. studia na VŠB-TUO 560 000,00 622 713,00 89,93% 30.9.2014
9 Ostravská univerzita v Ostravě veřejná vysoká škola 61988987 Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia 373 000,00 415 300,00 89,81% 30.9.2014
13 Slezská univerzita v Opavě veřejná vysoká škola 47813059 Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia na Slezské univerzitě v Opavě 187 000,00 207 882,00 89,95% 30.9.2014
Celkem: 1 120 000,00 1 245 895,00

Seznam náhradních projektů v rámci programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Požadovaná dotace - neinvestice (Kč) Požadovaná dotace - investice (Kč) Požadovaná dotace celkem (Kč) Uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu Délka trvání projektu
11 Slezská univerzita v Opavě veřejná vysoká škola 47813059 Pokročilá analýza a modelování družicových observačních dat za účasti mladých vědeckých pracovníků a Determinanty firemní filantropie a orientace na regionálním rozvoji 797 500,00 193 000,00 990 500,00 1 143 496,00 86,62% 30.9.2014
8 Vysoká škola podnikání, a.s. akciová společnost 25861271 Model kreativních a inovačních míst a jeho ověření v podmínkách Moravskoslezského kraje 545 960,00 173 400,00 719 360,00 799 360,00 89,99% 30.9.2014
17 ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. obecně prospěšná společnost 28614950 Socioekonomické a demografické změny ve struktuře osídlení a nástroje na usměrňování trendů urbanizace v územním plánování 754 600,00 217 400,00 972 000,00 1 080 000,00 90,00% 30.9.2014
3 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. obecně prospěšná společnost 25840886 Zhodnocení spolupráce měst a obcí v Moravskoslezském kraji a možnosti a perspektivy dalšího rozvoje 261 000,00 0,00 261 000,00 290 000,00 90,00% 30.9.2014
14 Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace příspěvková organizace 00095630 Přirozené a přírodně blízké biotypy fytochorionu Jablunkovské mezihoří (Trachaeophyta, Bryophyta, syntaxony) - nelesní část 590 500,00 204 000,00 794 500,00 888 000,00 89,47% 30.9.2014
Celkem: 2 949 560,00 787 800,00 3 737 360,00 4 200 856,00

Seznam vyřazených projektů v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Požadovaná dotace - neinvestice (Kč) Požadovaná dotace - investice (Kč) Požadovaná dotacecnbsp;celkem (Kč) Uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu Délka trvání projektu
6 Fakultní nemocnice Ostrava příspěvková organizace 00843989 Analýza imunitního efektu mesenchymálních kmenových buněk u dětských pacientů s autistickým onemocněním 703 000,00 297 000,00 1 000 000,00 1 205 000,00 82,99% 30.9.2014
10 AIM.CZ - družstvo družstvo 26795761 Centrum prevence nemocí a lepší využívání léků v Moravskoslezském kraji 269 100,00 299 000,00 90,00% 30.9.2014
18 TIPA, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 42864208 Výzkumná laboratoř pro vývoj vzdělávacích elektronických stavebnic 84 400,00 140 000,00 224 400,00 299 400,00 74,95% 14.6.2014
Celkem: 1 493 500,00 1 803 400,00
frame-scrollup