Zpráva

Poskytnutí dotací programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014 - dotačního titulu č. 3

Seznam projektů schválených pro poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu č. 3 dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014 usnesením zastupitelstva kraje č. 11/969 ze dne 11. 9. 2014

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Schválená dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu délka trvání projektu
5 Ostravská univerzita v Ostravě veřejná vysoká škola 61988987 Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia 810 500,00 900 700,00 89,99% 31.8.2015
12 Slezská univerzita v Opavě veřejná vysoká škola 47813059 Podpora mimořádně talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia na Slezské univerzitě v Opavě 287 900,00 320 100,00 89,94% 31.8.2015
17 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava veřejná vysoká škola 61989100 Podpora studentů a absolventů Ph.D. studia na VŠB - TUO 1 034 500,00 1 150 123,00 89,95% 31.8.2015
        Celkem: 2 132 900,00 2 370 923,00    
frame-scrollup