Zpráva

Seznam žadatelů na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2014"

Poskytnuté dotace v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2014"

poř. č. projektu evidenční číslo projektu Žadatel (obec/město/svazek obcí) právní forma (obec/město/svazek obcí) Název projektu CELKEM BODŮ (max. 9) Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Schválené dotace (Kč) Časová použitelnost dotace do Kumulativní součet dotace (Kč)
1 RRC/12/2014/1 VŠB - TUO veřejná vysoká škola 61989100 Příprava vědecko-popularizačního projektu zaměřeného na vývoj inovativních postupů ve výuce technických vědních oborů a rozvoj práce s mladými talenty 5 299 000,00 49,83 % 149 000,00 31.12.2015 149 000,00
2 RRC/12/2014/2 Bezpečnostně technologický klastr, z.s. spolek 22873643 Zpracování projektové dokumentace pro Bezpečnostně technologický klastr 5 300 000,00 50,00 % 150 000,00 31.12.2015 299 000,00
3 RRC/12/2014/3 Moravskoslezský energetický klastr, o. s. spolek 26580845 Zpracování kompletní projektové dokumentace pro Moravskoslezský energetický klastr 5 300 000,00 50,00 % 150 000,00 31.12.2015 449 000,00
4 RRC/12/2014/4 Moravskoslezský dřevařský klastr, o. s. spolek 27003949 Zpracování kompletní projektové dokumentace pro Moravskoslezský dřevařský klastr 5 300 000,00 50,00 % 150 000,00 31.12.2015 599 000,00
5 RRC/12/2014/5 KLACR, o. s. spolek 22719822 Pilotní projekt cestovního ruchu zaměřený na zdravý životní styl 5 300 000,00 50,00 % 150 000,00 31.12.2015 749 000,00
frame-scrollup