Zpráva

Seznam žadatelů o dotaci Programu na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013

Seznam schválených žadatelů o dotaci z programu start ups 2013 - dotační titul 1

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/588 ze dne 19. 12. 2013 rozhodlo poskytnout účelově určené dotace z rozpočtu kraje na rok 2013 v rámci dotačního programu "Podpora start ups v Moravskoslezském kraji 2013" uvedeným žadatelům:

IČO Dotační titul Žadatel Nájem v Celkové uznatelné náklady v Kč Návrh dotace v Kč Podíl dotace na uznatelných nákladech
28654854 DT 1 BeTulip Factory s.r.o. BIC Ostrava 64 262 20 900 32,50 %
1574469 DT 1 Nano4people s.r.o. BIC Ostrava 188 640 85 200 45,20 %
29398266 DT 1 RSE Project s.r.o. BIC Ostrava 317 602 114 700 36,10 %
29448531 DT 1 Webvalley s.r.o. BIC Ostrava 184 974 70 871 38,30 %
1552554 DT 1 Malleen Solutions s.r.o. VTP Ostrava 75 300 34 000 45,20 %
24704440 DT 1 Railsformers, s.r.o. VTP Ostrava 91 700 27 600 30,10 %
29395194 DT 1 Top Function s.r.o. VTP Ostrava 99 100 35 500 35,80 %
24704091 DT 1 Zebu webdesign, s.r.o. VTP Ostrava 63 300 19 000 30,00 %
    Celkem   1 084 878 407 771 37,60 %

Seznam neschválených žadatelů o dotaci z programu start ups 2013 - dotační titul 2

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/588 ze dne 19. 12. 2013 rozhodlo neposkytnout účelově určené dotace z rozpočtu kraje na rok 2013 v rámci dotačního programu "Podpora start ups v Moravskoslezském kraji 2013" uvedeným žadatelům:

Dotační titul Žadatel Celkové uznatelné náklady v Kč Požadována dotace Podíl dotace na uznatelných nákladech
DT 2 Darja Káňová, OSVČ 153 880 50 000 32 %
frame-scrollup