Zpráva

Seznam žadatelů o dotaci v programu Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2014

Seznam schválených projektů

Poř. číslo Dotační titul Název žadatele (OR) Právní forma Název projektu Předpokládané celkové uznatelné náklady Požadovaná výše dotace Navrhovaná výše dotace Neinvestiční Investiční Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech v % 1. splátka dotace v roce 2014 (50 % schválené dotace) 2. splátka dotace v roce 2014  (50 % schválené dotace) Období realizace projektu
1 2 POSEJDON, o.s. 26997479 sdružení Organizační a technické zajištění vodáckých akcí na Odře a Olši 143 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 69,93 50 000 Kč 50 000 Kč 1. 1. 2014 - 31. 10. 2014
2 2 KČT Moravská Ostrava 75014556 sdružení Seriál sjezdů a akcí v MSK 2014 143 040 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 69,91 50 000 Kč 50 000 Kč 1. 1. 2014 - 30. 11. 2014
3 2 Mikroregion Slezská Harta 71193821 svazek obcí Vodnický SPLAV, aneb 4. velké setkání vodníků na Slezské Hartě 164 500 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 60,79 50 000 Kč 50 000 Kč 1. 6. 2014 - 31. 8. 2014
Celkem               300 000 Kč       150 000 Kč 150 000 Kč  
frame-scrollup