Zpráva

Seznam žadatelů Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015

v Kč

eviden. číslo žadatel oblast právní forma název projektu - účelové určení druh dotace celkové uznatelné náklady požadovaná výše dotace maximální podíl dotace na uznatel. nákladech v % zahájení projektu/ časová použitelnost od ukončení projektu/ časová použitelnost do
4. 00373249 Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace 1 příspěvková organizace EVVO v Zoo Ostrava neinvestiční 214 600 148 900 69,38% 1. 1. 2015 15. 12. 2015
19. 00298077 Město Kopřivnice 3 obec Od lokálního ke globálnímu… neinvestiční 250 000 150 000 60,00% 20. 1. 2015 14. 12. 2015
1. 00300063 Město Hlučín 3 obec Hlučín - město, ve kterém stojí za to žít neinvestiční 135 000 80 000 59,26% 1. 1. 2015 15. 12. 2015
25. 71179216 Sdružení obcí Hlučínska 3 dobrovolný svazek obcí Dýchejme čistý vzduch! neinvestiční 219 000 150 000 68,49% 1. 4. 2015 30. 11. 2015
16. 00296643 Statutární město Frýdek-Místek 3 obec Den Země 2015 a Den zdraví a sociálních služeb 2015 neinvestiční 198 335 118 800 59,90% 2. 1. 2015 30. 11. 2015
2. 62351346 Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Kopřivnice 1 pobočný spolek FESTIVAL MEDU A PÍSNIČKY - včelařské dny v muzeu neinvestiční 213 000 149 000 69,95% 1. 1. 2015 31. 10. 2015
20. 00297861 Město Fulnek 1 obec Ekologický den ve Fulneku neinvestiční 120 000 72 000 60,00% 5. 1. 2015 30. 6. 2015
8. 29448433 Moravskoslezská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. 1 obecně prospěšná společnost Žijeme s přírodou neinvestiční 160 600 110 000 68,49% 2. 1. 2015 15. 12. 2015
15. 22863915 Komunitní škola Bartošovice, o.s. 1 spolek "Přijď mezi nás a vytoč si svůj med!" neinvestiční 117 714 82 400 70,00% 1. 1. 2015 30. 11. 2015
22. 75103397 ZO ČSOP ONYX 1 pobočný spolek PODPORA LESNÍ PEDAGOGIKY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI II. neinvestiční 175 000 120 000 68,57% 1. 4. 2015 31. 10. 2015
18. 22771204 VIA ALTERA poradna pro systemickou praxi 1 spolek VYPLATÍ SE KOMPOSTOVAT? Experiment 2015 neinvestiční 108 000 70 000 64,81% 15. 1. 2015 15. 12. 2015
3. 65468431 Občanské sdružení "AVE" 1 spolek Díky vodě neinvestiční 15 000 15 000 69,95% 1. 3. 2015 30. 11. 2015
investiční 124 100 82 300
22. 00298051 Město Klimkovice 3 obec Hýlovské studánky investiční 250 000 150 000 60,00% 15. 2. 2015 15. 12. 2015
            Celkem 2 300 349 1 498 400      

Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015

v Kč

eviden. číslo žadatel oblast právní forma název projektu - účelové určení druh dotace celkové uznatelné náklady požadovaná výše dotace maximální podíl dotace na uznatel. nákladech v % zahájení projektu/ časová použitelnost od ukončení projektu/ časová použitelnost do
17. 00300535 Statutární město Opava 1 obec Opavskem pěšky i na kole přes lesy, louky, pole 2 neinvestiční 220 000 132 000 60,00% 1. 4. 2015 15. 12. 2015
            Celkem 220 000 132 000      

Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015

v Kč

eviden. číslo žadatel oblast právní forma název projektu - účelové určení druh dotace celkové uznatelné náklady požadovaná výše dotace maximální podíl dotace na uznatel. nákladech v % zahájení projektu/ časová použitelnost od ukončení projektu/ časová použitelnost do
5. 00635499 Obec Rohov 3 obec Obec Rohov v procesu místní Agendy 21 neinvestiční 265 900 150 000 56,41% 2. 1. 2015 15. 12. 2015
6. 26543681 IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s. 1 spolek Vzdělání mladých o udržitelném rozvoji v Moravskoslezském kraji neinvestiční 130 000 91 000 70,00% 1. 4. 2015 15. 12. 2015
7. 22909672 ENVIKO 1 spolek Ptačí oblast Poodří neinvestiční 210 000 147 000 70,00% 1. 1. 2015 31. 12. 2015
9. 26621908 TRIANON, z.s. 1 spolek Dni energie na Olši/Olzie 2015 neinvestiční 84 000 58 800 70,00% 2. 2. 2015 15. 12. 2015
10. 28551656 infinity - progress o.s. 1 spolek Poklady a tajemství Beskyd neinvestiční 164 124 114 200 69,58% 1. 2. 2015 15. 12. 2015
11. 22719351 TICHÁNEK, o.s. 1 spolek Navýšení počtu informačních tabulí v obci Tichá neinvestiční 100 000 70 000 70,00% 15. 3. 2015 15. 12. 2015
12. 00298476 Obec Tichá 1 obec Kampaň na podporu separace odpadů v Tiché neinvestiční 127 000 76 000 59,84% 1. 4. 2015 14. 12. 2015
13. 69609969 Region Slezská brána 1 dobrovolný svazek obcí Ekologická a environmentální výchova v Regionu Slezská brána neinvestiční 212 000 145 600 68,68% neuvedeno neuvedeno
14. 14613271 Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Frýdek-Místek 1 pobočný spolek Multifunkční včelařský naučný areál neinvestiční 328 000 150 000 45,73% 1. 1. 2015 30. 11. 2015
21. 00601179 Městské informační a kulturní středisko Krnov 1 příspěvková organizace Podpora a propagace EVVO v mikroregionu Krnovsko neinvestiční 117 100 80 200 68,49% 1. 1. 2015 15. 12. 2015
24. 26993252 "Petrklíč help, o.s." 1 spolek Indiánský kruh babička Země neinvestiční 251 000 93 500 37,25% 1. 3. 2015 31. 11. 2015
25. 27023818 Mistní akční skupina Opavsko 3 spolek Zdravý region Opavsko neinvestiční 120 000 84 000 70,00% 1. 2. 2015 30. 11. 2015
27. 26582741 ACTAEA - společnost pro přírodu a krajinu 1 spolek Questing - aktivní poznávání místního dědictví neinvestiční 215 000 150 000 69,77% 1. 1. 2015 31. 12. 2015
28. 22670319 Auto*Mat, o. s. 1 spolek Do práce na kole 2015 neinvestiční 1 435 000 90 000 6,27% 1. 1. 2015 30. 6. 2015
29. 00600695 Obec Zbyslavice 3 obec Komunitní život ve Zdravé obci Zbyslavice neinvestiční 150 000 90 000 60,00% 1. 2. 2015 30. 11. 2015
30. 00296112 Obec Karlovice 3 obec Společně plánovat a rozvíjet Karlovice III - plán rozvoje obce, festival a soutěž Karlovická kosa, Den Země a akce pro děti. Udržení kategorie C v MA21 neinvestiční 250 000 150 000 60,00% 1. 1. 2015 31. 12. 2015
            Celkem 4 159 124 1 740 300      
frame-scrollup