Zpráva

Seznam žadatelů programu Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013

Seznam schválených projektů pro poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu č. 1 programu Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013

SocEk znevýhodněné Poř. č. žádosti Formálně v pořádku (1=ano) poř. č. projektu Název projektu Žadatel E-mail Maximální časová použitelnost dotace do CELKEM BODŮ (max.) Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu Návrh dotace (Kč) Kumulativní součet dotace (Kč)
1 2 1 1 Veřejný rozhlas Mikroregionu Opavsko severozápad Mikroregion Opavsko severozápad urad@obechlavnice.cz 31. 12. 2013 15 925 000,00 54,05% 500 000,00 500 000,00
1 4 1 2 Veřejné osvětlení v obcích Mikroregionu - Sdružení obcí Osoblažska Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska mikroregion.osoblažsko@seznam.cz 30. 6. 2014 15 926 000,00 54,00% 500 000,00 1 000 000,00
0 14 1 3 Oprava komunikací a zpevněné plochy v Mikroregionu Matice Slezská Mikroregion Matice Slezská mikroregion@maticeslezska.cz 31. 12. 2013 15 2 132 077,00 23,45% 500 000,00 1 500 000,00
0 15 1 4 Infrastruktura školských zařízení v Regionu Slezská brána I. Region Slezská brána obec@repiste.cz 30. 6. 2014 15 1 199 200,00 41,69% 500 000,00 2 000 000,00
0 16 1 5 Rekonstrukce účelové komunikace Hlučín - Darkovičky - Kozmice Svazek obcí Mikroregionu Hlučínska podatelna@hlucin.cz 31. 5. 2014 15 1 250 000,00 40,00% 500 000,00 2 500 000,00
0 17 1 6 Obnova venkovské infrastruktury Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ starosta@kravare.cz 31. 12. 2013 15 1 299 400,00 38,46% 499 800,00 2 999 800,00
0 18 1 7 Úprava veřejných prostranství v obci Větřkovice a Březová Mikroregion Moravice ou.vetrkovice@telecom.cz 31. 12. 2013 15 890 500,00 44,96% 400 400,00 3 400 200,00
0 19 1 8 Obnova komunikací v rámci Mikroregionu Hvozdnice Mikroregion Hvozdnice slavkov@iol.cz 31. 12. 2013 15 1 124 200,00 44,48% 500 000,00 3 900 200,00
0 5 stanovy 9 Zkvalitnění podmínek pro předškolní vzdělávání-rekonstrukce MŠ Morávka a Pražmo Svazek obcí Morávka - Pražmo oumoravka@iol.cz 30. 6. 2014 14,5 1 530 000,00 32,68% 500 000,00 4 400 200,00
1 12 1 10 Úprava zastávek a ploch Rýmařovsko Sdružení obcí Rýmařovska pohanelova@rymarov.cz 30. 11. 2013 14,5 910 000,00 53,99% 491 300,00 4 891 500,00
0 8 1 11 Kulturní centrum v obci - zateplení budovy Sdružení obcí Bílovecka petr.klimek@bilovec.cz 31. 10. 2013 14 1 663 750,00 30,05% 500 000,00 5 391 500,00
                    Celkem 5 391 500  

Seznam náhradních projektů v rámci dotačního titulu č. 1 programu Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013

SocEk znevýhodněné Poř. č. žádosti Formálně v pořádku (1= ano) poř. č. projektu Název projektu Žadatel E-mail Maximální časová použitelnost dotace do CELKEM BODŮ (max.) Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu Návrh dotace (Kč) Kumulativní součet dotace (Kč)
0 9 1 12 Zlepšení dopravní infrastruktury v obcích Mikroregionu Odersko Mikroregion Odersko matusu@odry.cz 31. 12. 2013 14 1 150 000,00 43,48% 500 000,00 500 000,00
1 6 1 13 Modernizace veřejných prostranství Mikroregionu Krnovsko 2013 Mikroregion Krnovsko info@mikroregionkrnovsko.cz 31. 12. 2013 13 835 000,00 59,88% 500 000,00 1 000 000,00
1 13 1 14 Přístupový chodník k přístavišti s mobilní lávkou přes odtok ČOV Mikroregion Slezská Harta vaclav.mores@mubruntal.cz 31. 12. 2013 13 476 315,00 59,98% 285 700,00 1 285 700,00
0 3 1 15 Oprava hřbitova - Horní Domaslavice Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady luston@seznam.cz 30. 11. 2013 12,5 1 032 000,00 48,45% 500 000,00 1 785 700,00
1 10 1 16 Vybavení veřejných prostranství v obcích regionu Jablunkovska a elektrifikace území Trojmezí Sdružení obcí Jablunkovska soj@jablunkov.cz 30. 6. 2014 12,5 698 000,00 60,00% 418 800,00 2 204 500,00
0 20 stanovy 17 Výstavba veřejného osvětlení v obci Sviadnov DSO Olešná obec@sviadnov.cz 31. 5. 2014 12 2 000 000,00 25,00% 500 000,00 2 704 500,00
0 21 1 18 Rekonstrukce místní komunikace v obci Ostravice, směr Sepetná, Lysá Hora Zájmové sdružení Frýdlandsko- Beskydy v.kotasova@frydlantno.cz 31. 12. 2013 10 597 266,00 60,16% 359 300,00 3 063 800,00
0 11 1 19 Chceme si hrát i v Poodří Region Poodří region@regionpoodri.cz 30. 6. 2014 9,5 798 000,00 59,90% 478 000,00 3 541 800,00
0 1 stanovy 20 Odvedení dešťových vod z MK od evangelického kostela v Hluchové Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně ladislav.olsar@bystrice.cz 1. 11. 2013 9 850 000,00 58,82% 500 000,00 4 041 800,00
0 7 stanovy 21 Rekonstrukce přemostění II. etapa v obci Čaková Dobrovolný svazek obcí Loučka sylorova@zator.cz 30. 11. 2013 9 835 000,00 59,88% 500 000,00 4 541 800,00
                    Celkem 4 541 800  

Seznam vyřazených projektů v rámci dotačního titulu č. 1 programu Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013

SocEk znevýhodněné Poř. č. žádosti Formálně v pořádku (1=ano) poř. č. projektu Název projektu Žadatel E-mail Maximální časová použitelnost dotace do CELKEM BODŮ (max.) Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu Návrh dotace (Kč)
0 22 0 22 Dopravní značení a bezpečnostní prvky Mikroregionu Stonávka Sdružení obcí povodí Stonávky urad@hornitosanovice.cz Vyřazena z hlediska přípustnosti projektů, kdy nesplnila podmínky zaměření na realizaci aktivit   833 500,00 59,99% 500 000,00
0 23 0 23 Výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu Obec Velké Heraltice ou@heraltice.cz Vyřazena na základě přípustnosti žadatele   600 000,00 60,00% 360 000,00

Seznam schválených projektů pro poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu č. 2 programu Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013

Pořadové číslo evidenční číslo projektu Název projektu Žadatel (svazek obcí) Adresa žadatele, IČ Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) hodnotitel 1 hodnotitel 2 CELKEM BODŮ průměr (max. 20) Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Dotace (Kč) Kumulativní součet dotace (Kč) Maximální časová použitelnost dotace do
4 RRC/2013/04/2 Poradenství, administrativní služby a práce Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady Soběšovice 10, 739 22 Soběšovice 40,30% 20 20 20 335 000,00 59,70% 200 000,00 200 000,00 30. 11. 2013
14 RRC/2013/14/2 Projektový manažer mikroregionu Moravice Venkovský mikroregion Moravice Náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov 55,10% 20 20 20 400 000,00 44,90% 179 600,00 379 600,00 30. 6. 2014
15 RRC/2013/15/2 Projektový manažer Mikroregionu Hvozdnice Mikroregion Hvozdnice Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice 55,10% 20 20 20 351 000,00 44,90% 157 600,00 537 200,00 30. 6. 2014
6 RRC/2013/06/2 Projektovým managementem k rozvoji regionu Hlučínska Sdružení obcí Hlučínska Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín 56,00% 20 20 20 450 000,00 44,00% 200 000,00 737 200,00 31. 12. 2013
5 RRC/2013/05/2 Poradenství a informační systém v obcích Mikroregionu povodí Stonávky Sdružení obcí povodí Stonávky Třanovice 250, 739 53 Třanovice 60,13% 20 20 20 501 600,00 39,87% 200 000,00 937 200,00 31. 12. 2013
1 RRC/2013/01/2 Podpora rozvoje mikroregionu V. etapa Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, Osoblaha, 793 99 Osoblaha, IČ: 75137925 68,25% 20 20 20 630 000,00 31,75% 200 000,00 1 137 200,00 30. 6. 2014
3 RRC/2013/03/2 Poradenství v Mikroregionu Opavsko severozápad Mikroregion Opavsko severozápad Úvalno 58, 793 91 Úvalno, IČ: 75077841 45,05% 18 18 18 364 000,00 54,95% 200 000,00 1 337 200,00 30. 6. 2014
13 RRC/2013/13/2 Projektový manažer VI a zpracování rozvojové strategie regionu Region Slezská brána Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 45,95% 18 18 18 364 000,00 54,95% 200 000,00 1 537 200,00 30. 6. 2014
10 RRC/2013/10/2 Podpora rozvoje mikroregionu Rýmařovska Sdružení obcí Rýmařovska náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov 46,00% 18 18 18 293 000,00 54,00% 158 200,00 1 695 400,00 31. 12. 2013
11 RRC/2013/11/2 Odborné poradenství Mikroregionu Slezská Harta Mikroregion Slezská Harta Leskovec nad Moracicí 204, 793 68 Dvorce 46,00% 18 18 18 100 000,00 54,00% 54 000,00 1 749 400,00 31. 12. 2013
2 RRC/2013/02/2 Podpora poradenství, propagace a aktivit v Mikroregionu Krnovsko Mikroregion Krnovsko Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794 01, IČ: 71195530 50,00% 18 18 18 284 000,00 50,00% 142 000,00 1 891 400,00 30. 6. 2014
7 RRC/2013/07/2 Strategie rozvoje Sdružení obcí Bílovecka Sdružení obcí Bílovecka Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec 40,00% 16 16 16 240 000,00 60,00% 143 000,00 2 034 400,00 31. 12. 2013
9 RRC/2013/09/2 Rozvoj venkovského života v Regionu Poodří Region Poodří Bartošovice 1, 742 54 Bartošovice 40,00% 16 16 16 245 000,00 60,00% 147 000,00 2 181 400,00 31. 12. 2013
12 RRC/2013/12/2 Finanční a projektový manažer svazku obcí mikroregionu Matice Slezská Mikroregion Matice Slezská Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku 40,05% 16 16 16 137 108,00 59,95% 82 200,00 2 263 600,00 30. 6. 2014
8 RRC/2013/08/2 Škola rozvoje venkova Mikroregion Odersko Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry 41,15% 16 16 16 340 000,00 58,82% 200 000,00 2 463 600,00 31. 12. 2013
                    Celkem 2 463 600,00    
frame-scrollup