Zpráva

Společný program kraje a Ministerstva ŽP na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle

Rada kraje na své schůzi dne 21. 12. 2011 usnesením č. 100/6471 schválila následující podmínky dotačního programu „Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji“.

Vyhlašovatelem Programu je Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí s tím, že poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje a Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, zastoupený ředitelem Fondu.

Podacím místem pro příjem žádostí je podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Rada kraje dne 24. 1. 2012 schválila vyhlášení 1. SPOLEČNÉ VÝZVY k podávání žádostí o poskytnutí podpory ze Společného programu, jejíž znění je zveřejněno na internetových stránkách vyhlašovatelů Společného programu a rovněž prostřednictvím sdělovacích prostředků. Současně je zveřejněn také formulář žádosti. Příjem žádostí na podatelnu krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude zahájen od 1. 2. 2012.

1. Společná výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory

Seznam úspěšných žadatelů v rámci 1. Společné výzvy

Kontakt:

Ing. Simona Šebestová, tel. 595 622 690, simona.sebestova@msk.cz,

Mgr. Josef Zich, tel. 595 622 641, josef.zich@msk.cz

Nejčastěji kladené dotazy

Zásady:

Podmínky dotačního programu Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji

Přílohy:

frame-scrollup